InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Progresele Statelor Membre UE in contextul Uniunii Inovarii

08.02.2011, sursa: Departamentul pentru Afaceri Europene
 

Comisia Europeană a lansat primul tablou de bord privind progresele realizate de statele membre in contextul Uniunii Inovării

Comisia Europeană a dat publicităţii, marţi, 1 februarie, primul tablou de bord (scoreboard) privind performanţa in domeniul inovării pentru 2010, in care se evidenţiază faptul că Uniunea Europeană (UE) nu a reuşit să recupereze decalajul care o separă de Statele Unite şi Japonia, in domeniul inovării şi cercetării.

Scoreboard-ul privind progresele pe 2010 in domeniul inovării reprezintă prima ediţie publicată de Comisie in contextul iniţiativei Uniunea Inovării şi inlocuieşte fostul Scoreboard privind inovarea europeană.

Tabloul de bord prezentat de Comisia Europeană - Performanţele Uniunii Inovării in domeniul cercetării şi inovării a fost comandat de Direcţia Generală Intreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene, fiind elaborat de Centrul de cercetare şi formare economică şi socială privind inovarea şi tehnologia de la Maastricht (UNU-MERIT), in colaborare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC).
Documentul menţionat arată că, in ciuda crizei economice, tendinţele in majoritatea statelor membre UE sunt promiţătoare, insă progresele nu sunt suficient de rapide. Analizand performanţa in domeniul inovării, studiul relevă faptul că UE işi menţine avansul faţă de India şi Rusia, Brazilia inregistrează progrese constante, in timp ce China recuperează rapid decalajele.
Potrivit Scoreboard-ului, cel mai mare decalaj pe care il inregistrează UE faţă de SUA şi Japonia apare la capitolul activităţi ale intreprinderilor, mai ales in sectorul privat. In ultimii cinci ani, cea mai mare creştere a indicatorilor pe inovare in UE 27 a fost inregistrată in cadrul sistemelor de cercetare performante şi atractive şi in domeniul proprietăţii intelectuale.

Studiul clasifică statele membre ale UE in următoarele categorii:
- lideri in domeniul inovării: Suedia, Danemarca, Finlanda şi Germania;
- inovatori majori: Belgia, Austria, Irlanda, Luxemburg, Franţa, Cipru, Marea Britanie, Olanda, Slovenia şi Estonia, care au inregistrat progrese apropiate de media UE; - inovatori moderaţi: Croaţia, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Spania, care au rezultate sub media UE;
- inovatori modeşti: Letonia, Bulgaria, Lituania şi Romania.

In ceea ce priveşte Romania, Scoreboard-ul arată că in 2010, faţă de 2009, ţara noastră a inregistrat progrese in ceea ce priveşte creşterea medie anuală pentru majoritatea indicatorilor, imbunătăţind rezultatele privind cheltuielile publice in cercetare şi dezvoltare, mărcile comerciale comunitare şi desenele/modelele comunitare.
Deşi a inregistrat creşteri importante pentru majoritatea indicatorilor, Romania face incă parte din grupul de ţări membre UE considerate "ţări inovatoare modeste", cu o performanţă sub media UE.

Scoreboard-ul pe 2010 reuneşte 25 de indicatori in domeniul cercetării şi inovării şi analizează realizările statelor membre ale UE, dar şi ale Croaţiei, Serbiei, Turciei, Islandei, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Norvegiei şi Elveţiei.
Indicatorii sunt clasaţi in trei categorii principale: mijloace (resurse umane, finanţare şi suport, sisteme de cercetare atractive); activităţile intreprinderilor (eforturile depuse de firme pentru a inova: investiţii, antreprenoriat şi colaborare cu sectorul public) şi rezultate (cuprinde numărul de firme care au introdus inovaţii şi efectele economice ale inovării in privinţa scăderii şomajului, exporturilor şi vanzărilor).

Studiul integral poate fi gasit la adresa: http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2010