InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Potrivit auditorului extern al UE, exista deficiente la nivelul cadrului de implementare al ajutorului specific acordat in domeniul agriculturii

27.11.2013
 

Un raport publicat de Curtea de Conturi Europeană arată că nu există probe suficiente in statele membre care să demonstreze că măsurile introduse in temeiul articolului 68 sunt necesare sau relevante.
La data introducerii schemei de plată unică in 2003, statele membre au avut dreptul de a aloca pană la 10 % din plafoanele lor naționale aferente politicii agricole comune (PAC) pentru a acorda un ajutor specific și, mai ales, pentru a continua să aplice anumite măsuri de sprijin legate de producție, destinate fermierilor. Acest ajutor specific a fost extins prin articolul 68 din Regulamentul nr. 73/2009, prin care a fost mărit numărul obiectivelor sau al activităților pentru care putea fi acordat acest ajutor.
24 de state membre au decis să utilizeze dispozițiile articolului 68 printr o serie de 113 măsuri foarte diferite intre ele. Bugetul total pentru perioada 2010-2013 se ridică la 6,4 miliarde de euro. Auditul s-a desfășurat la serviciile Comisiei și in patru state membre, care reprezintă aproximativ 70 % din fondurile bugetare alocate pentru aceste măsuri. In perioada 2010-2013, suma alocată pentru aceste măsuri a fost de 2 686 de milioane de euro, ceea ce reprezintă puțin peste 40 % din bugetul total aferent articolului 68.
Potrivit constatărilor auditului, cadrul instituit pentru a se garanta faptul că acest ajutor este acordat numai in cazuri bine definite este insuficient. Comisia are un control limitat asupra justificării oferite pentru astfel de cazuri, iar statele membre beneficiază de o marjă de manevră largă in ceea ce privește efectuarea acestor plăți. In majoritatea cazurilor, Comisia nu dispune de nicio posibilitate de constrangere de natură juridică, iar singura obligație a statelor membre este să notifice Comisiei deciziile pe care le adoptă. In consecință, punerea in aplicare a dispozițiilor articolului 68 nu a fost intotdeauna pe deplin aliniată la PAC și nu existau suficiente probe care să demonstreze că măsurile introduse in temeiul articolului 68 sunt intotdeauna necesare sau relevante din perspectiva nevoilor existente, a eficacității și a nivelului ajutorului pus la dispoziție.
Note către editori:
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.
In cadrul acestui raport special (RS nr. 10/2013), intitulat "Politica agricolă comună: ajutorul specific prevăzut la articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului este conceput și implementat in mod corespunzător?", Curtea de Conturi Europeană a examinat dacă introducerea ajutorului prevăzut la articolul 68 și implementarea acestuia in 2010 și in 2011 (mecanismele de gestiune și de control) sunt coerente cu politica agricolă comună (PAC), necesare, relevante și supuse unui sistem satisfăcător de control.
Auditul s-a desfășurat la serviciile Comisiei și in Grecia, Spania (Aragon, Galicia, Castilia-La Mancha), Franța și Italia (Emilia-Romagna, Lazio), acestor state membre corespunzandu le un procent de 68 % din fondurile bugetare alocate pentru perioada 2010-2013 și un procent de 73 % din cheltuielile prevăzute in buget pentru primii doi ani ai acestei perioade. Activitatea de audit s a axat pe 13 măsuri: ajutor pentru producția de grau dur (Grecia), ajutor pentru ovine/caprine in zonele defavorizate (Grecia), noi drepturi la plata unică in zonele defavorizate sau in zonele de munte (Grecia), ajutor pentru rotația culturilor in zone neirigate (Spania), ajutor pentru sectorul lactatelor in zonele defavorizate (Spania), ajutor pentru sectoarele cărnii de oaie și de capră (Spania), ajutor suplimentar pentru culturile de proteaginoase (Franța), ajutor pentru menținerea agriculturii ecologice (Franța), ajutor pentru ovine/caprine (Franța), asigurarea culturilor (Franța), rotația culturilor (Italia),imbunătățirea calității produselor agricole in sectorul bovinelor (Italia) și asigurări (Italia).
Pe langă deficiențele subliniate mai sus, auditul a pus in evidență faptul că implementarea măsurilor de ajutor introduse in temeiul articolului 68 prezintă diferite insuficiențe, cum ar fi deficiențe la nivelul sistemelor administrative și de control care fuseseră instituite pentru a se asigura implementarea corectă a măsurilor existente. Au fost detectate deficiențe și in ceea ce privește sistemele de gestiune, de control administrativ și de control la fața locului, uneori in pofida faptului că sarcina de gestiune și de control impusă era deja considerabilă. Aceste deficiențe, la fel ca celelalte descrise in raport, ar trebui să fie abordate in contextul noii PAC, care preconizează menținerea ajutorului specific sub forma plăților cuplate.

 

Pe baza constatărilor sale, Curtea de Conturi Europeană recomandă in special următoarele:

• ajutorul specific pentru anumite activități agricole ar trebui să se bazeze pe o ințelegere strictă a dispozițiilor articolului 68, iar acordarea unui astfel de ajutor ar trebui să fie justificată in mod adecvat in fața Comisiei și să fie verificată de către aceasta;
• pentru a se putea achita de responsabilitatea finală care ii revine in cadrul sistemului de gestiune partajată, Comisia ar trebui să joace un rol mai activ in stabilirea criteriilor care reglementează implementarea măsurilor;
• statelor membre ar trebui să li se ceară să demonstreze faptul că fiecare măsură de ajutor specific pe care intenționează să o introducă este necesară (din perspectiva nevoii pentru această măsură și a valorii adăugate a unei abordări bazate pe derogări), relevantă (din perspectiva mecanismelor de implementare, a criteriilor de acordare a ajutorului și a nivelului acestuia) și că ea indeplinește criteriile bunei gestiuni financiare.
Raportul, care conține o serie de alte recomandări, precum și sinteza acestuia pot fi consultate la adresa: www.eca.europa.eu.

Sursa:Curtea de Conturi Europeana