InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Previziunile economice din primavara anului 2019 in UE

14.05.2019
 

 

Se preconizează că economia europeană iși va continua dezvoltarea și in 2019, al șaptelea an la rand, estimandu-se că PIB-ul real va crește in toate statele membre ale UE. Deși persistă anumite incertitudini la nivel global, dinamica internă este in măsură să sprijine economia europeană. Se estimează accelerarea creșterii incepand cu anul viitor.

Incetinirea recentă a creșterii globale și a comerțului mondial, alături de un grad ridicat de incertitudine cu privire la politicile comerciale, influențează perspectivele de creștere a produsului intern brut (PIB) in 2019 și 2020.

Pierre  Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: "Economia europeană va continua să crească in 2019 și 2020. Avem o creștere care se menține pozitivă in toate statele membre și primim in continuare vești bune despre situația locurilor de muncă, inclusiv despre creșterea salariilor. Aceasta inseamnă că economia europeană rezistă in fața unor circumstanțe mai puțin favorabile la nivel global și a unei incertitudini persistente. Trebuie totuși să fim pregătiți să oferim mai mult sprijin economiei, la nevoie, dublat de reforme care să stimuleze creșterea economică. Mai presus de toate, nu trebuie să inclinăm balanța către protecționism, care nu poate decat să exacerbeze tensiunile sociale și economice existente in societățile noastre."

Incetinirea creșterii PIB-ului pană la sfarșitul anului 2019

Intrucat comerțul și creșterea la nivel mondial vor rămane, pare-se, mai slabe anul acesta și anul viitor față de ritmul alert din 2017, creșterea economică in Europa se va baza in intregime pe activitatea internă. In prezent, gradul de ocupare a forței de muncă in randul europenilor este mai mare ca niciodată, preconizandu-se menținerea tendinței de creștere, insă intr-un ritm ceva mai lent. Acest lucru, impreună cu creșterea salariilor, inflația redusă, condițiile favorabile de finanțare și măsurile fiscale de sprijin din unele state membre, 
ar trebui să invioreze cererea internă. In ansamblu, se preconizează că PIB-ul va crește cu 1,4 % in UE in acest an și cu 1,2 % in zona euro.

In 2020, este de așteptat să se estompeze factorii negativi interni și să revină activitatea economică in afara UE, sprijinită de relaxarea condițiilor financiare globale și de stimularea politicilor in unele economii emergente. Se preconizează că anul viitor creșterea PIB-ului se va consolida ușor, la 1,6 % in UE și la 1,5 % in zona euro. Cifrele pentru anul 2020 reflectă, de asemenea, un număr mai mare de zile lucrătoare in anul respectiv.

Rata șomajului continuă să scadă

Condițiile de pe piața forței de muncă au continuat să se imbunătățească, in ciuda incetinirii creșterii economice către sfarșitul anului 2018. Deși incă prea ridicată in anumite state membre, rata șomajului in UE - de 6,4 % in martie 2019 - a scăzut la nivelul minim inregistrat de la inceputul seriei lunare de date din ianuarie 2000. In prezent, șomajul in zona euro se află la cel mai scăzut nivel din 2008.

Inflația va rămane modestă

Se prevede o scădere a inflației in UE la 1,6 % anul acesta, urmată de o creștere la 1,7 % in 2020. Inflația globală in zona euro a scăzut de la 1,9 % in ultimul trimestru al anului 2018 la 1,4 % in primul trimestru al acestui an, ca urmare a creșterilor mai scăzute ale prețurilor la energie. Avand in vedere că inflația prețurilor la energie se va modera incă in trimestrele următoare și sunt puține indicații că o creștere mai mare a salariilor ar fi alimentat presiunile asupra prețurilor, se estimează că inflația in zona euro (indicele armonizat al prețurilor de consum) va ajunge, in medie, la 1,4 % atat in 2019, cat și in 2020.

Datoria publică va continua să scadă in ciuda unei creșteri mai mici

Se estimează că ponderea datoriei in PIB va scădea in majoritatea statelor membre in 2019 și 2020, deoarece deficitele răman scăzute, iar creșterea PIB-ului nominal ar trebui să rămană mai mare decat rata medie a dobanzii aferente datoriei restante. In ideea menținerii politicilor actuale, se preconizează că, in UE, ponderea datoriei in PIB va scădea de la 81,5 % in 2018 la 80,2 % in 2019 și la 78,8 % in 2020. In zona euro, ponderea agregată a datoriei in PIB ar trebui să scadă de la 87,1 % in 2018 la 85,8 % in 2019 și la 84,3 % in 2020.

Perspectiva rămane insă marcată de riscuri

Perspectiva se află in umbra unor riscuri de evoluție negativă. Riscul luării de măsuri protecționiste la nivel mondial și incetinirea actuală a creșterii PIB-ului și a schimburilor comerciale la nivel mondial s-ar putea dovedi a fi mai persistente decat se estimase, in special in cazul in care creșterea in China este dezamăgitoare. In Europa, printre riscuri se numără Brexitul fără acord și posibilitatea ca perturbările temporare care afectează in prezent sectorul de producție să se dovedească mai durabile. De asemenea, există riscul ca o creștere a incertitudinii politice și ca aplicarea unor politici mai puțin favorabile creșterii economice să ducă la o restrangere a investițiilor private.

Intr-o lumină pozitivă, consumul privat și investițiile in UE s-ar putea dovedi mai reziliente decat era de așteptat, in special dacă increderea in randul intreprinderilor și al consumatorilor ar fi mai puțin sensibilă la incertitudine și la dificultățile de pe piața internă și dacă ar fi insoțită de măsuri de politică bugetară mai solide decat cele preconizate in țări care dispun de o marjă de manevră bugetară și de reforme de stimulare a creșterii economice.

Context

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evoluția cursurilor de schimb, a ratelor dobanzilor și a prețurilor produselor de bază, intemeiate pe informațiile disponibile pană la data de 24 aprilie 2019. Pentru toate celelalte date integrate in previziuni, inclusiv ipotezele referitoare la politicile publice, aceste previziuni iau in considerare informațiile disponibile pană la data de 23 aprilie, inclusiv.

Următoarele previziuni ale Comisiei Europene vor consta intr-o actualizare a previziunilor privind PIB-ul și inflația in cadrul previziunilor economice din vara anului 2019.

Sursa:CE