InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Portabilitatea serviciilor de continut online -intrebari si rapunsuri

02.04.2018
 

 

Incepand cu 1 aprilie 2018, europenii vor putea s? acceseze con?inutul online la care sunt abona?i in ??rile lor, oriunde s-ar afla in UE.

Care este obiectivul regulamentului?

Obiectivul este de a garanta c? europenii care cump?r? sau se aboneaz? la filme, transmisiuni sportive, muzic?, jocuri ?i c?r?i electronice in statul lor membru pot s? aib? acces la acestea ?i atunci cand c?l?toresc sau locuiesc temporar intr-o alt? ?ar? din UE. Regulamentul intr? in vigoare la 1 aprilie 2018 in toate statele membre ale UE.

Cine va beneficia de noile norme?

  • consumatorii care locuiesc in UE: noile norme le vor permite acestora s? vizioneze filme sau transmisiuni sportive, s? asculte muzic?, s? descarce c?r?i electronice sau s? joace jocuri atunci cand viziteaz? sau locuiesc temporar in alte ??ri ale UE.
  • furnizorii de servicii de con?inut online: vor putea pune la dispozi?ia abona?ilor portabilitatea transfrontalier? a serviciilor lor de con?inut online f?r? a fi necesar s? achizi?ioneze licen?e pentru alte teritorii in care abona?ii lor se afl? temporar.
  • Interesele titularilor de drepturi sunt protejate pentru a se evita abuzurile.

Sunt obliga?i furnizorii s? ofere acela?i serviciu oriunde c?l?tore?te abonatul? Cum va func?iona acest lucru in cazul serviciilor de transmisie video la cerere, cum ar fi Netflix, care i?i desf??oar? activitatea in mai multe ??ri din UE?

Da, furnizorii de servicii de con?inut online contra cost (cum ar fi serviciile de streaming online de filme, programe de televiziune sau muzic?) trebuie s? le furnizeze abona?ilor lor acelea?i servicii, indiferent unde se afl? ace?tia in UE. Serviciul trebuie s? fie furnizat in alte state membre in acela?i mod in care este furnizat in statul membru de re?edin??. A?adar, in cazul Netflix, de exemplu, ve?i avea acces la aceea?i selec?ie (sau catalog) oriunde in UE, dac? v? afla?i temporar in str?in?tate, ca atunci cand sunte?i acas?.

Noile norme nu impiedic? furnizorii de servicii s? ofere op?iuni suplimentare utilizatorilor lor atunci cand ace?tia se afl? in str?in?tate, cum ar fi accesul la con?inutul disponibil in ?ara in care se afl?. A?adar, va depinde integral de furnizorul de servicii dac? acesta va permite sau va men?ine accesul la con?inutul local, in plus fa?? de obliga?ia sa in temeiul regulamentului.

Exist? o limitare in timp? Ce se va intampla in cazul in care o persoan? tr?ie?te intr-o ?ar? ?i i?i desf??oar? activitatea profesional? zi de zi in alt? ?ar??

Regulamentul privind portabilitatea acoper? situa?iile in care abona?ii se afl? temporar in str?in?tate. Acest termen nu este definit in regulament. In orice caz, ceea ce se in?elege prin aceasta este c? persoana trebuie s? se afle intr-un stat membru, altul decat statul membru de re?edin??. Regulamentul acoper? diverse scenarii, inclusiv vacan?ele ?i deplas?rile in interes de serviciu.

Noile norme nu stabilesc nicio limit? pentru utilizarea portabilit??ii, atat timp cat utilizatorul i?i are re?edin?a intr-un alt stat membru. Furnizorii de servicii ar trebui s? i?i informeze abona?ii in leg?tur? cu condi?iile exacte ale ofertelor lor de portabilitate a serviciilor. De exemplu, dac? locui?i in Belgia ?i v? abona?i la un serviciu de muzic? online contra cost, ve?i avea acces la acela?i serviciu in alte state membre ca ?i cum v-a?i afla acas? in Belgia.

Aceast? portabilitate a con?inutului dvs. online va fi disponibil? dac? face?i naveta zilnic in alte state membre, cum ar fi Fran?a sau Luxemburg.

Cum vor verifica furnizorii de servicii de con?inut care este ?ara de re?edin?? a utilizatorilor lor?

Furnizorii de servicii vor trebui s? verifice care este ?ara de re?edin?? a abonatului. Acest lucru va fi realizat la incheierea ?i la reinnoirea contractului.

Furnizorii de servicii vor fi in m?sur? s? verifice ?ara de re?edin?? pe baza diferitelor informa?ii furnizate de abonat. Regulamentul prevede o list? inchis? a unor astfel de mijloace de verificare pentru a limita interferen?a cu via?a privat? a consumatorilor. Mijloacele enumerate pe list? includ, de exemplu, detaliile privind pl??ile, plata unei taxe de licen?? pentru servicii de radiodifuziune, existen?a unui contract pentru servicii de internet sau de telefonie, verific?ri ale adresei IP sau declara?ia abonatului privind adresa la care locuie?te. Furnizorul de servicii va fi in m?sur? s? aplice cel mult dou? dintre aceste mijloace de verificare. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal va trebui s? fie efectuat? in conformitate cu normele UE privind protec?ia datelor.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_ro.htm

 

Fisiere atasate

Document PDF
Portability_factsheet_April2018pdf.pdf
Portability_factsheet_April2018pdf.pdf
264,24 KBytes
02.04.2018 18:01