InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Pentru documentele oficiale nu mai sunt necesare stampile costisitoare si birocratice.CE actioneaza pentru a reduce birocratia in toate statele membre

25.04.2013
 

Pentru documentele oficiale nu mai sunt necesare stampile costisitoare si birocratice - Comisia Europeana actioneaza pentru a reduce birocratia in toate statele membre
In 24 apr 2013 Comisia Europeană a propus reducerea birocrației pentru cetățeni și intreprinderi, eliminand rutina birocratică de aprobare necesară in prezent pentru recunoașterea autenticității in alt stat membru al UE a documentelor oficiale precum certificatul de naștere. In prezent, cetățenii care se mută intr-un alt stat membru trebuie să consacre mult timp și să cheltuiască mulți bani pentru a demonstra că documentele lor oficiale (de exemplu certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie) eliberate de statul membru de origine sunt autentice. Pentru aceasta este nevoie de certificatul "apostilă" care este utilizat de autoritățile publice in alte state ca dovadă a faptului că documentele oficiale sau semnăturile funcționarilor naționali de pe documente sunt veritabile. Sunt afectate, de asemenea, intreprinderile care desfășoară activitate transfrontalieră in cadrul UE, pe piața unică a UE. De exemplu, pentru a dovedi statutul lor juridic atunci cand desfășoară activități transfrontaliere, de cele mai multe ori vor trebui să prezinte o serie de documente oficiale legalizate. Aceste cerințe datează din perioada in care țările aveau incredere intr-un document oficial numai atunci cand provenea de la Ministerul de Externe din altă țară. Cu toate acestea, așa cum avem incredere reciprocă in hotărarile judecătorești pronunțate in alt stat membru, ar trebui să putem să avem incredere in serviciul Stării civile din statul membru care eliberează certificate de naștere, fără a fi nevoie ca Ministerul de Externe, Ministerul Justiției sau alte autorități să garanteze pentru acestea. Așadar, Comisia Europeană propune astăzi eliminarea ștampilei apostilă și a unei serii de cerințe administrative nedeslușite pentru legalizarea documentelor oficiale ale persoanelor care locuiesc și lucrează in alte state membre.
"De fiecare dată cand treceți frontiera, nu trebuie ca Ministerul de Externe să confirme că pașaportul dumneavoastră este intr-adevăr un pașaport - de ce ar trebui să se procedeze așa pentru un certificat de naștere?", a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. "Atunci cand vă mutați in străinătate, indeplinirea acestor formalități costisitoare pentru a stabili că certificatul dumneavoastră de naștere este intr-adevăr un certificat de naștere sau doar pentru a putea utiliza certificatul unei intreprinderi creează inconveniente de ordin birocratic. Am auzit nenumărate relatări despre dificultățile intampinate in indeplinirea acestor cerințe greu de ințeles. Astăzi, Comisia acționează pentru a simplifica viețile oamenilor și ale intreprinderilor atunci cand iși exercită dreptul la liberă circulație in UE."

