InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Portabilitatea serviciilor de continut online -intrebari si rapunsuri

02.04.2018
 

 

Incepand cu 1 aprilie 2018, europenii vor putea să acceseze conținutul online la care sunt abonați in țările lor, oriunde s-ar afla in UE.

Care este obiectivul regulamentului?

Obiectivul este de a garanta că europenii care cumpără sau se abonează la filme, transmisiuni sportive, muzică, jocuri și cărți electronice in statul lor membru pot să aibă acces la acestea și atunci cand călătoresc sau locuiesc temporar intr-o altă țară din UE. Regulamentul intră in vigoare la 1 aprilie 2018 in toate statele membre ale UE.

Cine va beneficia de noile norme?

  • consumatorii care locuiesc in UE: noile norme le vor permite acestora să vizioneze filme sau transmisiuni sportive, să asculte muzică, să descarce cărți electronice sau să joace jocuri atunci cand vizitează sau locuiesc temporar in alte țări ale UE.
  • furnizorii de servicii de conținut online: vor putea pune la dispoziția abonaților portabilitatea transfrontalieră a serviciilor lor de conținut online fără a fi necesar să achiziționeze licențe pentru alte teritorii in care abonații lor se află temporar.
  • Interesele titularilor de drepturi sunt protejate pentru a se evita abuzurile.

Sunt obligați furnizorii să ofere același serviciu oriunde călătorește abonatul? Cum va funcționa acest lucru in cazul serviciilor de transmisie video la cerere, cum ar fi Netflix, care iși desfășoară activitatea in mai multe țări din UE?

Da, furnizorii de servicii de conținut online contra cost (cum ar fi serviciile de streaming online de filme, programe de televiziune sau muzică) trebuie să le furnizeze abonaților lor aceleași servicii, indiferent unde se află aceștia in UE. Serviciul trebuie să fie furnizat in alte state membre in același mod in care este furnizat in statul membru de reședință. Așadar, in cazul Netflix, de exemplu, veți avea acces la aceeași selecție (sau catalog) oriunde in UE, dacă vă aflați temporar in străinătate, ca atunci cand sunteți acasă.

Noile norme nu impiedică furnizorii de servicii să ofere opțiuni suplimentare utilizatorilor lor atunci cand aceștia se află in străinătate, cum ar fi accesul la conținutul disponibil in țara in care se află. Așadar, va depinde integral de furnizorul de servicii dacă acesta va permite sau va menține accesul la conținutul local, in plus față de obligația sa in temeiul regulamentului.

Există o limitare in timp? Ce se va intampla in cazul in care o persoană trăiește intr-o țară și iși desfășoară activitatea profesională zi de zi in altă țară?

Regulamentul privind portabilitatea acoperă situațiile in care abonații se află temporar in străinătate. Acest termen nu este definit in regulament. In orice caz, ceea ce se ințelege prin aceasta este că persoana trebuie să se afle intr-un stat membru, altul decat statul membru de reședință. Regulamentul acoperă diverse scenarii, inclusiv vacanțele și deplasările in interes de serviciu.

Noile norme nu stabilesc nicio limită pentru utilizarea portabilității, atat timp cat utilizatorul iși are reședința intr-un alt stat membru. Furnizorii de servicii ar trebui să iși informeze abonații in legătură cu condițiile exacte ale ofertelor lor de portabilitate a serviciilor. De exemplu, dacă locuiți in Belgia și vă abonați la un serviciu de muzică online contra cost, veți avea acces la același serviciu in alte state membre ca și cum v-ați afla acasă in Belgia.

Această portabilitate a conținutului dvs. online va fi disponibilă dacă faceți naveta zilnic in alte state membre, cum ar fi Franța sau Luxemburg.

Cum vor verifica furnizorii de servicii de conținut care este țara de reședință a utilizatorilor lor?

Furnizorii de servicii vor trebui să verifice care este țara de reședință a abonatului. Acest lucru va fi realizat la incheierea și la reinnoirea contractului.

Furnizorii de servicii vor fi in măsură să verifice țara de reședință pe baza diferitelor informații furnizate de abonat. Regulamentul prevede o listă inchisă a unor astfel de mijloace de verificare pentru a limita interferența cu viața privată a consumatorilor. Mijloacele enumerate pe listă includ, de exemplu, detaliile privind plățile, plata unei taxe de licență pentru servicii de radiodifuziune, existența unui contract pentru servicii de internet sau de telefonie, verificări ale adresei IP sau declarația abonatului privind adresa la care locuiește. Furnizorul de servicii va fi in măsură să aplice cel mult două dintre aceste mijloace de verificare. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal va trebui să fie efectuată in conformitate cu normele UE privind protecția datelor.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_ro.htm

 

Fisiere atasate

Document PDF
Portability_factsheet_April2018pdf.pdf
Portability_factsheet_April2018pdf.pdf
264,24 KBytes
02.04.2018 18:01