InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Piata europeana a energiei din surse regenerabile

11.06.2012, sursa: Comisia Europeana
 


Piaţa europeană a energiei provenind din surse regenerabile va stagna dacă UE nu ia măsuri de reducere a costurilor şi de stimulare a investiţiilor. De aceea, Comisia propune o serie de soluţii.

In cadrul mai amplu al strategiei de combatere a schimbărilor climatice, UE şi-a propus ca, pană in 2020, 20% din energia de care are nevoie să fie produsă din surse regenerabile. Se pare că acest obiectiv va fi atins.

Iată o veste bună, intrucat folosind energia eoliană, solară, hidroelectrică, geotermală şi energia mareelor şi a biomasei, devenim mai puţin dependenţi de energia importată şi stimulăm, in acelaşi timp, inovarea şi ocuparea forţei de muncă.

Totuşi, industria manifestă o reţinere faţă de investiţiile suplimentare in surse regenerabile, pentru că nu ştie care va fi politica UE pe termen lung, iar costurile in acest sector nu scad destul de repede.

Dacă preţul energiei produse din surse regenerabile rămane mult mai ridicat decat cel al energiei produse cu ajutorul combustibililor fosili, creşterea pieţei resurselor regenerabile ar putea inceta după 2020.

De aceea, raportul Comisiei privind energia din surse regenerabile analizează modalităţile prin care s-ar putea reduce costurile şi lansează procesul de elaborare a politicii UE după 2020.

O primă soluţie ar fi stimularea concurenţei in sectorul energetic european. Ar trebui eliminate treptat subvenţiile pentru combustibili fosili, iar taxele pe energie ar trebui adaptate, astfel incat să incurajeze investiţiile in tehnologii cu emisii scăzute de CO2. In acelaşi timp, ar trebui redus sau eliminat treptat sprijinul pentru surse regenerabile, pentru a stimula competitivitatea pe termen lung a sectorului in raport cu celelalte surse de energie.

Programele naţionale de sprijin ar trebui să fie, de asemenea, reformate, cu scopul de a promova reducerea costurilor. Acestea ar trebui să devină mai simple şi mai coerente la nivel european şi să scadă costurile administrative pe care trebuie să le suporte sectorul.

UE ar trebui să incurajeze producţia de energie eoliană şi solară in regiunile in care aceasta ar costa mai puţin (aşa cum o fac numeroase firme, pentru produsele şi serviciile lor). In acest mod, ţările UE ar putea cumpăra energie solară sau eoliană de la altă ţară din UE (sau chiar din afara UE), cu costuri mai scăzute decat cele presupuse de dezvoltarea propriilor surse regenerabile.

Etapele următoare

Comisia demarează procesul de elaborare a politicii după 2020, avand ca teme centrale promovarea inovării şi reducerea costurilor. Pentru a putea face investiţiile necesare creşterii sectorului energetic care utilizează surse regenerabile, intreprinderile au nevoie de siguranţa pe care o conferă o politică pe termen lung.

UE a publicat anul trecut foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon , aplicabilă tuturor sectoarelor economice. In prezent, sunt in curs de elaborare planuri detaliate pentru fiecare sector in parte, cum ar fi Perspectiva energetică 2050