InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Potrivit raportului strategic al Comisiei pe 2013, politica de coeziune a UE contribuie la depasirea crizei si la stimularea cresterii

22.04.2013
 

Comisia Europeană a prezentat modul in care funcționează fondurile structurale ale UE in statele membre. "Raportul strategic" privind implementarea programelor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 reunește informațiile puse la dispoziție de statele membre, care se referă in majoritatea cazurilor la perioada de pană la sfarșitul anului 2011. Cu patru ani inainte de incheierea programelor in 2015, investițiile efectuate in cadrul Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de coeziune și al Fondului social european au permis deja realizarea de progrese și imbunătățirea situației multor cetățeni.
In ansamblul UE, aceste progrese inseamnă:
• incă 1,9 milioane de persoane care beneficiază acum de acces in bandă largă;
• incă 2,6 milioane de persoane care beneficiază de servicii de alimentare cu apă și alte 5,7 milioane care sunt vizate de proiecte de tratare a apelor uzate;
• 460 km de drumuri și 334 km de cale ferată in cadrul rețelei TEN-T și
• 2,4 milioane de persoane asistate de Fondul social european care au găsit un nou loc de muncă.
Inovarea și intreprinderile mici sunt stimulate puternic de investițiile din sfera politicii de coeziune și beneficiază de multe alte avantaje. Pană in prezent:
• s-a investit in 53 240 de proiecte de cercetare și dezvoltare tehnologică și in 16 000 de proiecte de colaborare intre intreprinderi și sectorul cercetării și
• au fost sprijinite 53 160 de intreprinderi nou inființate.
Ținand seama de utilizarea fondurilor și de lansarea proiectelor, raportul constată:
• o creștere semnificativă a numărului de persoane care beneficiază de sprijin in ceea ce privește incadrarea in muncă, de la aproximativ 10 milioane pe an inainte de 2010 la aproximativ 15 milioane pe an după 2010; și
• o accelerare semnificativă, din 2010, a rezultatelor in ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor: aproape 400 000 de locuri de muncă create (jumătate dintre acestea in 2010/2011), inclusiv 15 600 de locuri de muncă in domeniul cercetării și 167 000 de locuri muncă in IMM-uri.
Comisarul pentru politica regională, Johannes Hahn, a declarat pe marginea raportului: "Prezentul raport oferă o imagine inestimabilă a unei politici care dă rezultate in majoritatea domeniilor prioritare ale UE și investește in creștere acolo unde acest lucru este cel mai necesar. Oferim sprijin intreprinderilor inovatoare noi și creăm locuri de muncă durabile și de calitate pentru viitor, oferim acces in bandă largă regiunilor indepărtate, luptăm impotriva exodului de creiere și consolidăm legăturile de transport vitale care contribuie la competitivitatea regiunilor. Politica s-a arătat, de asemenea, capabilă de o mare flexibilitate, reacționand la criză și adaptandu-se la evoluția nevoilor persoanelor și comunităților lor."
El a adăugat: "Avem insă și de invățat: rezultatele sunt uneori fragmentate, iar statele membre trebuie să iși accelereze eforturile de utilizare a resurselor UE. In perspectiva noii perioade de programare, ne așteptăm ca statele membre și regiunile să-și concentreze și mai mult politicile asupra rezultatelor și priorităților care vor avea cel mai puternic impact."
Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, Lázsló Andor, a adăugat: "Odată cu criza, fondurile politicii de coeziune a UE au devenit și mai importante ca sursă de investiții in intreaga Uniune. Fondul social european oferă un sprijin esențial capitalului nostru uman, susținand in special tinerii in vederea creșterii șanselor acestora de a reuși in viața profesională. Pregătirea următoarei generații de programe este o ocazie unică de a oferi un sprijin financiar semnificativ strategiei de creștere și locuri de muncă. Investițiile in capitalul social și uman trebuie să joace un rol important in acest sens."
Raportul strategic descrie progresele inregistrate de fiecare țară in indeplinirea obiectivelor UE, in concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020. El incurajează statele membre să măsoare progresele inregistrate in principalele sectoare strategice, cum ar fi cercetarea și inovarea, transportul feroviar, energia, consolidarea capacităților, transportul urban durabil, crearea de locuri de muncă și formarea profesională.
Rapoartele prezentate de cele 27 de state membre la sfarșitul anului 2012 (bazate in principal pe date din 2011) oferă Comisiei prima ocazie de a elabora un raport, in timpul unei perioade de programare, cu privire la realizările și rezultatele obținute și de a evidenția mesaje importante și oportune privind potențialul politicii de coeziune de a contribui la redresarea economică a UE. Comisia identifică domeniile de investiții in care trebuie să se ia măsuri de accelerare a selecției și executării proiectelor cofinanțate in 2007-2013, pentru a indeplini obiectivele stabilite.
Context
Prin intermediul celor trei fonduri ale politicii de coeziune - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune - UE va investi, in perioada 2007-2013, 347 de miliarde EUR in cele 27 de state membre. Această sumă reprezintă 35 % din totalul bugetului UE pentru aceeași perioadă (975 de miliarde EUR).
Raportul subliniază, de asemenea, importanța reformelor profunde in curs de negociere intre Parlamentul European și guvernele statelor UE pentru politica de coeziune in perioada 2014-2020, reformele vizand, de asemenea, o concentrare mai strategică a resurselor asupra priorităților-cheie și o atenție mai mare acordată rezultatelor și evaluării.
Informații suplimentare
Rapoartele anuale de implementare ale celor 27 de state membre
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm