InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Program de promovare a firmelor romanesti pe pietele externe

29.01.2017
 

Guvernul a aprobat, in ?edin?a din 25.01.2017, Ordonan?a de Urgen?? privind Programul de sus?inere a interna?ionaliz?rii operatorilor economici romani, cu finan?are de la bugetul de stat, un nou instrument de promovare individual? a intreprinderilor mici ?i mijlocii.

Programul faciliteaz? promovarea produselor ?i serviciilor IMM-urilor pe pie?ele externe, stimuland comunicarea ?i parteneriatul in afaceri ?i preg?tind intreprinz?torul in domeniul tehnicilor de promovare pe noi pie?e.

In cadrul programului, fiecare beneficiar poate ob?ine pe parcursul unui an maximum 50.000 lei, sum? nerambursabil?. Anual, se estimeaz? un num?r de maxim 500 de beneficiari.

Prin aloca?ie financiar? nerambursabil?, programul sus?ine urm?toarele tipuri de activit??i:

-Particip?ri la targuri ?i expozi?ii interna?ionale, organizate in str?in?tate, cu stand propriu;

-Particip?ri la misiuni economice organizate  in str?in?tate;

-Crearea identit??ii vizuale a unei firme (marc?, sigl?, slogan);

-Realizarea unui site pe Internet/aplica?ie pentru mobil, pentru prezentarea activit??ii solicitantului ?i a produselor promovate, in limba roman? ?i cel pu?in intr-o limb? de circula?ie interna?ional?;

-Particip?ri la cursuri de preg?tire, in ?ar? ?i/sau in str?in?tate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pie?e;

-Documentare de pia?? ?i alte tipuri de activit??i de promovare ?i sus?inere a interna?ionaliz?rii.

"Interna?ionalizarea reprezint? o gura de oxigen pentru multe firme romane?ti mici ?i mijlocii. Un procent de 4,67 din IMM-urile romane?ti au activit??i de export, Romania situandu-se la mai putin de jum?tate din media european?. Consider c? este momentul ca Romania s? fac? fa?? competi?iei globale ?i cred c? acest program ofer? sprijin real in domeniu", a spus ministrul Florin Jianu.

 

In termen de maxim 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentei Ordonan?e de Urgen??, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat va elabora ?i supune aprob?rii Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan?e de urgen??, care vor cuprinde: modalitatea de accesare, sumele allocate fiecarei activit??i, modalitatea de acordare ?i decontare a aloca?iei financiare nerambursabile, procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis.

 

 

 

Fisiere atasate

Document PDF
ordonanta de urgenta internationalizarea operatorilor economici romani.pdf
ordonanta de urgenta internationalizarea operatorilor economici romani.pdf
150,49 KBytes
29.01.2017 07:54