InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Previziunile economice din primavara anului 2017: o crestere constanta in viitor

11.05.2017
 

Economia europeană a intrat in al cincilea an de redresare, care se face simțită, in prezent, in toate statele membre ale UE. Se preconizează că aceasta va continua, intr-o mare măsură, intr-un ritm constant, anul acesta și anul viitor.

Conform previziunilor de primavară ale Comisiei Europene, se așteaptă ca, in zona euro, PIB-ul să inregistreze o creștere de 1,7 % in 2017 și, respectiv, 1,8 % in 2018 (conform previziunilor de iarnă, creșterea preconizată a PIB-ului a fost de 1,6 % in 2017 și, respectiv, 1,8 % in 2018). Se estimează că in UE, in ansamblu, creșterea PIB-ului va rămane constantă, la 1,9 % in cei doi ani (comparativ cu 1,8 % in ambii ani, conform previziunilor de iarnă).

 

Va continua creșterea economică  la nivel mondial  

 

Economia globală s-a intensificat la sfarșitul anului trecut și inceputul acestui an, pe măsură ce s-a accelerat, simultan, creșterea economică in numeroase țări cu economii dezvoltate și emergente. Se preconizează că, in acest an, creșterea mondială (exceptand UE) se va consolida la 3,7 %, iar in 2018 la 3,9 %, comparativ cu 3,2 % in 2016 (cifră identică cu cea a previziunilor de iarnă), avand in vedere că economia chineză rămane robustă pe termen scurt și redresarea prețurilor produselor de bază sprijină alte economii emergente. Previziunile privind economia SUA au rămas, in mare măsură, neschimbate, față de cele din iarnă. In general, se așteaptă ca exporturile nete să fie neutre in ceea ce privește creșterea PIB-ului zonei euro in 2017 și 2018.

 

O creștere temporară a inflației globale

 

Inflația a crescut in mod semnificativ in ultimele luni, in principal din cauza creșterilor prețului petrolului. Cu toate acestea, inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale energiei și ale produselor alimentare neprelucrate, a rămas relativ stabilă și cu mult sub media pe termen lung. Se preconizează că inflația in zona euro va crește de la 0,2 % in 2016 la 1,6 % in 2017, pentru a reveni la 1,3 % in 2018, pe măsură ce efectul creșterii prețului petrolului se estompează.

 

Se prevede o incetinire a consumului privat in funcție de inflație și o menținere la același nivel a investițiilor

 

In 2016, consumul privat, principalul factor determinant al creșterii din ultimii ani, a sporit in cel mai rapid ritm inregistrat in ultimii 10 ani, dar se estimează că va scădea in acest an, ca urmare a faptului că inflația subminează parțial creșterea puterii de cumpărare a gospodăriilor. Intrucat se prevede o scădere a inflației pentru anul viitor, consumul privat ar trebui să crească din nou ușor. Se preconizează o creștere relativ constantă a investițiilor, dar acestea continuă să fie afectate de perspectivele modeste privind creșterea și de necesitatea de a se reduce in continuare nivelul de indatorare din anumite sectoare. O serie de factori susțin redresarea treptată, cum ar fi creșterea ratelor de utilizare a capacității și a rentabilității intreprinderilor, precum și condiții de finanțare atractive, printre altele prin intermediul Planului de investiții pentru Europa.

 

Rata șomajului continuă să scadă

 

Rata șomajului este, in continuare, in scădere, insă rămane la un nivel ridicat in numeroase țări. In zona euro, se așteaptă ca rata șomajului să scadă la 9,4 % in 2017 și, respectiv, la 8,9 % in 2018, atingand cel mai scăzut nivel inregistrat de la inceputul anului 2009. Acest fapt se datorează creșterii cererii interne, reformelor structurale și politicilor publice din anumite țări, menite să incurajeze crearea unui număr ridicat de locuri de muncă. In ceea ce privește UE, in ansamblul său, se preconizează o tendință similară, cu o scădere a ratei șomajului la 8,0 % in 2017 și la 7,7 % in 2018, acesta fiind cel mai redus nivel de la sfarșitul anului 2008.

 

Starea finanțelor publice se imbunătățește

 

Se preconizează că atat ponderea deficitului bugetar in PIB, cat și ponderea datoriei brute in PIB vor scădea in 2017 și in 2018, atat in zona euro, cat și in UE. Scăderea cheltuielilor cu dobanzile și moderarea salariilor din sectorul public ar trebui să asigure scăderea in continuare a deficitului, deși intr-un ritm mai lent decat in ultimii ani. In zona euro, ponderea deficitului public in PIB este preconizată să scadă de la 1,5 % in 2016 la 1,4 % in 2017 și la 1,3 % in 2018, in timp ce, in UE, se așteaptă ca aceasta să scadă de la 1,7 % in 2016 la 1,6 % in 2017 și la 1,5 % in 2018. Ponderea datoriei in PIB in zona euro este prevăzută să scadă de la 91,3 % in 2016 la 90,3 % in 2017 și la 89,0 % in 2018, in timp ce datoriei in PIB in UE, in ansamblu, este prevăzută să scadă de la 85,1 % in 2016 la 84,8 % in 2017 și la 83,6 % in 2018.

 

Riscurile care afectează previziunile sunt mai echilibrate, insă valorile prognozate continuă să evolueze in sens negative

 

Incertitudinea cu privire la perspectivele economice rămane ridicată. In ansamblu, riscurile sunt mai echilibrate decat cele din iarnă, insă continuă să reflecte o evoluție negativă. Riscurile externe sunt legate, de exemplu, de evoluția politicii SUA in domeniul economic și comercial și de tensiunile geopolitice in sens larg. Programul de ajustare economică al Chinei, sănătatea sectorului bancar european și viitoarele negocieri cu Regatul Unit privind ieșirea acestei țări din UE sunt considerate, de asemenea, drept factori de risc potențiali de evoluție negativă a previziunilor.

 

Context

 

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la cursurile de schimb, ratele dobanzilor și prețurile produselor de bază la data de 25 aprilie 2017. Ipotezele privind rata dobanzii și prețul produselor de bază reflectă așteptările pieței, astfel cum rezultă din piețele instrumentelor derivate la momentul realizării previziunilor. Pentru toate celelalte date integrate in previziuni, inclusiv ipotezele privind politicile publice, aceste previziuni iau in considerare informațiile disponibile pană la data de 25 aprilie 2017, inclusiv. Cu excepția cazului in care politicile sunt anunțate in mod credibil și sunt detaliate in mod corespunzător, proiecțiile presupun absența modificărilor de politică.

 

 

Sursa:Comisia Europeana