InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Propunere a Comisiei Europene care garanteaza ca dreptul cetatenilor de a fi asistati de un avocat va deveni act legislativ

08.10.2013
 

asistați de un avocat in cadrul procedurilor penale a fost adoptată astăzi in mod oficial, după primirea aprobării Consiliului de Miniștri. Aceasta a urmat votului Parlamentului European din 10 septembrie prin care a fost aprobată directiva respectivă .In practică, acest lucru inseamnă că, in viitor, tuturor persoanelor suspectate, indiferent de locul in care se află pe teritoriul Uniunii Europene, le va fi garantat dreptul de a fi asistate de un avocat incă din etapele inițiale ale procedurii și pană la incheierea acesteia. In cazul in care o persoană suspectată este arestată, noile norme vor garanta că persoana respectivă are posibilitatea de a comunica cu familia sa. In cazul in care cetățenii suspectați se află in afara țării lor de origine, ei vor beneficia de dreptul de a lua legătura cu consulatul țării din care provin.

După adoptarea de astăzi a propunerii, legea va fi publicată peste cateva săptămani in Jurnalul Oficial al UE, după care statele membre vor avea trei ani la dispoziție pentru punerea in aplicare a acesteia in legislația națională. Odată intrată in vigoare, noua lege se va aplica in cadrul unui număr de aproximativ 8 milioane de proceduri penale in fiecare an, in toate cele 28 de state membre ale UE.

Context

Directiva privind dreptul de a fi asistat de un avocat este a treia dintr-o serie de propuneri care au fost deja adoptate, prin aceasta garantandu-se drepturile minime la un proces echitabil in intreaga Uniune Europeană. Celelalte directive sunt cea privind dreptul la traducere și interpretare, adoptată in 2010 și cea privind dreptul la informare in cadrul procedurilor penale, adoptată in 2012. Comisia este decisă să urmeze in continuare această foaie de parcurs, propunand un alt set de drepturi la un proces echitabil pentru cetățeni, preconizat să fie publicat in această toamnă.

Dreptul de a fi asistat de un avocat este esențial pentru stabilirea unui climat de incredere in spațiul unic de justiție al Uniunii Europene, in special atunci cand persoanele suspectate sunt arestate in baza unui mandat european de arestare Comisia depune eforturi pentru realizarea unor standarde comune minime pentru drepturile procedurale in cadrul procedurilor penale, pentru a se asigura că drepturile fundamentale ale persoanelor suspectate și inculpate sunt protejate intr-o măsură suficientă in intreaga UE.

In fiecare an există peste 8 milioane de proceduri penale in Uniunea Europeană. Dreptul la apărare al oricărei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni este recunoscut pe scară amplă drept un element fundamental al unui proces echitabil. Cu toate acestea, condițiile in care persoanele suspectate pot consulta un avocat diferă de la un stat membru la altul. De exemplu, se poate intampla ca persoana suspectată de comiterea unei infracțiuni să nu aibă posibilitatea de a fi asistată de un avocat pe parcursul interogatoriilor intreprinse de poliție. Există posibilitatea să nu fie respectată confidențialitatea contactelor dintre persoanele suspectate și avocatul lor. De asemenea, este posibil ca persoanele aflate in urmărire in temeiul unui mandat european de arestare să nu poată beneficia de un avocat in țara in care a fost emis mandatul, pană in momentul in care sunt predate acestei țări.

Există divergențe similare in ceea ce privește dreptul persoanelor suspectate de a comunica unei rude, angajatorului sau consulatului țării lor faptul că au fost arestați. Este posibil ca persoanele suspectate să nu poată beneficia in mod sistematic de acest drept, să il obțină doar intr-o etapă ulterioară a procesului ori să nu li se aducă la cunoștință faptul că s-a luat legătura cu familia lor.

Directiva va garanta aceste drepturi in practică, prin faptul că:

  • acordă dreptul de a fi asistat de un avocat incă din prima etapă a interogatorului intreprins de poliție și apoi pe tot parcursul procedurilor penale;
  • permite ca suspecții să aibă dreptul la intrevederi adecvate și confidențiale cu avocatul lor, astfel incat aceștia să iși poată exercita in mod efectiv dreptul la apărare;
  • permite avocatului să joace un rol activ pe durata interogatoriului;
  • asigură că, atunci cand o persoană suspectată este arestată, această arestare este adusă la cunoștința unei persoane terțe, cum ar fi un membru al familiei, precum și că persoana suspectată are posibilitatea de a lua legătura cu familia sa;
  • permite persoanelor suspectate aflate in afara granițelor țării lor să ia legătura cu consulatul țării lor și să primească vizite;
  • oferă persoanelor care fac obiectul unui mandat european de arestare posibilitatea de a fi asistate juridic atat in țara in care a avut loc arestarea lor, cat și in țara emitentă a mandatului european de arestare.

Dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare sunt consacrate in articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și la articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Dreptul de a lua legătura cu un terț reprezintă una dintre măsurile importante de protecție impotriva relelor tratamente, interzise de articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

 

Informații suplimentare

Comisia Europeană - dreptul la un proces echitabil

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm