InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Politica de coeziune: valorificarea la maximum a fondurilor UE pentru crestere economica si crearea de locuri de munca

22.05.2013
 

Comisia Europeană a propus măsuri pentru a ajuta țările afectate de criză să utilizeze fondurile UE atat de necesare. Măsurile ar ajuta aceste state membre să găsească soluții la problema șomajului in randul tinerilor, să sprijine intreprinderile mici și mijlocii și să plătească proiecte majore de infrastructură. In absența măsurii propuse, investițiile din cadrul politicii de coeziune pentru creștere ar putea fi pierdute din cauza lipsei de timp pentru cheltuirea banilor sau din cauza dificultății de a găsi cofinanțatori la nivel național și in sectorul privat in climatul economic actual. Propunerea, determinată de cererile primite din partea guvernelor naționale și din partea Consiliului European, va fi trimisă Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE in vederea adoptării.
Prima măsură ar contribui la mobilizarea a aproximativ 500 de milioane de euro de investiții pentru incurajarea creșterii mai rapide in Grecia, Cipru și Portugalia. Aceasta ar majora contribuția UE de investiții in favoarea politicii de coeziune și ar permite o contribuție națională mai redusă. Acest lucru ar putea prelungi cu incă doi ani un acord privind cofinanțarea din decembrie 2011, ceea ce ar ușura și presiunea asupra bugetelor naționale fără a implica fonduri noi de la UE.
Cea de-a doua măsură propusă astăzi ar oferi Romaniei și Slovaciei mai mult timp pentru a cheltui banii politicii de coeziune. Ea ar permite o mai bună selecție și implementare a proiectelor strategice - de exemplu, pentru a stimula competitivitatea IMM-urilor și crearea de locuri de muncă pentru tineri.
Comentand pe marginea propunerii, comisarul pentru politica regională, Johannes Hahn, a declarat: "Comisia Europeană este gata să dea dovadă de solidaritate și flexibilitate față de cei afectați grav de criză, astfel incat aceștia să poată reveni pe calea creșterii economice. Politica de coeziune este unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene pentru a realiza acest lucru. Măsurile specifice pe care le-am adoptat astăzi vor ajuta aceste țări să utilizeze atat de necesarele investiții: pentru a crea locuri de muncă sustenabile sprijinind intreprinderile mici și mijlocii și ajutandu-le să obțină finanțare, pentru a ajuta tinerii să se reintegreze pe piața muncii și pentru a incuraja inovarea și cercetarea. Aceste măsuri nu vor fi doar in beneficiul țărilor implicate, ci și pentru Europa in ansamblul ei. Insă, ar trebui să adaug că, deși prezenta propunere oferă spațiu de manevră, ea nu poate inlocui reformele și măsurile de accelerare in ceea ce privește utilizarea fondurilor."
László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a adăugat "Circumstanțele excepționale care ne-au determinat să mărim proporția de cheltuieli a UE aferente politicii de coeziune in așa-numitele țări care fac parte din program sunt, din păcate, incă de actualitate.Măsura a avut succes in ceea ce privește direcționarea fondurilor UE către investițiile care promovează creșterea economică și avem motive intemeiate să o prelungim. In ceea ce privește Romania și Slovacia, ca urmare a deciziilor Consiliului European, prezenta propunere le oferă posibilitatea de a folosi fondurile UE acolo unde este cel mai mult nevoie de ele. Cele două țări ar trebui să considere această măsură drept un stimulent pentru a-și consolida eforturile de reformare și de investiție."
CONTEXT
Măsura inițială de "suplimentare", adoptată in 2011, a inregistrat o creștere temporară a cofinanțării UE de pană la 10 puncte procentuale pană la sfarșitul anului 2013, realizată la cerere pentru țările afectate cel mai puternic de criză, cum ar fi Irlanda, Ungaria, Letonia, Grecia, Portugalia și Romania.
Măsura nu reprezintă o nouă finanțare, ci permite o utilizare mai ușoară a fondurilor deja alocate in cadrul politicii de coeziune a UE. Contribuția UE ar crește pană la o valoare maximă de 95 %, reducand astfel cerința de cofinanțare națională la doar 5 %. In mod concret, aceasta ar corespunde la aproximativ 500 de milioane de euro in 2014 cu aproximativ 400 de milioane de euro pentru Grecia, 100 de milioane EUR pentru Portugalia și 20 de milioane EUR pentru Cipru (se așteaptă ca aceste trei țări să beneficieze de un ajutor financiar in cadrul unui program de ajustare macroeconomică in 2014).
A doua măsură in cadrul acestei propuneri răspunde la solicitarea privind viitorul buget al UE pe care Consiliul European din februarie a adresat-o Comisiei, de a explora modalitățile in care Romania și Slovacia ar putea utiliza mai ușor fondurile UE.
Fondurile alocate statelor membre in cadrul politicii de coeziune se impart in sume anuale care trebuie cheltuite in decurs de doi sau trei ani, in funcție de țară. Această regulă este cunoscută sub numele de regula "N+2 sau N+3", N fiind anul in care sunt alocate fondurile. Oricare parte din suma anuală care nu este solicitată de către statul membru in această perioadă, se deduce automat din suma totală alocată și se intoarce la bugetul total al UE.
Propunerea Comisiei extinde regula N+3 pentru Romania și Slovacia care, altfel, ar fi expirat in 2013. Ea oferă acestora o mai mare libertate de a cheltui și de a solicita fonduri de la UE, reducand riscul de pierdere a fondurilor.
Sursa:CE