InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

S-a lansat planul de actiune privind ecoinovarea: intreprinderile vor primi sprijin pentru a asigura o crestere ecologica si cu beneficii pentru mediu

15.12.2011
 

Ecoinovarea este esenţială pentru punerea in aplicare a strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Noul Plan de acţiune privind ecoinovarea (EcoAP) va stimula un proces de inovare care va reduce presiunea exercitată asupra mediului şi va elimina decalajul dintre inovare şi piaţă. Tehnologiile care respectă mediul sunt benefice pentru afaceri şi contribuie la crearea de noi locuri de muncă, prin urmare, ecoinovarea este esenţială pentru competitivitatea economică a Europei.
EcoAP este unul dintre angajamentele iniţiativei-pilot "O Uniune a inovării" şi se bazează pe Planul de acţiune pentru tehnologii ecologice (ETAP) din 2004. Pornind de la tehnologiile ecologice, planul EcoAp se concentrează pe conceptul mai amplu de ecoinovare şi vizează obstacolele, provocările şi oportunităţile specifice indeplinirii obiectivelor de mediu prin intermediul inovării. EcoAP include acţiuni atat in domeniul cererii şi al ofertei, cat şi in materie de cercetare, industrie, politică şi instrumente financiare. Mai mult, acest plan recunoaşte rolul cheie al reglementării in domeniul mediului, ca motor al ecoinovării şi prevede o reexaminare a legislaţiei de mediu. De asemenea, EcoAP subliniază importanţa cercetării şi inovării pentru producerea unor tehnologii inovatoare şi introducerea lor pe piaţă şi pune accentul pe dimensiunea internaţională a ecoinovării şi pe o mai bună coordonare a politicilor cu partenerii internaţionali.
Planul de acţiune va accelera ecoinovarea in toate sectoarele economiei, prin intermediul unor acţiuni bine direcţionate. Pentru a impulsiona o cerere a pieţei mai puternică şi mai stabilă in favoarea ecoinovării, planul implică luarea de măsuri in domeniul stimulentelor legislative, al standardelor şi achiziţiilor publice şi private; el va incuraja sprijinirea intreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) in demersul acestora de a-şi imbunătăţi pregătirea pentru investiţii, precum şi oportunităţile privind constituirea de reţele
Aspectele-cheie ale noului plan de acţiune includ:
1. Utilizarea de politici şi legislaţie in materie de mediu pentru a promova ecoinovarea;
2. Sprijinirea proiectelor de demonstraţie şi crearea de parteneriate pentru a introduce pe piaţă tehnologii operaţionale promiţătoare, inteligente şi ambiţioase;
3. Elaborarea unor noi standarde pentru stimularea ecoinovării;
4. Mobilizarea instrumentelor financiare şi a serviciilor de asistenţă pentru IMM-uri;
5. Promovarea cooperării internaţionale;
6. Sprijinirea dezvoltării competenţelor şi a locurilor de muncă emergente, precum şi a programelor de formare conexe, pentru satisfacerea necesităţilor pieţei forţei de muncă;
7. Promovarea ecoinovării prin intermediul parteneriatelor europene pentru inovare
Etapele următoare
Punerea in aplicare a planului se va face prin intermediul parteneriatului dintre părţile interesate, sectorul public şi privat, şi Comisie. Viitoarea analiză financiară intermediară va constitui un bun prilej de a evalua indeplinirea obiectivelor stabilite in acest plan de acţiune. Noile eforturi se vor concentra pe dezvoltarea produselor şi pe activităţile de demonstraţie pentru a elimina decalajul dintre tehnologii şi introducerea lor pe piaţă.
Context
Prin "ecoinovare" se inţelege orice formă de inovare care are ca rezultat sau care urmăreşte un progres semnificativ şi demonstrabil in direcţia dezvoltării durabile, prin reducerea impactului asupra mediului, ameliorarea rezistenţei la presiunile exercitate asupra mediului sau prin utilizarea mai eficientă şi mai responsabilă a resurselor naturale.
Industriile ecologice europene sunt un sector economic important, cu o cifră de afaceri anuală estimată la 319 miliarde EUR, adică aproximativ 2,5% din PIB-ul UE.
Sursa: CE