InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Propuneri de proiecte pentru cercetare

23.07.2012, sursa: Comisia Europeana
 


Ultimele cereri de propuneri pentru cercetare lansate de Uniunea Europeană sunt menite să stimuleze inovarea, pentru a genera creştere economică şi locuri de muncă.

Investiţiile in cercetare au un rol esenţial pentru relansarea economiei europene şi pentru eliminarea decalajului in materie de inovare dintre UE, pe de o parte, şi principalii săi concurenţi comerciali, SUA şi Japonia, pe de altă parte. De aceea, Uniunea Europeană va aloca, in 2013, aproape 8,1 miliarde de euro pentru activităţi de cercetare.

Comisia invită echipele de cercetători din UE (şi nu numai) să depună cereri de finanţare pentru proiecte in domenii precum:
sănătate - studiul bacteriilor rezistente la medicamente şi al afecţiunilor cerebrale
resurse marine - descoperirea unor noi specii; dezvoltarea de aplicaţii ale biotehnologiei şi de tehnologii bazate pe senzori; tehnici de management durabil
oraşe inteligente - transporturi, clădiri şi centre de date eficiente din punct de vedere energetic; reducerea impactului schimbărilor climatice asupra zonelor urbane
materii prime - găsirea de inlocuitori pentru metalele critice; dezvoltarea unor tehnici mai avansate de recuperare şi reciclare a deşeurilor; utilizarea eficientă a materiilor prime
surse de energie stabile şi nepoluante - dezvoltarea de tehnologii mai ieftine şi eficiente in domeniul energiei regenerabile; dezvoltarea tehnologiei fotovoltaice de generaţie următoare, a turbinelor eoliene, a bioenergiei şi biocombustibililor, a tehnologiilor de captare şi stocare a CO2 şi a reţelelor electrice inteligente
gestionarea apei - imbunătăţirea calităţii apei; folosirea eficientă a apei şi energiei in procesarea alimentelor; utilizarea nanotehnologiei in fabricarea de senzori pentru monitorizarea mediului
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor - extinderea gradului de utilizare a sistemelor "cloud computing"; stabilirea unor reţele de specialişti in domeniul neuroştiinţelor şi al neuroroboticii
sprijinirea cercetătorilor - sprijinirea tinerilor cercetători; activităţi de colaborare transfrontalieră; cercetare de varf desfăşurată de echipe experimentate; punerea pe piaţă a descoperirilor.

Se va acorda o atenţie specială intreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), care pot beneficia de pană la 1,2 miliarde EUR. IMM-urile au generat circa 85% din locurile de muncă infiinţate in UE in perioada 2002-2010.

Etapele următoare

Majoritatea cererilor de propuneri de proiecte au fost publicate la data de 10 iulie, restul urmand să fie lansate in curand.

Acestea constituie cea din urmă serie de granturi furnizate prin programul de finanţare a activităţilor de cercetare in perioada 2007-2013. Cu o valoare totală de 55 de miliarde de euro, programul a sprijinit pană in prezent circa 19 000 de proiecte şi aproximativ 55 000 de cercetători.

Pentru următoarea perioadă de 7 ani, Comisia a propus un program pentru cercetare şi inovare (Orizont 2000 ) in valoare de 80 de miliarde de euro.

Activităţile de finanţare a proiectelor de cercetare se inscriu iniţiativei "O Uniune a inovării ", una din iniţiativele majore din cadrul strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică.