InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Raportul privind progresele Spatiului European de Cercetare: -piata unica a cercetarii -este mai aproape de obiective, dar nu este inca o realitate

24.09.2013
 

Comisia Europeană a prezentat luni, 23 septembrie, o primă analiză cuprinzătoare a situației "pieței unice" a cercetării, cunoscută ca Spațiul European de Cercetare (SEC). Raportul oferă o bază concretă pentru evaluarea progreselor in zone țintă, cum ar fi recrutarea deschisă și echitabilă a cercetătorilor sau mai buna circulație a cunoștințelor științifice. Acesta arată că s-au făcut unele progrese, dar și că pană și cele mai performante institute de cercetare au incă probleme de rezolvat inaintea termenului 2014 pentru SEC, stabilit de liderii UE. Există, de asemenea, un decalaj semnificativ intre cele mai bune și cele mai slabe institute.
Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: "Raportul arată că incă mai trebuie depuse multe eforturi. Investițiile in C&D sunt vitale, dar avem nevoie de sisteme de cercetare și inovare complet funcționale pentru ca banii să fie cheltuiți in mod optim. In prezent, e nevoie ca toate statele membre ale UE și toți cei implicați in cercetare și in finanțarea acesteia să depună eforturi mari pentru realizarea SEC."
Spațiul European de Cercetare are menirea de a permite cercetătorilor, institutelor de cercetare și societăților comerciale să se deplaseze, să concureze și să coopereze mai bine independent de granițe. Aceasta ar consolida sistemele de cercetare ale statelor membre ale UE, ar spori competitivitatea acestora și le-ar permite să colaboreze intr-un mod mai eficace pentru a găsi soluții la provocările majore.
Chiar dacă raportul subliniază că au fost realizate progrese in toate domeniile vizate, el evidențiază o serie de domenii marcate de preocupări continue, incluzand:
 Investițiile publice in C&D ca procent din totalul cheltuielilor publice sunt in scădere in numeroase state membre;
 Programele naționale de cercetare continuă să funcționeze conform unor norme diferite, de exemplu privind raportarea, ceea ce determină dificultăți in cooperarea transnațională in domeniul cercetării;
 Dezvoltarea și implementarea infrastructurilor, cum ar fi laserele cu intensitate foarte mare sau telescoapele extrem de mari, sunt ingreunate de obstacole financiare, manageriale și politice, iar, adesea, normele naționale sau costurile mari de acces impiedică cercetătorii din alte state membre să aibă acces la ele;
 Practicile de recrutare deschisă, transparentă și bazată pe merite nu sunt incă puse in aplicare pe scară largă pentru toate pozițiile de cercetare; de exemplu, mai mult de jumătate din posturile vacante nu sunt incă publicate la nivel european in portalul EURAXESS dedicat locurilor de muncă vacante; aceasta ingreunează mobilitatea cercetătorilor și poate insemna că nu intotdeauna cea mai bună persoană este cea angajată;
 Proporția mică a femeilor inseamnă că talentul cercetătorilor de sex feminin este in continuare irosit, acesta fiind domeniul in care progresele au fost cele mai mici;
 Relativ puțini cercetători din Europa sunt angajați in industrie, iar acești cercetători nu sunt suficient de bine pregătiți pentru piața muncii.
Context
Liderii UE au subliniat in repetate randuri importanța punerii in practică a Spațiului European de Cercetare și au stabilit ca termen anul 2014 in concluziile Consiliului European din martie 2011 și ale celui din februarie 2012.
Raportul survine la un an de la adoptarea comunicării "Un parteneriat consolidat al Spațiului European de Cercetare pentru excelență și creștere ", in care au fost identificate acțiunile pe care statele membre ar trebui să le intreprindă pentru a realiza SEC. Ea oferă o bază concretă pentru o evaluare aprofundată a SEC, care se va efectua in 2014.
Propunerile Comisiei pentru realizarea SEC se axează pe cinci domenii prioritare, in care trebuie făcute progrese:
 creșterea eficacității sistemelor naționale de cercetare;
 imbunătățirea cooperării și a concurenței transnaționale, inclusiv crearea și funcționarea infrastructurilor esențiale din domeniul cercetării;
 o piață a forței de muncă mai deschisă pentru cercetători;
 egalitatea de șanse intre femei și bărbați și eficientizarea organizațiilor care realizează și selectează proiecte de cercetare; și
 circulația și transferul optim al cunoștințelor științifice, inclusiv prin mijloace digitale.
Sursa:CE