InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Registrul Operatorilor Intracomunitari, modificat de ANAF

20.08.2012
 

Ordinul ANAF nr. 1180/2012 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 587 din 17 august si modifica Ordinul nr.2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
Ordinul ANAF ompleteaza lista documentelor care trebuie depuse de un contribuabil pentru a se inregistra in ROI. La fel ca in prezent, inregistrarea in ROI se face prin depunerea la organelor fiscale a formularului 095 "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", insotita de cazierul judiciar al administratorilor si asociatilor. Conform noilor prevederi, contribuabilii ar urma sa depuna si copia actului constitutiv depus la oficiul registrul comertului in vederea inmatricularii din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabila la data solicitarii inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari.
De asemenea, ordinul defineste si notiune de asociati, stabilind ca, in sensul art.1582 din Codul fiscal, prin asociati se inteleg acei asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii. Daca impotriva acestor asociati sau impotriva administratorilor s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu operatiuni intracomunitare, societatea comerciala nu poate fi inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari sau este radiata din acest registru, dupa caz.
Potrivit noilor reglementari, contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul 095, odata cu formularul (098) "Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) litera (a) din Codul fiscal" sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal.
De asemenea, se modifica si termenul in care organul fiscal solutioneaza cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in acest registru odata cu inregistrarea in scopuri de TVA. Daca in prezent, aprobarea sau respingerea cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari era dispusa de organul fiscal in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii, conform noilor prevederi, aprobarea sau respingerea ar urma sa se dispuna odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau, dupa caz, odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Mai multe situatii in care un contribuabil poate fi radiat din ROI, din oficiu

ANAF extinde si situatiile in care un contribuabil poate fi radiat din Registrul Operatorilor Intracomunitari. Mai exact, pe langa situatiile deja existente, organul fiscal competent poate radia, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari si persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de Fisc. Reamintim ca, potrivit Codului fiscal, ANAF poate anula codul de TVA al unei persoane impozabile daca aceasta:
-este declarata inactiva;
-a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul Comertului;
-asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, si anume atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;
-nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA (contribuabilii care au perioada fiscala luna calendaristica) sau nu au depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive (in cazul in care perioada fiscala este trimestrul)
-in deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/ prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare;
-persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA.
ANAF precizeaza in noul act normativ si procedura care se va aplica pentru radierea din ROI a contribuabililor carora le-a fost anulat din oficiu codul de TVA.
Conform prevederilor, ori de cate ori organul fiscal competent anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a unui contribuabil, intocmeste si "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari". (Modelul deciziei de radiere este si el modificat prin acest ordin)
Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza cu data comunicarii Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura fiscala, dar nu poate fi ulterioara datei de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
Celelalte situatii in care o persoana impozabila poate fi radiata din ROI nu se modifica. Astfel, ca si pana cum, persoana impozabila va fi radiata din ROI daca:

-in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare;
-solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
-are ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art.1582 alin. (1) din Codul fiscal.