InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Piata interna: Comisia ia masuri pentru a asigura punerea in aplicare in sase tari a normelor simplificate ale UE privind fuziunile si divizarile

26.01.2012
 

Piata interna: Comisia ia masuri pentru a asigura punerea in aplicare in sase tari a normelor simplificate ale UE privind fuziunile si divizarile

Comisia Europeană a luat măsuri pentru a garanta că cinci state membre (Cipru, Italia, Romania, Slovenia și Spania) iși respectă obligația de a pune in aplicare norme simplificate privind fuziunile și divizările. Comisia este ingrijorată in legătură cu faptul că cele cinci state membre nu au reușit să iși indeplinească angajamentele impuse de directiva referitoare la cerințele simplificate de raportare și intocmire a documentației necesare in cazul fuziunilor și al divizărilor (2009/109/UE). Termenul de punere in aplicare a normelor in cauză a expirat la 30 iunie 2011. De asemenea, Comisia a solicitat Regatului Unit să pună in aplicare acele părți din directivă rămase neimplementate. Scopul directivei este de a simplifica cerințele privind raportarea și publicarea proiectelor de fuziune sau de divizare. Dacă directiva nu este pusă in aplicare integral in toate statele membre, intreprinderile nu se pot bucura de beneficiile reducerii sarcinii administrative, aduse de directivă. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară punerea in aplicare corectă și la timp a directivei.
Solicitarea adresată de Comisie statelor membre in cauză ia forma unui aviz motivat. In absența unui răspuns satisfăcător din partea autorităților naționale in termen de două luni, Comisia poate deferi cazul Curții Europene de Justiție.
Care este scopul reglementării acestui domeniu la nivelul UE?
Directiva urmărește să reducă sarcina administrativă suportată de intreprinderile publice cu răspundere limitată din Europa in domeniul fuziunilor și divizărilor, prin:
•reducerea cerințelor de raportare impuse intreprinderilor, in special in cazurile in care acționarii decid că anumite rapoarte nu sunt necesare și in contextul fuziunilor și divizărilor așa-zis simplificate intre societăți-mamă și filialele acestora;
•reducerea dublei raportări in cazurile in care cerințele de raportare rezultă și din alte norme UE; precum și
•introducerea posibilității ca intreprinderile să utilizeze Internetul și poșta electronică pentru a publica proiectele de fuziune sau de divizare și pentru a oferi acționarilor documentația necesară.
In ce mod incalcă statele membre această normă?
Deși majoritatea statelor membre au pus in aplicare integral prevederile directivei, in cinci state membre - Cipru, Italia, Romania, Slovenia, Spania - niciuna dintre prevederile directivei nu a fost incă implementată.
In cazul Regatului Unit, directiva nu a fost pusă in aplicare in Gibraltar.
Informații suplimentare
http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm