InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Recomandarile Comisiei Europene cuprinse in raportul de analiza a cresterii pe 2012

29.11.2011, sursa: Comisia Europeana
 

Pachetul de recomandări economice şi bugetare stabileşte priorităţile pentru 2012 şi include noi măsuri de consolidare a guvernanţei şi stabilităţii zonei euro.

Guvernele trebuie să işi pună in ordine finanţele publice şi să treacă la reforme structurale menite să stimuleze creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Acesta este mesajul pe care il transmite Comisia in raportul de analiză a creşterii pe 2012 .

Analiza marchează inceputul celui de-al doilea semestru european - ciclu anual cu durata de şase luni, in cursul căruia guvernele din UE pot face schimb de opinii atunci cand elaborează politicile economice şi bugetare naţionale.

Guvernele sunt chemate să se concentreze pe 5 priorităţi şi pe măsurile corelate :

punerea in aplicare a unor politici bugetare care să favorizeze creşterea economică - prin ajustarea abordărilor in materie de investiţii publice şi fiscalitate la nevoile fiecărei ţări in parte
reluarea activităţii de creditare la nivelurile inregistrate inainte crizei - prin facilitarea accesului băncilor şi a IMM-urilor la finanţare şi prin instituirea unui nou sistem pentru capitalul de risc la nivel european
promovarea creşterii economice şi a competitivităţii - prin accelerarea procedurilor de adoptare a propunerilor UE privind economia digitală, piaţa comună de servicii şi comerţul exterior
contracararea şomajului şi a efectelor sociale ale crizei - prin promovarea infiinţării de intreprinderi şi a activităţilor independente şi ameliorarea sistemelor de protecţie socială pentru a veni in sprijinul populaţiei vulnerabile
modernizarea administraţiilor publice - prin reducerea birocraţiei, promovarea guvernării electronice şi reducerea la 3 zile a perioadei necesare pentru infiinţarea noilor intreprinderi.
Consolidarea guvernanţei economice

Pachetul de anul acesta include două noi propuneri care au la bază măsurile vizand ameliorarea guvernanţei economice şi ţinerea sub control a datoriei publice, care au fost luate ca urmare a crizei financiare.

In prima propunere li se cere ţărilor din zona euro să işi prezinte proiectele de buget anuale in acelaşi timp. Ulterior, Comisia ar putea, dacă este necesar, să se exprime in legătură cu acestea şi să le solicite guvernelor să le revizuiască, astfel incat să fie respectate obligaţiile impuse de apartenenţa la zona euro.

A doua propunere ar permite supravegherea ţărilor din zona euro care beneficiază de asistenţă financiară sau care sunt puternic ameninţate de instabilitate financiară.

Consolidarea sprijinului financiar

Comisia lansează, de asemenea, o consultare publică (la care se poate participa pană la data de 8 ianuarie 2012) cu privire la posibilitatea ca zona euro să emită obligaţiuni in mod colectiv, in vederea obţinerii de bani pentru ţările cu datorii. Aceste venituri vor consolida fondul de salvare al zonei euro.

Intr-un document de dezbatere sunt prezentate opţiunile pentru lansarea aşa-numitelor "obligaţiuni de stabilitate". Potrivit Comisiei, niciun pas in această direcţie nu este posibil dacă zona euro nu ia, la randul ei, măsuri de consolidare a disciplinei bugetare.

Mai multe despre analiza creşterii pe 2012 şi propunerile conexe