InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Previziunile economice din primavara anului 2018 in UE

06.05.2018
 

 

Ratele creșterii inregistrate in UE și in zona euro au depășit așteptările din 2017, atingand cel mai inalt nivel din ultimii 10 ani, și anume 2,4 %. Se așteaptă ca această creștere să iși mențină ritmul susținut in 2018 și să incetinească ușor in 2019, rata ei fiind estimată la 2,3 % și, respectiv, la 2,0 % atat in UE, cat și in zona euro.

Consumul privat este in continuare puternic, iar exporturile și investițiile au inregistrat creșteri. Rata șomajului continuă să scadă, situandu-se in prezent aproape la nivelurile din perioada anterioară crizei. Economia este insă mai expusă factorilor de risc externi tot mai puternici și cu un caracter negativ mai pronunțat.

O creștere economică solidă favorizează reducerea in continuare a deficitului și a datoriei publice, precum și o imbunătățire a condițiilor de pe piața muncii. In prezent deficitul consolidat pentru zona euro este mai mic de 1 % din PIB, preconizandu-se că, in cursul acestui an, va scădea sub 3 % in toate statele membre ale zonei euro.

Creșterea economică va rămane puternică, dar ritmul va incetini ușor

In 2017, creșterea PIB-ului real a atins 2,4 % in UE și in zona euro, pe măsură ce economia a trecut intr-o treaptă superioară de viteză. Creșterea economică a fost susținută de o incredere puternică a consumatorilor și a companiilor, de o creștere mondială mai accentuată, de costurile de finanțare mici, de bilanțurile mai sănătoase din sectorul privat și de condițiile mai favorabile de pe piața muncii. Deși indicatorii pe termen scurt indică o reducere a ritmului de activitate la inceputul anului 2018, este probabil ca această situație să fie temporară.

Se preconizează că ritmul creșterii va fi in continuare unul solid, sprijinindu-se pe un consum susținut și pe exporturi și investiții puternice. Atat pentru UE, cat și pentru zona euro se prevede o creștere de 2,3 % in acest an. Potrivit previziunilor, in 2019 creșterea din ambele zone se va reduce ușor, la 2,0 %, deoarece vor deveni mai vizibile blocajele din unele țări și sectoare, politica monetară va fi adaptată la context, iar creșterea comerțului mondial va cunoaște o perioadă de relativă acalmie.

Ocuparea forței de muncă a atins un nivel record, insă unele piețe ale muncii incep să se confrunte cu un deficit de mană de lucru

Rata șomajului continuă să scadă, situandu-se in prezent aproape la nivelurile din perioada anterioară crizei. In UE se preconizează că șomajul va continua să scadă, de la 7,6 % in 2017 la 7,1 % in 2018 și la 6,7 % in 2019. Pentru zona euro se prevede o scădere a șomajului de la 9,1 % in 2017 la 8,4 % in 2018 și la 7,9 % in 2019.

Numărul persoanelor incadrate in muncă in zona euro este in prezent cel mai mare de la introducerea monedei euro, insă, in această zonă, persistă o oarecare subutilizare a forței de muncă. Deși in unele state membre rata șomajului este in continuare mare, in altele locurile de muncă vacante sunt deja din ce in ce mai greu de ocupat.

Pe fondul unor presiuni mai puternice, va crește incet-incet inflația

Inflația prețurilor de consum s-a diminuat in primul trimestru al acestui an, insă se așteaptă să crească ușor in trimestrele următoare, parțial ca urmare a majorării recente a prețurilor petrolului. Presiunile asupra prețurilor sunt mai puternice și ca urmare a deficitului mai mare de forță de muncă și a majorării mai rapide a salariilor in multe state membre. Per ansamblu, se prevede că in 2018 rata inflației din zona euro va rămane la nivelul din 2017, adică la 1,5 %, și că va crește apoi la 1,6 % in 2019. In UE se preconizează aceeași tendință, cu diferența că inflația va continua să se situeze la 1,7 % in acest an, urmand să crească la 1,8 % in 2019.

Finanțele publice se vor imbunătăți și niciun deficit nu va depăși 3 % din PIB

In 2017, deficitul public și datoria publică consolidate din zona euro au scăzut ca procent din PIB, mulțumită unei creșteri economice puternice și ratelor scăzute ale dobanzii. Dat fiind că bugetele statelor membre beneficiază de efectele imbunătățirii condițiilor de pe piața muncii, inclusiv prin reducerea prestațiilor sociale, se prevede că anul 2018 va fi primul an de la demararea uniunii economice și monetare in care toate guvernele vor gestiona deficite bugetare mai mici de cei 3 % din PIB prevăzuți in tratat.

Conform previziunilor actuale, deficitul public consolidat din zona euro va scădea la 0,7 % din PIB in 2018 și la 0,6 % in 2019. In UE, se estimează că deficitul consolidat va fi de 0,8 % din PIB in 2018 și in 2019. In zona euro, ponderea datoriei publice in produsul intern brut se preconizează a scădea la 84,1 % in 2019, fiind prevăzute scăderi in aproape toate statele membre.

Riscurile care planează asupra perspectivelor economice au sporit și au căpătat un caracter negativ mai pronunțat

Per total, riscurile la adresa previziunilor au sporit, iar evoluția lor are, in prezent, o tendință negativă. Potrivit unor indicatori recenți, s-a diminuat probabilitatea ca, in viitorul apropiat, creșterea economică din Europa să se dovedească mai puternică decat se preconizează. Pe plan extern, volatilitatea piețelor financiare resimțită in ultimele luni riscă să devină o caracteristică mai prezentă in viitor, ceea ce va spori gradul de incertitudine. Se estimează că stimulentele fiscale prociclice din SUA vor impulsiona creșterea economică pe termen scurt, insă vor spori riscul de supraincălzire și posibilitatea ca ratele dobanzii din această țară să crească mai repede decat se presupune in prezent. Totodată, o escaladare a protecționismului comercial prezintă un risc negativ fără echivoc la adresa perspectivelor economice la nivel mondial. Toate aceste riscuri sunt interdependente. Dată fiind deschiderea sa, zona euro va fi deosebit de vulnerabilă la materializarea lor.

Pentru Regatul Unit, o ipoteză pur tehnică pentru 2019

Pentru a permite o comparație in timp, estimările pentru UE pentru 2019 cuprinse in previziuni acoperă toate cele 28 de state membre, inclusiv Regatul Unit.

Avand in vedere negocierile in curs pe tema termenilor retragerii Regatului Unit din UE, previziunile Comisiei pentru perioada post-Brexit se bazează pe o ipoteză pur tehnică de statu-quo in privința relațiilor comerciale dintre UE-27 și Regatul Unit. Această ipoteză a fost formulată doar in scopul elaborării previziunilor și nu are niciun impact asupra dezbaterilor in curs in contextul procesului bazat pe articolul 50.