InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Presedintia Estoniei a Consliiului UE: 1 iulie-31 decembrie 2017

01.07.2017, sursa: Parlamentul European
 

"Estonia este preg?tit? pentru pre?edin?ie", a declarat premierul eston Juri Ratas. "Suntem preg?ti?i s? conducem o uniune de 28 de state membre, care g?zduiesc in total 500 de milioane de cet??eni. Programul aprobat ast?zi reflect? dorin?ele noastre de a ?ine Europa unit?, puternic? ?i orientat? spre viitor. Unitatea inseamn? sprijinirea ideilor, principiilor ?i obiectivelor europene, dar ?i s? ne asigur?m de faptul c? nimeni nu se simte abandonat sau l?sat in urm?. Dorim s? indrum?m Europa spre decizii care aduc imbun?t??iri tangibile in vie?ile oamenilor", a declarat acesta.

 

Priorit??ile pre?edin?iei estoniene se bazeaz? pe agenda strategic? a Consiliului European ?i pe obiectivele comune formulate de c?tre statele membre ?i institu?iile UE in Declara?ia de la Roma, cu ocazia celei de-a 60-a anivers?ri a Tratatelor de la Roma. Pre?edin?ia estonian? se va concentra asupra conserv?rii valorilor comune, precum prosperitatea, securitatea, pacea ?i stabilitatea in Europa. Aceasta va avea ca obiectiv men?inerea unit??ii Europei, prin intermediul unor decizii practice.

 

Micul stat baltic cu 1,3 milioane de cet??eni, care a preluat pre?edin?ia rotativ? a Consiliului UE intr-un context dificil, marcat de ie?irea Marii Britanii din UE, ?i-a anun?at cele 4 priorit??i pentru urm?toarele ?ase luni:

 

O economie european? deschis? ?i inovatoare

Estonia pledeaz? pentru reducerea birocra?iei excesive ?i crearea unui mediu de afaceri atractiv care s? stimuleze crearea de locuri de munc? ?i economia. De asemenea, trebuie sprijinit? cercetarea ?tiin?ific? pentru a men?ine Europa deschis? in ce prive?te inovarea ?i noile tehnologii, potrivit acesteia.

 

O Europ? sigur? ?i securizat?  

Pre?edin?ia eston? sus?ine c? o Europ? f?r? frontiere neceseit? solu?ii comune in domeniul politicilor de securitate, al politicilor externe, precum ?i in cazul migra?iei ?i al politicii de azil. In timpul de?inerii pre?edin?iei, Estonia va depune eforturi pentru a consolida supravegherea frontierelor externe ale Europei.

 

O Europ? digital? ?i libera circula?ie a datelor

Estonia consider? important? dezvoltarea societ??ii digitale, a c?rei condi?ie prealabil? st? in libera circula?ie a datelor. Accesul la internet de mare vitez?, calitativ, reprezint? una din bazele unei economii inteligente. Pre?edin?ia eston? va sublinia faptul c? societatea digital? trebuie dezvoltat?.

 

O Europ? incluziv? ?i durabil?

 

Pre?edin?ia estonian? consider? important? men?inerea unei Europe incluziv, unde este asigurat? egalitatea de ?anse pentru to?i. Estonia consider? important? promovarea unui mediu de via?? mai curat, care poate fi asigurat cu ajutorul unei economii verzi ?i prin implementarea Acordului de la Paris privind schimb?rile climatice.