InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Programului Comert si Servicii 2018

20.08.2018
 

 

Firmele mici ?i mijlocii (IMM) din Romania se vor putea inscrie in programul Comer? ?i Servicii 2018, prin care vor putea ob?ine, in anumite condi?ii, fonduri nerambursabile de pan? la 250.000 de lei (54.000 de euro) fiecare, de la bugetul de stat.

Incepand cu data de 21 august 2018, ora 10.00, va deveni activa pe site-ul www.aippimm.ro

 aplicatia de inscriere in cadrul Programul de dezvoltare a activit??ilor de comercializare a produselor ?i serviciilor de pia?? 2018, a anun?at Direc?ia pentru IMM din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri.

In vederea inscrierii in cadrul Programului, firmele vor completa ?i transmite on-line planul de investitii incepand cu 21.08.2018 ora 10.00, timp de 10 zile lucr?toare de la demararea inscrierii in Program, pan? la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, respectiv 03.09.2018, cu posibilitatea de prelungire a termenului pan? la epuizarea bugetului.

Prin Program, beneficiarii eligibili vor putea primi un ajutor financiar nerambutrsabil (AFN) de maximum 90% din valoarea total? a cheltuielilor eligibile efectuate (f?r? TVA). Valoarea maxim? a AFN nu poate dep??i suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Astfel, antreprenorul va trebui s? suporte cel pu?in 10% din valorea eligibil? a investi?iei ?i TVA pentru toat? investi?ia.

Bugetul total alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018 este de 49.949.000  lei. Aproximativ 200 de firme private ar urma s? fie finan?ate in edi?ia 2018 a programului .