InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Raportul anual privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje al UE

11.06.2013, sursa: Reprezentanta Comisiei Europene
 

Un raport anual cu privire la Sistemul european rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) arată că aproape 50% din notificările din anul 2012 au avut ca obiect produse alimentare și furaje respinse la frontierele UE din cauza riscului pe care il reprezintă pentru siguranța alimentară. Lansat in urmă cu peste 30 de ani, RASFF este un instrument informatic care facilitează fluxul transfrontalier de informații intre autoritățile naționale pentru siguranța alimentelor, jucand un rol esențial in asigurarea unui nivel inalt de siguranță a alimentelor pentru cetățenii Europei.

Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și protecția consumatorilor, a declarat: "RASFF este in momentul de față un instrument indispensabil pentru a răspunde la și a atenua situațiile legate de siguranța alimentelor in UE, in contextul in care schimbul de informații vitale se face rapid pentru a-i proteja pe consumatorii europeni. Deși scandalul cărnii de cal, care a ținut prima pagină a ziarelor, nu aparține acestei perioade de raportare, trebuie menționat faptul că autoritățile pentru siguranța alimentelor din UE au putut face schimb rapid de informații datorită existenței RASFF. Ca urmare, produsele au fost identificate și retrase de pe piață." Comisarul a concluzionat: "Comisia intenționează să extindă aria de aplicare a RASFF la lupta impotriva fraudei in domeniul alimentar".

Rezultate: sporirea siguranței importurilor
In 2012, numărul de notificări prin sistemul RASFF a atins un total de 8 797, reprezentand o scădere cu 3,9% in comparație cu 2011. Dintre acestea, 3 516 au fost notificări noi (40%), 5 281 fiind notificări complementare (60%). Aceste cifre arată o scădere cu 7,8% a notificărilor noi și o scădere cu 1,2% a notificărilor complementare. Totalul de 526 de notificări de alertă privind riscuri grave identificate in produse aflate pe piață, este in scădere cu 14% in comparație cu 2011.

Atunci cand un astfel de produs este identificat, RASFF informează țara terță in cauză in vederea luării de măsuri corective și de prevenire a reapariției problemei. Atunci cand se detectează o problemă gravă și persistentă, Comisia trimite autorităților naționale din țara terță in cauză o scrisoare, pentru ca acestea să pună in aplicare măsuri urgente de corectare a situației, de exemplu radierea unităților de pe lista intreprinderilor autorizate, blocarea exporturilor sau intensificarea acțiunilor de control.

Originea notificărilor
Din cele 3 516 notificări noi transmise prin sistemul RASFF in 2012, 332 au fost legate de furaje (9,4%) și au fost inventariate 299 notificări (8,5%) privind materiale care vin in contact cu alimentele. Aceste cifre sunt similare cu cele raportate in 2011. 2 885 de notificări noi au fost legate de produsele alimentare.

Aspecte excepționale: exemplul intoxicației cu metanol
In septembrie 2012, Autoritatea pentru Siguranța Alimentară din Republica Cehă a informat RASFF cu privire la persoanele care suferă de intoxicație cu metanol in urma consumului de băuturi spirtoase "in "in vrac". In acest caz, falsificarea băuturilor spirtoase a avut consecințe devastatoare și a condus la 36 decese. Autoritatea cehă a utilizat canalul RASFF pentru a informa de urgență și a ține la curent partenerii UE cu privire la investigațiile acesteia și cu privire la măsurile pe care le-a luat.

Etapele următoare
Deoarece RASFF este in primul rand o platformă pentru schimbul de informații privind siguranța alimentelor, atat scandalul metanolului din Republica Cehă, cat și scandalul cărnii de cal, au contribuit la necesitatea legitimă de a face schimb de informații cu privire la cazurile de fraudă in domeniul alimentar, acesta fiind un fenomen emergent. Pentru a aborda acest aspect, Planul de acțiune in cinci puncte al Comisiei vizează eliminarea lacunelor identificate in urma scandalului cărnii de cal și include stabilirea unei proceduri pentru schimbul rapid de informații și alerte pentru cazurile care pot constitui fraudă in domeniul alimentar.

Context
Rețeaua RASFF oferă un schimb rapid de informații intre statele membre și Comisie in momentul in care se detectează riscuri pentru sănătatea umană in lanțul alimentar și furajer. Toți membrii RASFF (UE-27, Comisia, EFSA, Autoritatea AELS de Supraveghere, Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Elveția) au un serviciu 24 de ore din 24 pentru a se asigura că notificările urgente sunt trimise, primite și soluționate in mod colectiv și eficient. Datorită RASFF s-au evitat numeroase riscuri pentru siguranța alimentară inainte ca ele să producă probleme consumatorilor