InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Parteneriate pentru inovare

02.03.2012
 

Comisia Europeană a propus măsuri decisive pentru a găsi soluții la trei provocări principale cu care se confruntă societatea noastră in domenii cruciale pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă: aprovizionarea cu materii prime, agricultura sustenabilă și imbătranirea activă și in condiții bune de sănătate. In toate cele trei domenii este nevoie de un efort de inovare mai concertat intre sectorul public și cel privat cu scopul de a imbunătăți calitatea vieții și a plasa Europa pe poziția de lider mondial. Prin urmare, Comisia a lansat două noi parteneriate europene pentru inovare - unul privind materiile prime și unul privind sustenabilitatea și productivitatea agriculturii - și a aprobat un plan de acțiune pe patru ani pentru un parteneriat european pentru inovare privind imbătranirea activă și in condiții bune de sănătate, un parteneriat-pilot lansat in februarie 2011. Parteneriatele europene pentru inovare abordează sub o nouă formă intregul lanț de cercetare - dezvoltare - inovare, reunind părțile interesate din sectorul public și privat de peste frontiere și din diferite sectoare cu scopul de a accelera asimilarea inovării. Fiecare dintre ele are de atins un obiectiv ambițios pană in 2020, iar rezultatele sunt așteptate să apară in decurs de 1-3 ani.
Parteneriatul european pentru inovare este un concept nou care a fost introdus in Strategia Europa 2020 prin inițiativa emblematică "O Uniune a inovării". Scopul urmărit este de a aborda punctele slabe, blocajele și obstacolele cu care se confruntă sistemul european de cercetare și inovare și care impiedică sau incetinesc dezvoltarea și introducerea pe piață a ideilor bune. Printre aceste probleme se numără insuficiența investițiilor, reglementările neactualizate, lipsa de standarde și fragmentarea piețelor. Fiecare parteneriat este condus de un grup de coordonare prezidat de comisarul european sau de comisarii europeni responsabil(i) de domeniul sau domeniile de politică in cauză. Acestora li se alătură reprezentanți ai statelor membre (miniștri), parlamentari, lideri din industrie, cercetători, membri ai societății civile și alte părți interesate importante. Parteneriatele europene pentru inovare identifică măsurile care trebuie adoptate pentru a depăși blocajele (măsurile variază de la dezvoltarea suplimentară a tehnologiilor la ajustarea cadrelor pieței și la stimularea cererii) și pentru a stimula acțiunile in sectorul public și cel privat. Aceste parteneriate nu inlocuiesc programele de finanțare sau procesele de reglementare, ci oferă o platformă comună de cooperare.
Parteneriatul pentru inovare are ca scop depășirea deficitului de materii prime din Europa
Aprovizionarea cu materii prime, vitală pentru industria tehnologiilor de varf din ziua de azi, este din ce in ce mai dificilă. In cadrul propunerii de creare a unui parteneriat european pentru inovare in domeniul materiilor prime și pentru a crește producția europeană proprie, eforturile comune in materie de inovare vor veni in sprijinul exploatării, extracției și prelucrării materiilor prime. De exemplu, s-a estimat că valoarea resurselor minerale europene neexploatate aflate la o adancime de 500-1 000 de metri este de aproximativ 100 de miliarde EUR. Noile tehnologii vor constitui un ajutor pentru a putea extrage la o mai mare adancime, in zone mai indepărtate și in condiții dificile. De asemenea, este nevoie să se ia măsuri in vederea dezvoltării unor inlocuitori pentru materiile prime critice și să se imbunătățească reciclarea echipamentelor electrice, electronice și a altor deșeuri. Un acces mai bun la minerale va incuraja dezvoltarea de produse inovatoare, cum ar fi straturile fotovoltaice subțiri, iluminatul eficient din punct de vedere energetic, automobilele electrice, avioanele cu reacție avansate pentru transportul de pasageri, dispozitivele optice pentru radiația infraroșie și fibra de sticlă.

 Parteneriatul european pentru inovare privind agricultura
Securitatea alimentară este una dintre principalele probleme ale lumii in anii care vor veni, avand in vedere că FAO preconizează o creștere cu 70% pană in 2050 a cererii de produse alimentare la nivel de glob, insoțită de o creștere accentuată a cererii de hrană pentru animale, fibre, biomasă și biomateriale. Această problemă este insă insoțită de o incetinire a creșterii productivității, in mare parte din cauza unei reduceri a investițiilor in cercetarea agricolă, și de o presiune mai mare asupra mediului și a resurselor noastre naturale. De exemplu, 45% din solurile europene se confruntă cu probleme de calitate. Circa 40% din terenurile agricole sunt vulnerabile la poluarea cu nitrați, iar in ultimii 20 de ani, numărul păsărilor de camp a scăzut cu 20-25%.
Pe scurt, principala problemă a agriculturii in viitor nu este doar să producă mai mult, ci și să facă acest lucru intr-un mod mai sustenabil. Aceste probleme nu vor fi soluționate fără a da un imbold puternic cercetării și inovării și mai ales prin punerea in legătură a cercetătorilor, a agricultorilor și a altor părți implicate; astfel, putem accelera ritmul transferului de tehnologie de la știință la practica agricolă, iar știința poate obține din partea sectorului agricol un feedback mai sistematic cu privire la necesitățile practice. Parteneriatul european pentru inovare intitulat "Productivitatea și sustenabilitatea agriculturii" urmărește să ofere o interfață de lucru intre agricultură, bioeconomie, știință și alte discipline la nivel național, regional și la nivelul UE. Acest parteneriat va servi, de asemenea, drept catalizator pentru a crește eficacitatea acțiunilor aferente inovării sprijinite prin politica de dezvoltare rurală, precum și a cercetării și inovării in Uniune. S-au identificat două obiective principale pentru acest parteneriat european pentru inovare, și anume promovarea productivității și a eficienței sectorului agricol (inversarea recentei tendințe de diminuare a caștigurilor de productivitate pană in 2020) și sustenabilitatea agriculturii (garantarea funcționalității solurilor la un nivel satisfăcător pană in 2020).
Parteneriatul european pentru inovare privind imbătranirea activă și in condiții bune de sănătate
Imbătranirea populației este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă in prezent Europa. Numărul cetățenilor europeni cu varsta egală cu sau mai mare de 65 de ani se va dubla in următorii 50 de ani, ajungand de la 87 de milioane in 2010 la 148 de milioane in 20601. Acest fenomen reprezintă atat o problemă pentru sistemele europene sociale și de ingrijiri medicale, cat și o ocazie de a reforma aceste sisteme in interesul pacienților, al sistemelor de sănătate și al sectorului inovațiilor.
Parteneriatul european pentru inovare privind imbătranirea activă și in condiții bune de sănătate a fost creat pentru a găsi soluții la aceste probleme
Sursa:CE