InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Prioritatile UE pentru summitul G20

04.11.2011, sursa: Comisia Europeana
 

UE va cere principalelor economii ale lumii să adopte un plan de restabilire a creşterii globale, de reformare a pieţelor financiare şi de stimulare a comerţului internaţional.
La summitul G20 care are loc intre 3 şi 4 noiembrie la Cannes (Franţa), UE va insista asupra necesităţii ca toate ţările să contribuie la indeplinirea planului.
Uniunea a deschis calea in această direcţie coordonandu-şi reacţia la criza economică şi la problema datoriilor cu care se confruntă unele dintre statele sale membre.
Acum va solicita ţărilor G20 să incurajeze creşterea economică şi să corecteze dezechilibrele economice prin reformarea bugetelor, consolidarea economiilor naţionale şi prin aducerea cursurilor de schimb la un nivel mai rezonabil.
Ţările membre ale G20 trebuie să accelereze procesul de reformare a pieţelor lor financiare, punand accent pe o mai bună reglementare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi pe reducerea riscului de falimente bancare.
Sunt necesare şi alte măsuri vizand o mai bună reglementare a activităţilor desăşurate de marile firme financiare ale lumii şi a celor cu specific bancar desfăşurate de firme de investiţii, asigurări şi de alt tip.
Un acord asupra unui set unic de standarde globale de contabilitate le-ar permite autorităţilor de reglementare să monitorizeze mai eficient companiile multinaţionale.
Dacă Fondul Monetar Internaţional ar dispune de mai multe resurse, ar putea să le ofere un sprijin mai consistent ţărilor care intampină dificultăţi economice.
In cadrul reuniunii, UE va prezenta şi o propunere de introducere a unei taxe pe tranzacţiile financiare la nivel mondial. Propunerea urmăreşte să garanteze că sectorul financiar contribuie in mod echitabil la bunul mers al societăţii.
Un comerţ mai activ şi mai puţine măsuri protecţioniste
Stimularea comerţului este cel mai eficient mijloc prin care se poate obţine o creştere globală şi se pot crea locuri de muncă. Totuşi, multe ţări menţin măsuri protecţioniste, conferind propriei industrii un avantaj neloial asupra celorlate.
UE va impulsiona negocierile in cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, in scopul eliminării unor astfel de obstacole, in special a celor care stau in calea ţărilor cel mai puţin dezvoltate din lume.
De asemenea, este necesar să se asigure o piaţă globală şi un sistem deschis de comercializare a materiilor prime care să fie corect, viabil şi transparent.
Coordonarea politicii economice globale trebuie să se concentreze pe ocuparea forţei de muncă şi reducerea sărăciei. Ţările trebuie să işi menţină angajamentele asumate in materie de ajutor pentru dezvoltare, siguranţă alimentară şi combaterea schimbărilor climatice.
La Cannes, UE va fi reprezentată de preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso şi de preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.