InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Protectia prin brevet la nivelul UE

30.07.2013, sursa: Reprezentanta Comisiei Europene
 

Comisia Europeană a propus finalizarea cadrului juridic privind protecția prin brevet la nivelul UE, prin actualizarea reglementărilor UE privind competența judiciară și recunoașterea hotărarilor judecătorești (regulamentul cunoscut sub denumirea "Bruxelles I"). Modificările vor crea condițiile necesare pentru intrarea in funcțiune, odată ce va fi ratificată, a unei instanțe specializate in brevete europene - Curtea Unică in materie de Brevete, ajutand intreprinderile și inventatorii să iși protejeze brevetele. Curtea va avea o jurisdicție specializată in litigii referitoare la brevete și va permite evitarea cazurilor de litigii multiple aduse in fața unui număr de pană la 28 de instanțe naționale diferite. Acest lucru va determina reducerea costurilor și luarea de decizii rapide cu privire la validitatea sau la incălcarea drepturilor conferite de brevete, stimuland inovarea in Europa. Inițiativa face parte dintr-un pachet de măsuri recent convenite, care urmăresc să asigure protecția unitară prin brevet in cadrul pieței unice.

"Prin modificarea reglementărilor privind recunoașterea hotărarilor judecătorești, se creează condițiile necesare pentru ca noua Curte Unică in materie de Brevete să-și inceapă activitatea. In cazul unui litigiu, societățile nu vor mai trebui să introducă acțiuni in fața instanțelor din diferite țări", a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisar al UE pentru justiție. "Datorită eliminării obstacolelor birocratice, a costurilor suplimentare și a incertitudinii juridice determinate de existența a 28 de sisteme juridice diferite și adesea contradictorii, piața unică va deveni mai atractivă. Acesta este un foarte bun exemplu privind modul in care politicile de justiție pot stimula creșterea economică."

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a adăugat: "Este esențial pentru competitivitatea Europei ca inovatorii să beneficieze cat mai rapid de avantajele multiple oferite de indelung așteptatul brevet unitar european. Acordul politic din decembrie 2012 a reprezentat un progres major, dar brevetul unitar va deveni realitate după instituirea Curții Unice in materie de Brevete. Este necesar să realizăm acest obiectiv cat mai curand cu putință, iar propunerea de astăzi reprezintă incă un pas important in această direcție."

In 2011, s-au acordat 224 000 de brevete in Statele Unite și 172 000 in China, in timp ce in Europa s-au acordat doar 62 000 de brevete europene. Unul dintre motivele acestei diferențe este costul prohibitiv și complexitatea procesului de obținere a protecției prin brevet la nivelul intregii piețe unice a UE. In prezent, oricine dorește să obțină protecție, la nivel european, pentru o invenție trebuie să obțină brevete europene in toate cele 28 de state membre. Titularul brevetului poate fi implicat in litigii multiple in diferite țări pentru același caz. Dar acest lucru se va schimba in viitorul apropiat, datorită acordului referitor la pachetul privind brevetul unitar.

Curtea Unică in materie de Brevete - instituită in baza unui acord semnat la 19 februarie 2013 - va simplifica procedurile și va duce la decizii mai rapide, avand in vedere că va exista un singur caz in fața unei curți specializate, in locul unor litigii paralele in fața instanțelor naționale. Curtea va avea competența să pronunțe in numele tuturor statelor contractante hotărari privind validitatea și incălcarea drepturilor conferite de brevetele europene și de brevetele unice, evitand astfel procedurile paralele și soluționările divergente. 25 de state membre participă la acest cadru privind brevetul unic, care este deschis tuturor statelor membre.

Acordul se bazează pe Regulamentul Bruxelles I (Regulamentul nr. 1215/2012) pentru a determina jurisdicția internațională a Curții Unice in materie de Brevete.

Prin urmare, Comisia propune modificarea Regulamentului Bruxelles I, in vederea clarificării modului de funcționare a normelor privind competența in contextul Curții Unice in materie de Brevete, precum și a modului in care normele din regulament trebuie să fie aplicate in relațiile dintre statele membre, părțile la Acordul privind Curtea Unică in materie de Brevete și statele membre care nu sunt părți la acest acord.
Inainte de a deveni act normativ, propunerea trebuie să fie aprobată de statele membre și de Parlamentul European.

De asemenea, Comisia incurajează statele membre să ratifice cat mai rapid Acordul privind Curtea Unică in materie de Brevete și să finalizeze in mod corespunzător lucrările pregătitoare necesare pentru ca aceasta să devină operațională, astfel incat primele brevete unitare să poată fi acordate in cel mai scurt timp cu putință.

In prezent, legislația UE prevede că litigiile legate de validitatea brevetelor sau de o presupusă incălcare a drepturilor conferite de acestea trebuie să fie aduse in fața instanțelor statului membru in care a fost inregistrat brevetul. Alternativ, acestea pot fi introduse fie in fața instanțelor statului membru unde iși are domiciliul persoana chemată in judecată, fie in fața instanțelor statului membru unde s-a produs sau s-ar putea produce incălcarea. In multe acțiuni privind incălcarea drepturilor conferite de un brevet, persoana chemată in judecată susține că brevetul nu este valabil. O astfel de situație este de competența exclusivă a statului căruia i se atribuie brevetul. In practică, acest lucru inseamnă că titularul brevetului ar trebui să participe la litigii paralele, ceea ce implică costuri importante, complexitatea cazului și posibile soluționări divergente in hotărarile judecătorești.

Incă din anii 1970 au existat eforturi in vederea creării unui brevet unic, ale cărui efecte juridice să se extindă asupra tuturor țărilor europene, insă acestea nu au avut succes.
In aprilie 2011, Comisia a prezentat noi propuneri pentru a crea un brevet european cu efect unitar (sau "brevet unitar") in cadrul cooperării consolidate.
In decembrie 2012, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord indelung așteptat asupra pachetului privind brevetul unitar european, care a deschis calea pentru semnarea Acordului internațional privind Curtea Unică in materie de Brevete.
Pachetul privind brevetul unitar va permite obținerea protecției prin brevet pentru cele 25 de state membre participante, pe baza unei cereri unice și fără alte formalități administrative, cum ar fi validarea și cerințele legate de traducere, in statele membre. Acest lucru va oferi inventatorilor și intreprinderilor acces la piețele tuturor statelor membre care participă la cooperarea consolidată și la Acordul privind Curtea Unică in materie de Brevete, la un cost foarte redus și cu mult mai puține obstacole administrative de depășit.

Acordul internațional privind Curtea Unică in materie de Brevete a fost semnat la 19 februarie 2013. Curtea Unică in materie de Brevete va avea competența de a soluționa litigii legate atat de viitoarele brevete unitare, cat și de actualele brevete europene "clasice". In prezent acordul trebuie să fie ratificat de statele membre in cauză. Curtea Unică in materie de Brevete va fi o curte unică specializată in brevete, cu divizii locale și regionale in intreaga UE. In locul unor litigii paralele in fața instanțelor naționale, părțile vor putea obține decizii rapide și de inaltă calitate pentru toate statele in care brevetul este valabil.