InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Piata unica digitala - Portabilitatea serviciilor de continut online

14.02.2017
 

Intreb?ri ?i r?spunsuri

1/ Care este obiectivul regulamentului?

Obiectivul este de a garanta c? europenii care cump?r? con?inut on-line sau se aboneaz? la servicii de con?inut on-line (filme, transmisiuni sportive, muzic?, jocuri, c?r?i electronice) in ?ara lor sunt in m?sur? s? le acceseze ?i atunci cand se deplaseaz? in alte ??ri din UE.

2/ Cine va beneficia de noile norme?

  • Consumatorii care locuiesc in UE vor putea utiliza serviciile de con?inut on-line (s? urm?reasc? filme sau transmisiuni sportive, s? asculte muzic?, s? descarce c?r?i electronice, s? joace jocuri) atunci cand se deplaseaz? in alte ??ri din UE.
  • Platformele on-line vor fi in m?sur? s? le garanteze consumatorilor portabilitatea transfrontalier? a acestor servicii, f?r? a fi necesar? ob?inerea de licen?e pentru alte teritorii.
  • Titularii de drepturi se vor putea baza pe m?suri mai solide menite s? le protejeze drepturile impotriva abuzurilor.

3/ Cum vor putea verifica furnizorii de con?inut ?ara de re?edin???

Furnizorii de con?inut vor trebui s? verifice ?ara de re?edin?? a abonatului, la incheierea ?i reinnoirea contractului.

Furnizorii de servicii vor fi in m?sur? s? verifice ?ara de re?edin?? pe baza anumitor informa?ii (de exemplu, detalii privind plata, achitarea unei taxe de licen?? pentru servicii de radiodifuziune, existen?a unui contract pentru servicii de internet sau de telefonie, verificarea adresei IP sau declara?ia abonatului privind adresa sa). Furnizorii vor putea utiliza cel mult dou? mijloace de verificare din lista inclus? in regulament.

4/ Regulamentul se va aplica ?i serviciilor on-line furnizate gratuit?

Furnizorii de servicii gratuite de con?inut on-line vor fi liberi s? decid? dac? vor s? beneficieze de aceste norme noi. Dac? aleg s? adere la ele ?i s? ofere portabilitate a?a cum prevede regulamentul, toate aceste norme li se vor aplica in acela?i mod ca ?i in cazul serviciilor contra cost.

5/ Ave?i exemple de probleme pe care regulamentul le va solu?iona?

Atunci cand c?l?torim in UE, ne confrunt?m cu o serie de restric?ii: ni se poate intrerupe furnizarea de servicii de con?inut on-line sau ni se poate limita accesul la ele. Multora dintre noi, mai ales atunci cand plec?m din ?ar? pe o perioad? scurt? de timp, nu ne este la indeman? s? ne facem un abonament la un serviciu local sau, dac? o facem, putem descoperi c? nu avem acces la filmele sau serialele noastre favorite ori c? sunt disponibile numai intr-o limb? str?in?.

  • Un abonat din nordul Europei care incearc? s? vizioneze filme utilizandu-?i contul HBO atunci cand se afl? in Italia vede pe dispozitivul s?u mobil un mesaj prin care este informat c? serviciul "este disponibil numai in Suedia, Norvegia, Danemarca ?i Finlanda".
  • Un utilizator francez al serviciului on-line MyTF1 care difuzeaz? filme ?i seriale nu poate inchiria un film nou atunci cand se afl? in c?l?torie de afaceri in Regatul Unit.

De exemplu, utilizatorii nu vor putea viziona decat con?inutul pe care l-au desc?rcat deja pe dispozitivul lor mobil.

  • Abona?ii serviciului belgian de difuzare de filme Universciné trebuie s? nu uite s? i?i descarce filmele inchiriate inainte de a ie?i de pe teritoriul na?ional, dac? urmeaz? s? se deplaseze in UE. Ei nu pot urm?ri difuzarea in streaming a con?inutului audiovizual atunci cand se afl? in str?in?tate.

In ceea ce prive?te portabilitatea abonamentelor la servicii muzicale on-line (cum ar fi Spotify sau Deezer) ori c?r?ile electronice, exist? mai pu?ine probleme sau restric?ii semnificative. Ins? nu putem exclude posibilitatea ca ele s? apar?, de aceea noile norme prezentate ast?zi sunt importante ?i pentru aceste servicii.

6/ Furnizorii de servicii vor putea taxa portabilitatea?

Nu. Potrivit noilor norme, serviciile de con?inut on-line nu vor fi autorizate s? le impun? costuri suplimentare consumatorilor/abona?ilor pentru furnizarea de servicii transfrontaliere "portabile".

7/ Portabilitatea abonamentelor sportive face obiectul noilor norme?

Da. Sunt vizate diverse servicii de con?inut sportiv on-line: dac? sportul face parte dintr­un program TV sau radio disponibil on-line ori dintr-un pachet general de servicii on­line avand drept obiectiv s? furnizeze con?inut protejat de drepturile de autor sau drepturile conexe (de exemplu, filme sau seriale), dar ?i dac? organizatorul unui eveniment sportiv instituie un serviciu specific de con?inut on-line.      

 

 

Sursa:CE