InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Recomandari cu privire la politica economica si bugetara pentru 2013-2014

03.06.2013, sursa: Comisia Europeana
 


Set de recomandări pentru 23 de state membre ale UE şi pentru zona euro, oferind indrumări cu privire la politica economică şi bugetară pentru 2013-2014

Recomandările Comisiei specifice fiecărei ţări sunt rezultatul unei analize economice riguroase care a vizat fiecare stat membru al UE, pornind de la planurile de reformă economică şi bugetară prezentate de guvernele naţionale in luna aprilie.

Recomandările ţin cont de situaţia economică a fiecărei ţări şi oferă indrumări specifice menite să stimuleze competitivitatea, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Ele nu li se aplică ţărilor care fac, in prezent, obiectul unui program de ajustare macroeconomică, respectiv Grecia, Irlanda, Portugalia şi Cipru.

Recomandările se inscriu in strategia aplicată de Comisie pentru a ajuta Europa să iasă din criză, să reducă şomajul şi să obţină o creştere durabilă.

Evaluarea generală a progreselor inregistrate [786 KB] pană in prezent indică faptul că majoritatea ţărilor aplică măsuri de reducere a deficitelor bugetare şi de stimulare a competitivităţii. Totuşi, unele dintre ele trebuie să o facă intr-un ritm mai alert.

De asemenea, ţările UE ar trebui să propună măsuri de scădere a ratei şomajului, care să se concentreze pe integrarea tinerilor in campul muncii. In acelaşi timp, guvernele ar trebui să reformeze programele de educaţie şi formare pentru a se asigura că persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă deţin competenţele căutate, astăzi, pe piaţa muncii.

Pot fi luate şi alte măsuri pentru a incuraja intreprinderile să investească şi să creeze locuri de muncă. De asemenea, trebuie promovate investiţiile in cercetare, inovare şi utilizarea eficientă a resurselor.

In cadrul acestui proces, Comisia a emis şi recomandări generale pentru zona euro [61 KB] şi a luat o serie de decizii in temeiul procedurii aplicabile deficitelor excesive.

Etapele următoare

Recomandările fac parte din "semestrul european", ciclul anual al UE de coordonare a politicii economice, in cursul căruia guvernele ţărilor membre se consultă cu privire la politicile lor economice şi bugetare, pornind de la priorităţi globale propuse de Comisie.

Liderii UE vor discuta recomandările cu ocazia reuniunii din 27-28 iunie. După aprobarea acestora in luna iulie, fiecare ţară va trebui să le integreze in planurile de reformă economică şi bugetară pentru 2013-2014.

Comisia şi guvernele UE vor monitoriza punerea in aplicare a acestor măsuri de către fiecare ţară in parte.