InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Restrictionarea utilizarii in UE a regimului vamal de admitere temporara pentru utilizarea in scop privat a mijloacelor de transport

27.04.2015
 

Incepand cu data de 1 mai 2015, este permisa utilizarea in scop privat a mijloacelor de transport de catre persoane fizice cu resedinta pe teritoriul vamal al Uniunii si angajate de proprietarul/locatorul acestor mijloace de transport (stabilit in afara teritoriului Uniunii) doar pentru deplasarile:

- intre locul de desfasurare a activitatii (in afara Uniunii Europene) si locul de resedinta al angajatului (in Uniunea Europeana) si in sens invers;

- in interiorul Uniunii Europene cu scopul de a indeplini o sarcina profesionala a angajatului.


Utilizarea in scop privat a acestor mijloace de transport in alte situatii conduce la nasterea datoriei vamale, conform art. 204 alin. (1) Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului.

Noile prevederi au fost emise in urma raportarii la nivelul Uniunii Europene a unor incidente privind folosirea in mod abuziv a acestui regim vamal si au ca scop restrictionarea situatiilor privind utilizarea in scop privat a mijloacelor de transport de catre persoane fizice cu resedinta pe teritoriul vamal al Uniunii si angajate de proprietarul/locatorul acestor mijloace de transport (stabilit in afara teritoriului Uniunii)

Baza legala: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/234 al Comisiei din 13 februarie de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 in ceea ce priveste admiterea temporara a mijloacelor de transport destinate a fi utilizate de o persoana fizica care isi are resedinta pe teritoriul vamal al Uniunii"

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0234&from=RO

 


Sursa: Directia Generala a Vamilor