InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Programul ERASMUS pentru tineri antreprenori

04.06.2010, sursa: Programul Erasmus pentru tineri antreprenori
 

Acest program al Uniunii Europene:
• oferă noilor antreprenori oportunitatea de a invăța din
experiența unui antreprenor care conduce deja de mai
multă vreme o intreprindere mică sau mijlocie (IMM) intrun
alt stat al UE,
• permite schimbul de experiență intre noii antreprenori și
cei cu experiență,
• facilitează accesul la noi piețe și căutarea de noi parteneri
de afaceri,
• favorizează construirea de relații intre oamenii de afaceri și
intre IMM-uri,
• permite antreprenorilor cu experiență să dezvolte noi
relații comerciale și să afl e mai multe detalii despre
oportunitățile existente in alte țări ale UE.

Erasmus pentru tinerii antreprenori stimulează spiritul
antreprenorial și competitivitatea, internaționalizarea
și dezvoltarea companiilor nou infi ințate și a IMM-urilor
stabilite in UE. Programul contribuie la transferul de
cunoștințe și la dezvoltarea competențelor manageriale
pentru administrarea IMM-urilor.

Cine poate participa?
Noi antreprenori și antreprenori cu experiență.
Noii antreprenori sunt cei care se gandesc serios să iși
lanseze propria afacere sau care deja și-au lansat propria
afacere in ultimii trei ani. Antreprenorii cu experiență
trebuie să dețină sau să administreze un IMM in Uniunea
Europeană.

De ce avem nevoie de Erasmus pentru tinerii antreprenori?
Spiritul antreprenorial este esențial pentru creșterea
economică și crearea de noi locuri de muncă.
Mulți dintre fondatorii de companii mici si mijlocii nu au
experiență și ar dori sa-și imbunătățească competențe
esențiale in gestionarea afacerii. In plus, creșterea
companiilor mici si mijlocii e restricționată și de faptul că
majoritatea lor opereza intr-o singură țară.
Erasmus pentru tinerii antreprenori ii ajută pe noii
antreprenori să dobandească competențe relevante și să
aibă un impact mai mare la nivel european.

Cum funcționează Erasmus pentru tinerii antreprenori?
Noii antreprenori au ocazia să meargă intr-un alt stat UE si
să lucreze cateva luni cu un antreprenor cu experiență in
cadrul IMM-ului acestuia/acesteia. Organizații intermediare
din diverse țări UE ajută la alegerea antreprenorilor gazdă.

Programul ofera stagiu in strainatate de 6 luni.

Termen limita pentru participarea la program se poate face pana in iunie 2011.

 Informatii suplimentare privind participarea se pot obtine pe site-ul programului : www.erasmus-entrepreneurs.eu