InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Prioritatile presedintiei daneze in UE

04.01.2012, sursa: Comisia Europeana
 

Danemarca preia preşedinţia Consiliului UE incepand de la 1 ianuarie 2012, dorind să ofere Europei mijloacele prin care să poată face faţă provocărilor majore cu care se confruntă in prezent.

Danemarca preia preşedinţia UE intr-un climat dificil. In cooperare cu celelalte state membre şi cu instituţiile europene, guvernul danez doreşte să scoată Uniunea din criză şi să asigure condiţiile necesare stimulării creşterii economice.


Cele patru priorităţi ale preşedinţiei daneze vizează economia, creşterea, mediul şi securitatea.


O Europă responsabilă


Preşedinţia daneză va trebui să pună in practică deciziile Consiliului European din decembrie 2011 referitoare la intărirea disciplinei bugetare şi stabilizarea economiei.


In egală măsură, aceasta se va asigura de buna aplicare a măsurilor privind guvernanţa economică şi de evaluarea semestrială a bugetelor naţionale. Pentru a evita noi crize, preşedinţia daneză prevede, de asemenea, accelerarea reformelor care vizează o reglementare mai strictă a sectorului financiar.


In paralel, va contribui la avansarea discuţiilor referitoare la bugetul UE pentru perioada 2014-2020, astfel incat acestea să fie finalizate pană la sfarşitul lui 2012.


O Europă dinamică


Pe agenda de lucru a preşedinţiei daneze sunt prevăzute măsuri care vizează stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă. Se va pune accentul pe piaţa unică, care implineşte 20 de ani de existenţă in 2012. Sunt necesare noi reforme, pentru ca intreprinderile şi cetăţenii europeni să se bucure din plin de facilităţile pe care aceasta le oferă. Danemarca işi propune să ia măsuri in baza acţiunilor-cheie definite de Comisia Europeană in Actul privind piaţa unică.


De asemenea, preşedinţia daneză doreşte să ofere noi perspective intreprinderilor europene, in special prin intermediul acordurilor de liber schimb cu Japonia, India, Canada şi Tunisia.


O Europă verde


Programul de lucru al preşedinţiei daneze prevede măsuri care vizează o creştere economică durabilă şi care, totodată, să ţină seama de protecţia mediului. Este important ca UE să-şi menţină poziţia de lider mondial in ceea ce priveşte protecţia mediului, eficienţa energetică şi combaterea schimbărilor climatice.


Pentru aceasta, se va pune accentul pe propunerea de directivă privind eficienţa energetică, foaia de parcurs pentru energie 2050 şi cel de-al şaptelea program de acţiune privind mediul.


O Europă sigură


In contextul recentelor evenimente care au avut loc in nordul Africii şi ţinand cont de numărul important de imigranţi sosiţi la graniţele UE, preşedinţia daneză doreşte să amelioreze gestionarea frontierelor externe ale Uniunii. Sunt avute in vedere, in special, finalizarea sistemului european comun de azil şi consolidarea măsurilor privind libera circulaţie a persoanelor in spaţiul Schengen.


Nu in ultimul rand, in ceea ce priveşte extinderea UE, Danemarca se angajează să asigure avansarea negocierilor lansate cu Islanda şi Turcia, să inceapă discuţiile cu Muntenegru şi să finalizeze tratativele referitoare la candidatura Serbiei.