InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Propuneri legislative in sprijinul intreprinderilor

25.02.2011
 

Noi propuneri menite să reducă povara administrativă pentru intreprinderile mici, să le ofere sprijin pentru ieşirea din criză şi să incurajeze companiile noi.

Intreprinderile mici sunt vitale pentru economia europeană: ele reprezintă aproximativ 99% din totalul companiilor existente in Europa şi numără peste 90 de milioane de angajaţi. Potrivit unei analize recente a politicii UE in materie de IMM-uri, adoptarea in 2008 a Small Business Act a fost benefică pentru mediul antreprenorial din Europa, procedura de infiinţare a unei companii devenind mai uşoară şi mai ieftină.

Cu toate acestea, mai sunt incă multe de făcut pentru a-i incuraja pe antreprenori şi pentru a stimula intreprinderile mici şi mijlocii.

Acestea au nevoie de sprijin pentru a recupera terenul pierdut pe durata crizei economice, care le-a obligat să renunţe la aproximativ 3,25 de milioane de angajaţi. Pentru ca UE să-şi indeplinească obiectivul de ocupare a forţei de muncă in proporţie de 75% pană in 2020, este esenţial ca IMM-urile să fie ajutate să se dezvolte, dat fiind faptul că ele oferă locuri de muncă pentru două treimi din lucrătorii angajaţi in sectorul privat.

Intreprinderile mici se confruntă cu probleme diverse: obţinerea de finanţare, indeplinirea cerinţelor administrative, accesul la piaţă in UE şi in ţări terţe. Noile propuneri includ măsuri care vizează:

să reducă şi mai mult birocraţia, prin infiinţarea de ghişee unice unde intreprinderile mici să poată solicita finanţare europeană, naţională sau locală şi prin simplificarea procedurilor contabile şi a altor cerinţe legale
să imbunătăţească accesul la finanţare prin simplificarea procedurilor şi extinderea sistemelor de garantare a imprumuturilor
să ajute intreprinderile mici să pătrundă pe pieţele din afara UE, prin incheierea de acorduri de liber schimb
să armonizeze regimul de impozitare a societăţilor comerciale şi să simplifice procedura de recuperare a datoriilor in alte ţări ale Uniunii
să promoveze antreprenoriatul şi crearea de locuri de muncă, prin reducerea la o lună a termenului necesar pentru obţinerea licenţelor şi a permiselor.
De asemenea, analiza propune o mai bună monitorizare a aplicării de către statele membre a Small Business Act .

Deşi in ultimii ani s-au făcut progrese mari in acest sens, guvernele naţionale nu au convenit incă asupra unui nou act legislativ care să le permită intreprinderilor mici să se inregistreze ca societăţi private europene . Odată obţinut acest statut, intreprinderile nu vor mai fi nevoite să se inregistreze separat in diferite ţări ale UE, ceea ce se traduce prin reducerea costurilor şi simplificarea formalităţilor administrative.

De aceea, Comisia invită statele membre să adopte cat mai rapid acest act legislativ.