InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Produse mai sigure si conditii de concurenta echitable pe piata interna

13.02.2013
 

Comisia Europeană a propus reguli noi pentru imbunătăţirea siguranţei produselor de consum care circulă pe piaţa unică şi pentru intensificarea supravegherii pieţei in privinţa tuturor produselor nealimentare, inclusiv cele importate din ţări terţe. Acest lucru va contribui atat la consolidarea protecţiei consumatorilor, cat şi la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru intreprinderi. Produsele nesigure nu ar trebui să ajungă la consumatori sau la alţi utilizatori, iar o mai bună identificare şi trasabilitate a acestora vor reprezenta un progres major care va ajuta la eliminarea lor rapidă de pe piaţă. Odată adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu, noile reguli vor fi aplicate de autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei din statele membre care vor beneficia de o cooperare consolidată şi de instrumente mai bune pentru realizarea de controale.
Cele două propuneri legislative sunt completate de un plan multianual de supraveghere a pieţei, care stabileşte 20 de acţiuni concrete ce trebuie intreprinse de acum pană in 2015 in scopul unei mai bune supravegheri a pieţei in temeiul actualului cadru de reglementare şi pană la intrarea in vigoare a noilor reguli.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisarul pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: "Dacă vrem să ne bucurăm de toate beneficiile economice ale pieţei unice, ne sunt necesare un set de reguli de calitate superioară referitoare la siguranţa produselor şi un sistem eficace, bine coordonat, la nivelul Uniunii, de punere in aplicare care să il susţină. O mai bună coordonare a controalelor care vizează siguranţa produselor, in special la frontierele externe ale UE, va elimina concurenţa neloială din partea operatorilor necinstiţi sau care comit infracţiuni." Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și protecţia consumatorilor, a declarat: "Consumatorii se aşteaptă ca produsele de pe piaţa europeană să fie sigure. Intreprinderile se aşteaptă ca schimburile lor comerciale să se petreacă in condiţii echitabile. Autorităţile au nevoie de instrumentele potrivite pentru a acţiona in mod eficient. Pachetul de propuneri adoptat astăzi de Comisie urmăreşte să vină in intampinarea acestor aşteptări. Suntem convinşi că intreprinderile, consumatorii şi autorităţile naţionale vor avea mult de profitat de pe urma unor reguli clare şi coerente care să guverneze intreaga piaţă unică, a unei supravegheri mai eficace a pieţei şi a unei mai bune trasabilităţi a produselor."
Produse mai sigure şi o mai bună supraveghere a pieţei
Actualmente, regulile Uniunii referitoare la supravegherea pieţei şi la siguranţa produselor de consum sunt fragmentate şi răspandite in diverse acte legislative, creandu-se astfel lacune și suprapuneri. Propunerile legislative adoptate de Comisie astăzi vor permite o mai bună coerenţă cu regulile care reglementează identificarea şi trasabilitatea produselor de consum şi o coordonare mai eficace a felului in care autorităţile verifică produsele şi aplică regulile referitoare la siguranţa produselor peste tot in Uniunea Europeană.
Principalele modificări introduse prin pachetul de astăzi sunt:
• Alinierea obligaţiilor generale ale operatorilor economici cu scopul de a garanta siguranţa tuturor produselor de consum, cu responsabilităţi mai clare pentru fabricanţi, importatori şi distribuitori.
• Instrumente mai eficace pentru consolidarea siguranţei şi a altor cerinţe referitoare la produse şi pentru a lua măsuri impotriva produselor periculoase şi neconforme din toate sectoarele prin intermediul unui set unic de reguli coerente pentru supravegherea pieţei.
• O mai bună trasabilitate a produselor de consum de-a lungul lanţului de aprovizionare, care să permită o reacţie rapidă şi eficace la problemele de siguranţă (de exemplu, rechemările de produse). Pentru ca acest lucru să fie posibil, fabricanții și importatorii trebuie să se asigure că produsele poartă o mențiune a țării de origine a produsului sau, in cazul in care dimensiunea ori natura produsului nu permite acest lucru, mențiunea respectivă trebuie furnizată pe ambalaj sau intr-un document care insoţeşte produsul. Pentru produsele fabricate in Uniunea Europeană, menţiunea trebuie să se refere la Uniune sau la un anumit stat membru. Menţiunea de origine reprezintă un element suplimentar faţă de cerinţele de bază referitoare la trasabilitate in ceea ce priveşte numele şi adresa fabricantului. Astfel de informaţii pot facilita sarcina autorităţilor de supraveghere a pieţei de a stabili legătura produsului cu locul real de fabricaţie şi fac posibil contactul cu autorităţile din ţările de origine in cadrul cooperării bilaterale sau multilaterale in privinţa siguranţei produselor de consum, in scopul luării măsurilor subsecvente corespunzătoare.
• Crearea unui sistem mai cooperant de supraveghere a pieţei pe intreg teritoriul UE.
• Proceduri raţionalizate de notificare a produselor periculoase şi sinergii intre Sistemul de alertă rapidă existent (RAPEX) şi Sistemul de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei (ICSMS).
Cine va beneficia de pe urma schimbărilor și in ce mod?
• Consumatorii - Produse sigure şi conforme in intreaga Uniune Europeană, cu un nivel chiar mai ridicat de protecţie. Aceasta inseamnă un grad mai mare de incredere a consumatorilor in piaţa internă.
• Fabricanţii/Intreprinderile - Reguli mai coerente in toate sectoarele de produse. Aceasta inseamnă costuri de conformitate mai reduse pentru intreprinderi, in special pentru cele mici și mijlocii. In plus, o mai bună coordonare a controalelor vizand siguranţa produselor inseamnă eliminarea concurenţei neloiale din partea operatorilor necinstiţi sau care comit infracţiuni.
Propunerea urmează să fie discutată de către Parlamentul European și Consiliu. Se estimează că noua legislaţie va intra in vigoare in 2015.
Context
Pe piața unică a UE, mărfurile circulă liber, iar consumatorii și intreprinderile pot cumpăra și vinde produse in cele 27 de state membre ale UE și in cele trei țări AELS/SEE, populația totală fiind de peste 490 de milioane. Regulile UE privitoare la siguranța produselor și supravegherea pieței de către autoritățile naționale care le sprijină reprezintă baza unei pieţe unice sigure.
Directiva 87/357/CEE privind produsele care imită alimentele şi Directiva 2001/95/CE privind siguranţa generală a produselor vor fi inlocuite de un nou Regulament privind siguranţa produselor de consum, care reflectă stadiul actual al tehnologiei. Regulile care guvernează supravegherea pieţei, răspandite in mai multe acte legislative, vor fi reunite intr-un singur instrument juridic aplicabil tuturor produselor (nealimentare).
Sursa:CE