InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Propunerile Comisiei Europene pentru bugetul multianual 2014 2020

01.07.2011, sursa: Departamentul pentru Afaceri Europene
 

Comisia Europeană a prezentat, la 29 iunie, propunerile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020.

Se propune un buget redus, dar cu un mare impact asupra cetăţenilor Europei, care se doreşte un răspuns adecvat la interesele şi preocupările cetăţenilor europeni.

Propunerea Comisiei Europene vine in contextul discuţiilor privind revizuirea bugetului Uniunii Europene, pe baza iniţiativelor cuprinse in Comunicarea din luna octombrie 2010. Noul cadrul financiar multianual propus de Comisia Europeană are in vedere concentrarea pe direcţii de finanţare care aduc valoare adăugată.

Nivelul bugetului pe următorii şapte ani se ridică, in termeni de credite de angajament la 1,025 miliarde euro (1.05% din VNB-ul UE) şi respectiv la 972.2 miliarde euro (1% din VNB-ul UE) in termeni de credite de plăţi.

Printre propunerile inovatoare ale Comisiei, menţionăm crearea unui nou fond intitulat "Connecting Europe Facility", care urmăreşte să crească interesul paneuropean pentru proiectele de infrastructură. Avand la dispoziţie 40 miliarde euro, la care se adaugă incă 10 miliarde euro din Fondul de Coeziune, "Connecting Europe Facility" vizează o listă de proiecte in domeniul transporturilor, energiei şi tehnologiei informaţiei care vor creşte nivelul de interconectare in Europa. Ca urmare, accesul la piaţa internă va fi imbunătăţit.

Mecanismul amintit oferă şi posibilitatea de utilizare a unor instrumente financiare inovatoare, astfel incat să fie accelerate şi garantate investiţii mai mari decat cele care ar putea fi realizate exclusiv prin intermediul fondurilor publice.

Comisia Europeană propune, de asemenea, consolidarea programelor de educaţie şi instruire vocaţională. In opinia Comisiei, investirea in tineri reprezintă unul dintre cele mai bune planuri de afaceri. In acest sens, instituţia menţionată se pronunţă pentru crearea unui program integrat in valoare de 15,2 miliarde euro pentru educaţie, instruire şi tineret, cu accent pe dezvoltarea aptitudinilor şi pe mobilitate.

Totodată, este prevăzută şi o majorare semnificativă a investiţiilor in cercetare şi inovare. Este vorba de o strategie a UE intitulată "Horizon 2020", in valoare de 80 miliarde euro, care are scopul de stimula competitivitatea Europei la nivel mondial şi de a sprijini crearea de noi locuri de muncă.

Pentru Politica Agricolă Comună, Comisia prevede suma de 371,72 miliarde euro. Acest sector are o importanţă strategică pentru economia UE, pentru dezvoltarea comunităţilor din mediul rural, dar şi pentru mediul inconjurător. De altfel, se preconizează ca 30% din ajutoarele directe acordate agricultorilor să fie condiţionate de creşterea caracterului ecologic al exploataţiilor acestora.

Pe de altă parte, Comisia Europeană propune investirea a 4,1 miliarde euro in securitatea europeană pentru lupta impotriva criminalităţii şi terorismului şi 3,4 miliarde euro in politici de migraţie şi azil. Aceste două politici sunt considerate cruciale pentru competitivitatea şi coeziunea socială a Uniunii Europene.

De asemenea, Comisia doreşte să facă din UE un actor influent la nivel mondial, in contextul majorării bugetului destinat relaţiilor externe ale Uniunii, care va ajunge la 70,2 miliarde euro. Sunt alocate sume importante pentru politica de vecinătate, astfel incat să poată fi promovată in jurul Europei democraţia şi prosperitatea. In plus, alte sume vor fi utilizate pentru eradicarea sărăciei.

In ceea ce priveşte finanţarea bugetului UE, Comisia propune introducerea unui sistem al resurselor proprii mai transparent şi mai echitabil, permiţand in acelaşi timp reducerea şi simplificarea contribuţiilor solicitate statelor membre. Se pune accentul de utilizarea instrumentelor inovatoare, precum şi pe adăugarea de noi resurse proprii, cum ar fi taxa pe tranzacţii financiare.