Conform propunerilor Comisiei, adoptate astăzi, cetățenii și intreprinderile nu vor mai trebui să prezinte versiuni "legalizate" costisitoare sau traduceri "autentificate" ale documentelor oficiale atunci cand, de exemplu, inregistrează o casă sau o societate, cand se căsătoresc sau cand solicită o carte de rezidență. Douăsprezece categorii de documente oficiale ar fi exceptate automat de la formalități precum "apostilare" și "legalizare" - impuse, in prezent, pentru aproximativ 1,4 milioane de documente in cadrul UE pe an. Eliminarea acestor cerințe va insemna economii de pană la 330 de milioane de euro pentru cetățeni și intreprinderi, fără a pune la socoteală timpul economisit și inconvenientele evitate.
Cu toate acestea, noile norme nu vor avea niciun impact asupra recunoașterii conținutului sau a efectelor documentelor in cauză. Noile norme vor contribui doar la dovedirea autenticității documentului oficial, de exemplu dovedirea autenticității unei semnături, și a calității titularului funcției publice care semnează documentul. Acest demers va trebui acceptat reciproc de către statele membre, fără alte cerințe de certificare suplimentare.
Comisia propune, de asemenea, un instrument de simplificare suplimentară: formulare standardizate multilingve facultative in toate limbile oficiale ale UE pe care cetățenii și intreprinderile le-ar putea solicita in locul și in aceleași condiții aplicabile documentelor oficiale naționale cu privire la naștere, deces, căsătorie, parteneriat inregistrat, precum și statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte intreprinderi (a se vedea anexa pentru exemple). Aceasta ar contribui, in special, la economisirea costurilor cu traducerea, dat fiind că atractivitatea unei astfel de opțiuni derivă din faptul că cetățenii și intreprinderile nu mai trebuie să se preocupe de traduceri. Formatul acestor formulare are la bază convenții internaționale specifice .
Propunerea prevede, de asemenea, garanții impotriva fraudei. In cazul in care o autoritate națională are motive intemeiate să pună la indoială un anumit document, statele membre vor putea verifica autenticitatea documentului cu autoritățile emitente, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) existent.
Context
Potrivit sondajului Eurobarometru din octombrie 2010, 73 % dintre europeni sunt de părere că ar trebui luate măsuri pentru a imbunătăți circulația documentelor oficiale intre țările UE.
Ca răspuns, in 2010, Comisia Europeană a publicat o Carte verde privind promovarea liberei circulații a documentelor oficiale și a organizat o consultare publică cu privire la mijloacele posibile de facilitare a utilizării și acceptării documentelor oficiale.
Comisia Europeană depune importante eforturi pentru a elimina toate obstacolele care cauzează inconveniente cetățenilor. Raportul privind cetățenia UE in 2010 (a se vedea IP/10/1390 și MEMO/10/525) a evidențiat 25 de acțiuni concrete pentru eliminarea obstacolelor rămase care ii impiedică pe cetățenii europeni să-și exercite dreptul la liberă circulație in UE. Prin propunerea de astăzi, Comisia pune in practică angajamentul său.
In 2012, Comisia a organizat o amplă consultare publică prin care cetățenii erau intrebați despre problemele pe care le-au intampinat in exercitarea drepturilor lor in calitate de cetățeni ai UE (a se vedea IP/12/461). Procesul de acceptare a unui document ca fiind autentic in alt stat membru a fost una dintre problematicile invocate de către cetățeni.

Exemplu real de probleme cu care se confruntă cetățenii UE
: "Recent m-am căsătorit in Luxemburg, insă procedura pentru recunoașterea certificatului meu de naștere a durat foarte mult și a fost foarte costisitoare. Procedura are la bază sistemul foarte scump al "apostilei". Sistemul ar putea fi util la nivel mondial, dar in UE este o modalitate dureroasă de a dovedi lipsa de cooperare și incredere intre administrații."
- răspunsul unui cetățean roman, la consultarea publică privind drepturile cetățenilor UE, organizată in 2012.
Noile norme vor simplifica formalitățile prin:
• eliminarea formalităților de "legalizare" și "apostilare";
• eliminarea necesității de a prezenta o copie legalizată alături de documentul oficial original, oferirea, in schimb, a posibilității de a prezenta copii nelegalizate impreună cu documentele originale;
• asigurarea faptului că sunt acceptate traduceri necertificate ale unor documente oficiale emise de către autoritățile altor state membre;
• punerea la dispoziție a unor formulare standard UE multilingve și facultative;
• imbunătățirea cooperării administrative intre statele membre pentru a contribui la lupta impotriva fraudei.
Următoarele etape: pentru a dobandi statutul de act legislativ, regulamentul propus va trebui acum să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri, prin "procedura legislativă ordinară" (codecizie). De asemenea, la 8 mai 2013, in contextul anului 2013 desemnat ca An European al Cetățenilor, Comisia va publica un al doilea raport privind cetățenia UE, in care va evidenția 12 noi acțiuni concrete pentru soluționarea problemelor rămase cu care cetățenii UE se confruntă incă atunci cand iși exercită dreptul la liberă circulație.
Sursa:CE