InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Recomandarile Comisiei Europene pentru fiecare tara membra

05.06.2012, sursa: Comisia Europeana
 


Recomandările pentru fiecare din cele 27 de ţări membre şi pentru zona euro oferă orientări privind elaborarea bugetelor naţionale şi a politicilor economice pentru perioada 2012-2013.

Recomandările de ţară ale Comisiei vin in replică la măsurile naţionale privind reformele economice şi bugetare pentru următoarele 12 luni, prezentate la inceputul acestui an de către guvernele statelor membre.

Ele ţin cont de situaţia economică a fiecărei ţări şi oferă orientări privind stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă.

Evaluarea globală a progreselor inregistrate pană in prezent relevă că statele membre işi adaptează bugetele conform priorităţilor stabilite de cele 27 de guverne. Cateva ţări au optat pentru reforme economice majore, care includ schimbări in structura pieţii muncii. De asemenea, multe dintre ele işi reformează sectoarele financiare.

Cu toate acestea, răman incă multe de făcut. Măsurile trebuie luate rapid pentru a face faţă economiilor slăbite şi crizei datoriilor care afectează ţările din zona euro. Guvernele trebuie să pună in aplicare măsuri suplimentare de stimulare a creşterii şi de reducere a şomajului. Tinerii trebuie ajutaţi să să işi găsească locuri de muncă sau să urmeze cursuri de calificare.

Creşterea pe termen lung

Guvernele nu au depus suficiente eforturi pentru a-i permite UE să işi atingă obiectivele in materie de ocupare a forţei de muncă, cercetare şi dezvoltare, educaţie şi combatere a sărăciei.

Trebuie făcut mai mult pentru crearea de noi oportunităţi de afaceri şi de locuri de muncă, de exemplu, in sectorul serviciilor, energetic sau digital.

Nivelul de competenţe al forţei de muncă din UE trebuie să evolueze şi să se adapteze la nevoile pieţii şi trebuie stimulată inovarea. Redresarea economică şi atenuarea efectelor imbătranirii populaţiei necesită, de asemenea, depunerea unor eforturi suplimentare.

Comisia a formulat aceste recomandări in cadrul primului semestru european, perioadă acoperind primele şase luni ale anului, pe durata căreia guvernele statelor membre se consultă cu privire la elaborarea bugetelor naţionale şi a politicilor economice.

In cadrul acestui proces, Comisia a prezentat recomandări pentru zona euro .

Finalizarea semestrului

Consiliul European se va reuni in perioada 28-29 iunie pentru a lua in discuţie recomandările Comisiei. După aprobarea acestora in luna iulie, fiecare ţară va trebui să le includă in bugetul şi in politica sa economică pentru perioada 2012-2013.

Comisia şi ţările UE vor monitoriza, in cadrul evaluărilor reciproce, modul in care fiecare ţară pune in aplicare măsurile recomandate.