InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Proiect pentru o Uniune economica si monetara profunda si veritabila lansarea unei dezbateri la nivel European

29.11.2012
 


Comisia Europeană a adoptat un proiect pentru o Uniune Economică și Monetară (UEM) profundă și veritabilă, care oferă viziunea unei arhitecturi puternice și stabile in domeniile financiar, bugetar, economic și politic.
In cadrul unei UEM profunde și veritabile, toate deciziile majore de politică economică și bugetară adoptate de statele membre ar face obiectul unei coordonări, aprobări și supravegheri mai aprofundate la nivel european.Proiectul trasează calea către o UEM profundă și veritabilă, ceea ce implică adoptarea unor măsuri progresive pe termen scurt, mediu și lung.O parte dintre măsurile prevăzute in proiect pot fi realizate pe baza tratatelor actuale, pe cand altele necesită modificări la nivelul tratatelor.
 Pe termen scurt (in următoarele 6 - 18 luni), ar trebui să se acorde prioritate punerii in aplicare a reformelor in materie de guvernanță, asupra cărora s-a convenit deja (pachetul de șase propuneri legislative) sau asupra cărora urmează să se ajungă la un acord in scurt timp (pachetul de două propuneri legislative). Statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi in vederea incheierii, pană la sfarșitul anului, a unui acord privind un mecanism de supraveghere unic pentru bănci. O uniune bancară eficace ar necesita nu doar crearea unui mecanism de supraveghere unic, ci și, după adoptarea acestuia, a unui mecanism de rezoluție unic care să se ocupe de băncile confruntate cu dificultăți. Odată ce va fi incheiat un acord privind CFM, va fi necesară consolidarea intr-o mai mare măsură a cadrului de guvernanță economică, prin crearea unui "instrument de convergență și competitivitate" in cadrul bugetului UE, separat de cadrul financiar multianual, pentru a sprijini punerea in aplicare in timp util a reformelor structurale importante pentru statele membre și pentru buna funcționare a UEM. .Acest sprijin ar fi bazat pe angajamentele prevăzute in "ințelegerile contractuale" incheiate intre statele membre și Comisie.
 Pe termen mediu (18 luni - 5 ani), consolidarea suplimentară a dirijării colective a politicii bugetare și economice, inclusiv a politicii fiscale și a celei de ocupare a forței de muncă, ar fi insoțită de o capacitate bugetară sporită. Capacitatea bugetară specifică pentru zona euro ar trebui să se bazeze pe resurse proprii și să ofere sprijin suficient pentru reformele structurale esențiale din cadrul marilor economii aflate sub tensiune. Instrumentul de convergență și competitivitate ar putea servi drept bază pentru constituirea acestei capacități, insă acesta ar beneficia de pe urma unor temeiuri noi și specifice introduse in tratate. De asemenea, ar putea fi avută in vedere atat crearea unui fond de rambursare a datoriei care să facă obiectul unei condiționalități stricte, cat și emiterea de euro-obligațiuni, pentru a contribui la reducerea datoriei și la stabilizarea piețelor financiare. Funcția de monitorizare și de gestionare in cazul capacității bugetare și al altor instrumente ar trebui să fie asigurată de o trezorerie a UEM din cadrul Comisiei.
 Pe termen lung (peste 5 ani), pe baza punerii in comun adecvate a suveranității, a responsabilității și a solidarității la nivel european, ar trebui să fie posibilă stabilirea unui buget autonom pentru zona euro, care să ofere Uniunii economice și monetare capacitatea bugetară necesară pentru a putea sprijini statele membre afectate de șocurile economice. Un cadru de guvernanță economică și bugetară profund integrat ar putea permite emisiunea comună de titluri de datorie publică, ceea ce ar imbunătăți funcționarea piețelor și realizarea politicii monetare. Aceasta ar reprezenta etapa finală a realizării UEM.
Unele dintre măsurile necesare pot fi adoptate in cadrul limitelor impuse de tratatele in vigoare.Altele vor necesita modificarea tratatelor actuale și acordarea de noi competențe Uniunii.Acest lucru trebuie să se bazeze pe următoarele principii de bază.
 In primul rand, aprofundarea UEM ar trebui să se bazeze pe cadrul instituțional și juridic stabilit de tratate.
 In al doilea rand, procesul de integrare in zona euro trebuie să fie mai rapid și mai profund decat procesul de integrare in UE in sens larg, menținandu-se in același timp integritatea politicilor adoptate de cele 27 de state membre impreună, in special piața unică. Aceasta inseamnă că, dacă este cazul, alte state membre ar trebui să poată participa la măsurile adoptate cu privire la zona euro.
 Intr-adevăr, deși tratatele prevăd faptul că o serie de norme se aplică numai statelor membre care fac parte din zona euro, actuala configurație a zonei euro are doar un caracter temporar, deoarece toate statele membre, cu excepția a două dintre acestea (Danemarca și Regatul Unit), sunt menite să devină membre cu drepturi depline ale UEM, in temeiul tratatelor.
 Creșterea responsabilității democratice trebuie să insoțească orice modificare a tratatelor care conferă Uniunii Europene competențe supranaționale suplimentare. O modalitate de consolidare a legitimității UE ar fi extinderea competențelor Curții de Justiție.
Etapele următoare
 Proiectul reprezintă contribuția Comisiei la raportul "celor patru președinți" privind etapele următoare ale Uniunii Economice și Monetare.Versiunea finală a raportului este in curs de elaborare de către președintele Consiliului European, in colaborare cu președintele Barroso, președintele Băncii Centrale Europene și președintele Eurogrupului, și va fi discutată in cadrul Consiliului European din 13-14 decembrie. 2012
Sursa:CE

Galerie foto

uem.jpg