InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Sase grupuri stiintifice noi in sprijinul Strategiei pentru regiunea Dunarii

16.05.2013
 

Comisia Europeană impreună cu oameni de știință și factori de decizie politică din cele 14 țări din regiunea Dunării au lansat astăzi șase grupuri științifice menite să sprijine dezvoltarea economică in regiune. Cele șase grupuri se vor axa pe domeniile următoare: apă, terenuri și sol, bioenergie, aer, schimbul de date și armonizarea acestora și specializarea inteligentă. Prezentate la reuniunea la nivel inalt care a avut loc astăzi la Bratislava, grupurile respective vor furniza dovezi științifice in sprijinul Strategiei pentru regiunea Dunării și vor promova cooperarea științifică in intreaga regiune. In discursul ținut cu ocazia lansării, Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: "Strategia UE pentru regiunea Dunării iși propune să impulsioneze creșterea și crearea de locuri de muncă in regiune printr-o mai bună elaborare a politicilor și o finanțare mai eficientă. Știința poate să aducă un ajutor real prin furnizarea de date bazate pe elemente concrete către factorii de decizie politică, ajutandu-i să ia decizii in cunoștință de cauză pentru o regiune care se mandrește cu diversitatea sa geopolitică și economică impresionantă."
Grupurile in domeniul apei, al terenurilor și solului, al bioenergiei și al aerului vor examina aceste resurse esențiale in raport cu nevoile identificate: protecția mediului, irigarea, dezvoltarea agricolă și energia. Grupul responsabil cu datele este menit să faciliteze armonizarea și schimbul de date clare și comparabile in domenii precum biodiversitatea, morfologia raurilor, riscurile de inundații și de secetă, solurile, culturile sau resursele și potențialul energetic. De asemenea, acesta va inființa un punct de acces la date comun pentru intreaga regiune, prima versiune operațională a acestuia urmand a fi disponibilă pană in luna decembrie a acestui an. Grupul responsabil cu specializarea inteligentă va analiza modalitățile de concentrare a resurselor in funcție de prioritățile științifice, pe baza potențialului economic al regiunii Dunării, pentru a evita disiparea excesivă a eforturilor și a investițiilor.
Grupurile vor reuni comunitatea științifică din cele 14 țări din regiunea Dunării, implicand majoritatea academiilor științifice din regiune, precum și Conferința Rectorilor din Regiunea Dunării (care implică 54 de universități) și multe alte organizații din domeniul cercetării. Partenerii vor alege grupul (grupurile) din care doresc să facă parte, in conformitate cu prioritățile și domeniul lor de expertiză. Participarea rămane deschisă și altor părți interesate. Grupurile vor incuraja cooperarea nu numai in randul oamenilor de știință, ci și intre oamenii de știință și factorii de decizie politică și va incuraja o mai bună integrare a rezultatelor științifice in procesul de elaborare a politicilor. In timp ce comunitatea științifică se va intruni periodic, factorii de decizie politică vor participa o dată pe an la reuniuni de informare.
Context
Alte personalități politice care au participant astăzi la evenimentul de la Bratislava au fost: Ministrul de Stat pentru strategia economică din Ungaria, Zoltán Cséfalvay, Ministrul federal al Științei și Cercetării din Austria, Karlheinz Töchterle, Ministrul delegat pentru Invățămant Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică din Romania, Mihnea Costoiu și Edit Herczog, membră a Parlamentului European.
Strategia UE pentru regiunea Dunării a fost lansată in 2011, la 2 ani de la o solicitare primită din partea guvernelor statelor membre ale UE. Aceasta se axează pe 4 priorități: interconectarea regiunii Dunării, protecția mediului, creșterea prosperității și consolidarea regiunii. Comisia Europeană a publicat recent un raport privind progresele inregistrate cu privire la Strategia pentru regiunea Dunării), in care solicită accelerarea activităților, după un bun inceput. Pentru ca regiunea să rămană competitivă, sunt necesare investiții inteligente și strategice, valorificandu-se atuurile locale și utilizandu-se in mod combinat, mai bine și mai eficient, fondurile europene naționale și regionale. Regiunea trebuie să aibă priorități strategice in materie de cheltuieli și trebuie ă inlăture obstacolele din calea inovării pentru a exploata din plin potențialul regiunii și pentru a crea locuri de muncă de calitate superioară.
Inițiativa intitulată "Sprijin științific pentru strategia privind regiunea Dunării" a fost lansată in noiembrie 2011 de către serviciul științific intern al Comisiei Europene, Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre - JRC). Aceasta se axează pe 4 priorități: protecția mediului, irigarea și dezvoltarea agricolă, navigabilitatea și producția de energie.
Cele 14 țări din regiunea Dunării sunt: Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și Moldova. In regiune trăiesc peste 100 de milioane de oameni.