InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Politici climatice:Comisia propune reduceri semnificative ale emisiilor de gaze fluorurate cu efect de sera

07.11.2012
 

Politici climatice:Comisia propune reduceri semnificative ale emisiilor de gaze fluorurate cu efect de sera
Comisia Europeană a făcut un pas important in direcția realizării obiectivelor climatice pe termen lung prin prezentarea unei propuneri de reducere semnificativă a emisiilor de gaze fluorurate. Emisiile de gaze fluorurate, care au un efect de incălzire a climei de pană la 23 000 de ori mai mare decat dioxidul de carbon, au crescut cu 60% din 1990, in timp ce toate celelalte gaze cu efect de seră au scăzut. Regulamentul propus urmărește să reducă pană in 2030 emisiile de gaze fluorurate cu două treimi față de nivelurile actuale. De asemenea, regulamentul interzice utilizarea gazelor fluorurate in unele echipamente noi, cum ar fi frigiderele de uz casnic, pentru care se pot găsi cu ușurință alternative viabile mai puțin poluante.
Gazele fluorurate sunt utilizate in mod curent in echipamentele de refrigerare și climatizare, precum și in echipamentele electrice, spumele izolante, spray-urile sub presiune și extinctoare. Acestea pot ajunge in atmosferă din instalațiile de producție, din aparatele in care sunt folosite și după ce astfel de aparate sunt aruncate.
Connie Hedegaard, Comisarul UE pentru politici climatice, a declarat: "Sunt mandră că pot prezenta această nouă inițiativă tocmai cand aniversăm 25 de ani de la Protocolul de la Montreal. Limitand volumul de gaze fluorurate vandute in UE, acest instrument legislativ nou va aduce beneficii pentru climă și va crea oportunități de afaceri semnificative. Legislația noastră actuală a reușit cu succes să intrerupă tendința crescătoare a emisiilor și să incurajeze inovarea tehnologică. Acum că se pot fabrica mai multe produse nedăunătoare climei, facem incă un pas inainte in direcția reducerii intr-un mod rentabil a emisiilor de gaze fluorurate".
Propunerea de astăzi introduce o măsură de reducere treptată care, incepand cu 2015, va limita volumul total al celui mai important grup de gaze fluorurate - hidrofluorocarburile (HFC) - care poate fi comercializat in UE și il va reduce treptat pană in 2030 la o cincime față de volumul comercializat in prezent. Această măsură se va baza pe reușita reducerii treptate a substanțelor care epuizează stratul de ozon, inregistrată in UE cu 10 ani mai repede față de calendarul convenit la nivel internațional.
UE sprijină adoptarea unor măsuri la nivel mondial privind HFC in temeiul Protocolului de la Montreal. Măsura propusă anticipează și facilitează ajungerea la un acord privind o reducere treptată la nivel mondial a consumului și a producției de HFC, acord care urmează să fie discutat in cadrul celei de-a 24-a reuniuni a părților la Protocolul de la Montreal, ce va avea loc la sfarșitul acestei luni. Măsura consolidează, de asemenea, apelul ce va fi lansat la Conferința privind schimbările climatice din cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, care va avea loc la Doha la sfarșitul acestei luni și prin care și alte țări sunt indemnate să adopte măsuri urgente privind HFC pentru a elimina decalajul dintre reducerile de emisii necesare pană in 2020 și acțiunile de atenuare avute in vedere in prezent.
Cu un cadru juridic adecvat in vigoare, consumatorii din UE și utilizatorii comerciali de echipamente pot stimula schimbarea și impulsiona dezvoltarea tehnologică in toate sectoarele care utilizează in prezent gaze fluorurate. Acest lucru va avea ca rezultat cote de piață mai mari pentru societățile care profită de ocazie și dezvoltă produse și echipamente care nu afectează clima. Studii recente arată că există o serie de alternative corespunzătoare din punct de vedere tehnic, care sunt folosite in condiții de siguranță, sunt rentabile și pot duce la reducerea consumului de energie.
Propunerea va inlocui regulamentul existent privind gazele fluorurate cu efect de seră care impune societăților să ia o serie de măsuri pentru reducerea scurgerilor din echipamentele care conțin gaze fluorurate și pentru recuperarea gazelor la sfarșitul duratei de viață a echipamentului. Regulamentul actual stabilește și unele cerințe privind formarea și certificarea personalului implicat in asigurarea service-ului pentru echipamente, privind etichetarea echipamentelor care conțin gaze fluorurate, raportarea datelor privind producția, importurile și exporturile de gaze fluorurate, precum și unele interdicții in cateva domenii specifice. Toate aceste cerințe sunt menținute și/sau consolidate in noua propunere.
Etapele următoare
Propunerea va fi prezentată Parlamentului European și Consiliului spre discutare și adoptare in cadrul procedurii legislative ordinare.
Context
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon prezintă o modalitate rentabilă de obținere a reducerii necesare a emisiilor prevăzută in cadrul unui efort global de a limita incălzirea la 2 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustrială. Eforturile necesare pentru realizarea acestui obiectiv trebuie să acopere toate sectoarele şi toate gazele cu efect de seră.
Foaia de parcurs prevede o reducere de peste 70% pană in 2030 a emisiilor din sectorul industrial, care vizează și gazele fluorurate. Noua propunere a fost concepută pentru a realiza aceste economii, ceea ce reprezintă o contribuție rentabilă a sectorului gazelor fluorurate la efortul economic general necesar pentru a evita unele consecințe mai costisitoare ale schimbărilor climatice in viitor.
Informații suplimentare
DG Politici Climatice, pagina dedicată gazelor fluorurate:
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm