InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Raport al Curtii de Conturi Europene - Combaterea problemelor legate de achizitiile publice

16.09.2015
 

Potrivit unui nou raport al Curtii de Conturi Europene, modul in care autoritatile publice de pe intreg teritoriul Uniunii Europene atribuie contractele publice continua sa fie afectat de probleme generalizate. Potrivit auditorilor, atat Comisia Europeana, cat si statele membre au inceput sa remedieze aceasta problema, dar mai este o cale lunga de parcurs. Daca situatia nu se imbunatateste pana la sfarsitul anului urmator, 2016, Curtea recomanda sa se suspende platile catre statele membre in cauza pentru perioada de programare 2014-2020.

Intre 2007 si 2013, domeniului politicii regionale i s-au alocat fonduri in valoare de 349 de miliarde de euro prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, al Fondului de coeziune si al Fondului social european. O parte semnificativa din aceste fonduri sunt cheltuite prin intermediul achizitiilor publice. Au fost detectate erori legate de achizitii publice in aproximativ 40 % din proiectele pentru care achizitiile publice au facut obiectul unui audit in contextul elaborarii rapoartelor anuale ale Curtii pentru exercitiile 2009-2013. Erorile grave au avut drept rezultat o concurenta neloiala si atribuirea contractelor unor ofertanti care nu prezentasera neaparat cea mai buna oferta. Curtea a evaluat daca statele membre si Comisia au luat masuri eficace pentru a remedia aceste probleme.

Au fost vizitate Republica Ceha, Spania, Italia si Regatul Unit, care se numara printre statele membre in care Curtea detectase un numar ridicat de erori legate de achizitii publice in perioada 2009-2013. Potrivit constatarilor Curtii, atat Comisia, cat si statele membre incepusera sa solutioneze aceasta problema, dar mai trebuie depuse eforturi in ceea ce priveste atat analizarea problemei, cat si luarea unor masuri eficace. De exemplu, se procedeaza doar intr-o masura foarte limitata la o analiza sistematica, iar Comisia si statele membre nu dispun de date suficient de detaliate, fiabile si coerente cu privire la natura si la amploarea erorilor.

"Comisia si statele membre trebuie sa isi intensifice eforturile pentru a solutiona problema numarului ridicat de erori legate de achizitii publice care afecteaza, in fiecare an, cheltuielile UE",  a declarat domnul Phil Wynn Owen, membrul Curtii responsabil de raport. Curtea propune sa se infiinteze un grup la nivel inalt care sa isi asume rolul de lider in solutionarea problemei erorilor legate de achizitii publice si sa promoveze simplificarea. In plus, planul de actiune al Comisiei ar trebui sa fie publicat si ar trebui sa se raporteze anual cu privire la progresele inregistrate in punerea in aplicare a acestuia. Curtea recomanda, de asemenea, Comisiei si statelor membre sa analizeze, de maniera exhaustiva, frecventa, gravitatea si cauzele erorilor legate de achizitii publice survenite in domeniul politicii de coeziune.

Auditorii au identificat un numar de bune practici in care statele membre incepusera sa colecteze intr-un mod sistematic informatii privind erorile legate de achizitii publice. De asemenea, in 2013, Comisia a infiintat un grup de lucru tehnic cu rolul de a solutiona aceasta problema si a elaborat un plan de actiune in acest sens. Cu toate acestea, majoritatea actiunilor prevazute in plan nu au fost inca puse in aplicare pe deplin.

 

Curtea a remarcat ca, la inceputul anului 2015, un numar de state membre nu indeplineau inca, conform evaluarii Comisiei, conditiile stabilite in ceea ce priveste achizitiile publice pentru a putea accesa fondurile structurale si de investitii europene in perioada de programare 2014-2020. Aceste cerinte sunt considerate a fi conditii prealabile necesare pentru o utilizare eficace si eficienta a sprijinului acordat de Uniune. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite pana la sfarsitul anului 2016, Curtea recomanda Comisiei sa suspende platile catre statele membre in cauza pe perioada 2014-2020, pana la remedierea deficientelor.