InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Piata unica digitala: o etapa importanta in modernizarea normelor privind drepturile de autor

06.03.2019
 

 

Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia au ajuns la un acord politic pentru a adapta normele europene privind drepturile de autor la era digitală și pentru a aduce beneficii concrete tuturor sectoarelor creative, presei, cercetătorilor, cadrelor didactice, instituțiilor care gestionează patrimoniul cultural și cetățenilor.

Acordul politic convenit va adapta normele privind drepturile de autor la lumea de astăzi, in care serviciile muzicale in streaming, platformele care oferă conținut video la cerere (video-on-demand), agregatorii de știri și platformele de conținuturi incărcate de către utilizatori (user-uploaded-content) au devenit principalele puncte de acces la opere de creație intelectuală și la articole de presă. Acordul urmează să fie confirmat de Parlamentul European și de Consiliul UE in următoarele săptămani.

O mai bună protecție pentru autorii și artiștii interpreți sau executanți europeni și pentru jurnalism

Noua directivă consolidează poziția autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți europeni in mediul digital și stimulează jurnalismul de inaltă calitate in UE. In special, aceasta aduce:

- beneficii concrete tuturor sectoarelor creative, in special creatorilor și actorilor din sectorul audiovizual și muzical, consolidand poziția acestora față de platforme, permițandu-le să aibă mai mult control asupra utilizării conținutului lor incărcat de utilizatori pe aceste platforme și să fie remunerați pentru o astfel de utilizare;

- principiul unei remunerări corespunzătoare și proporționale a autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți va fi prevăzut pentru prima dată in legislația europeană privind drepturile de autor;

- autorii și artiștii interpreți sau executanți vor beneficia de acces la informații transparente cu privire la modul in care operele și performanțele lor sunt exploatate de către partenerii lor contractuali (editori și producători). Acest lucru le va permite să negocieze mai ușor viitoarele contracte și să primească o cotă mai echitabilă din veniturile generate; 

- in cazul in care editorii sau producătorii nu exploatează drepturile pe care autorii și artiștii interpreți sau executanți li le-au transferat, acestora din urmă li se va permite să revoce drepturile respective;

- editorii de presă europeni vor beneficia de un nou drept, menit să faciliteze modul in care aceștia negociază reutilizarea conținutului lor pe platformele online. Jurnaliștii vor avea astfel dreptul de a primi o parte mai mare din veniturile generate de utilizările online ale publicațiilor de presă. Acest drept nu va afecta cetățenii și utilizatorii individuali, care vor avea in continuare acces la linkuri de presă și le vor putea partaja, așa cum se intamplă in prezent.

Noi norme pentru consolidarea intereselor cetățenilor și ale utilizatorilor de internet

Utilizatorii vor beneficia de noile norme de acordare a licențelor care le vor permite să incarce in mod legal conținuturi protejate prin drepturi de autor pe platforme precum YouTube sau Instagram. De asemenea, aceștia vor beneficia de garanții legate de libertatea de exprimare atunci cand incarcă materiale video cu conținuturi aparținand unui titular de drepturi, de exemplu, in meme-uri sau parodii. Interesele utilizatorilor sunt protejate prin intermediul unor mecanisme eficace care le permit să conteste rapid orice eliminare nejustificată a conținutului lor de către platforme.

Noua directivă va asigura un acces mai larg la cunoștințe, prin simplificarea normelor privind drepturile de autor in domeniul extragerii textului și a datelor in scopuri de cercetare și in alte scopuri, in domeniul educației și in cel al conservării patrimoniului cultural:

  • institutele de cercetare, universitățile și alți utilizatori vor putea profita la maximum de numărul tot mai mare de publicații și de date disponibile online in scopuri de cercetare sau in alte scopuri, intrucat vor beneficia de o exceptare de la plata drepturilor de autor pentru a extrage text și date din colecții vaste de date. Acest lucru va stimula, de asemenea, dezvoltarea analizei datelor și a inteligenței artificiale in Europa.
  • studenții și profesorii vor putea utiliza materiale protejate prin drepturi de autor in cadrul cursurilor online, inclusiv la nivel transfrontalier, in scopuri de ilustrare didactică;
  • conservarea patrimoniului cultural in colecțiile muzeelor europene, in arhive și in cadrul altor instituții de patrimoniu cultural nu va face obiectul niciunei restricții in materie de drepturi de autor.

Utilizatorii vor avea acces, de asemenea, la opere, filme sau inregistrări muzicale care nu mai sunt in prezent disponibile in comerț in Europa, precum și la o gamă mai largă de producții audiovizuale europene pe platformele de transmisie de materiale video la cerere.

Aceștia vor fi complet liberi să partajeze copii de picturi, sculpturi și alte opere de artă din domeniul public, in deplină securitate juridică.

Etapele următoare

Textul convenit trebuie acum să fie confirmat in mod oficial de Parlamentul European și de Consiliu. Odată ce acesta va fi confirmat și publicat in Jurnalul Oficial al UE, statele membre vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a transpune noile norme in legislația lor națională.

Context

Sondajele Comisiei au arătat că, in 2016, 57 % din utilizatorii de internet accesau articole de presă prin intermediul rețelelor de socializare, al agregatorilor de informații sau al motoarelor de căutare. 47 % din acești utilizatori citeau extrasele compilate de aceste site-uri, fără a face clic pentru a accesa articolul integral. Aceeași tendință s-a observat și in cazul industriei muzicale și cinematografice: 49 % din utilizatorii de internet din UE accesau muzică sau conținut audiovizual online, iar 40 % din cei cu varste cuprinse intre 15 și 24 de ani vizionau programe de televiziune online cel puțin o dată pe săptămană. De atunci, această tendință a crescut vertiginos.

Reforma drepturilor de autor in UE este un dosar prioritar pentru Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, care s-au angajat să il adopte pană la sfarșitul acestui mandat legislativ. Aceasta modernizează normele UE privind drepturile de autor care datează din 2001 - o eternitate in era digitală! Pe atunci nu existau platforme de comunicare socială și nici materiale video la cerere, nu existau muzee care să iși digitalizeze propriile colecții de opere de artă și nici profesori care să ofere cursuri online.

In decembrie 2018, colegiuitorii UE au convenit asupra unor  noi norme, care să le permită radiodifuzorilor europeni să pună mai ușor la dispoziție, online, anumite programe de televiziune in direct sau in reluare. In plus, incepand cu 1 aprilie 2018, europenii care cumpără sau se abonează la filme, transmisiuni sportive, muzică, jocuri și cărți electronice in statul lor membru pot să aibă  acces la acestea şi atunci cand  călătoresc sau locuiesc temporar intr-o altă țară din UE.