InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Parlamentul European supune votului pachetul de reforme pentru intarirea bancilor din UE

17.05.2013
 

De la la 1 ianuarie 2014, băncile din UE vor fi mai puternice. Modificările votate de Parlamentul Europeani vor limita bonusurile bancherilor pentru a limita riscurile speculative, vor crește rezervele de capital pentru a ajuta băncile să facă mai bine față crizelor și vor intări supravegherea. Acest pachet de reformă a sistemului bancar din UE, cel mai cuprinzător de pană acum, are ca obiectiv și creșterea economică, prin facilitarea creditelor către firmele mici - motorul economiei adevărate.
Noul pachet de reguli reprezintă cea mai avansată reglementare in domeniul bancar din UE, de pană acum. Noul document de referință pentru toate cele 8200 de bănci reprezintă piatra de temelie pe care uniunea bancară europeană trebuie să se construiască. Mecanismul unic de supraveghere va fi acoperișul acestei construcții. Trebuie acum să adăugăm pereții: cadrul de reglementare pentru bănci și schemele de garantare a depozitelor. Rolul nostru de legislatori nu este să reglementăm nivele de salarizare. Regulile privind bonusurile bancherilor vor aduce corectitudine și transparență și vor contribui la schimbări in cultura din sistemul bancar", a spus a spus Othmar Karas (EPP, AT) raportorul pentru pachetul de reforme bancare.

Bonusurile bancherilor
Pentru a limita riscurile speculative, raportul dintre salariul de bază și bonusuri va fi 1:1, putand fi crescut la maximum 1:2 cu acordul a cel puțin 66% din acționari deținători a jumătate din acțiuni sau a 75% din voturi dacă nu există cvorum.
Pentru a incuraja bancherii să adopte o viziune pe termen lung, ei vor primi minimum 25% din orice bonus care depășește 100% din salariu după cel puțin cinci ani.

Cerințe de capital și rezerve

Băncile din UE vor fi obligate să aibă un capital mai mare și de mai bună calitate ca rezervă pentru perioade dificile, respectiv minimum 8% capital de bună calitate, din care mai mult de jumătate trebuie să fie de rangul 1, de cea mai bună calitate și cu cele mai mici riscuri (ceea ce reprezintă dublarea cerinței actuale de capital de rangul 1). Acest capital trebuie să fie lichid intr-o măsură rezonabilă, adică să poată fi convertit in numerar dacă este nevoie să fie plătiți depozanții și creditorii in regim de urgență.
Băncile vor fi obligate să păstreze "o rezervă de conservare a capitalului" care să absoarbă pierderile și să le protejeze capitalul, precum și "o rezervă de capital contra-ciclic" pentru a se asigura că in perioade de creștere economică băncile acumulează suficient capital care să le permită un flux de credite stabil in perioade de tensiune.

Imprumuturi pentru economia reală

Pentru a incuraja băncile să crediteze intreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), noile reguli vor reduce riscul nominal care trebuie alocat acestor imprumuturi. Acest lucru va determina reducerea capitalului care trebuie pus in rezervă pentru a acoperi imprumuturile cu consecințe neplăcute, astfel mai mulți bani fiind disponibili pentru imprumuturi.

Transparență și supraveghere

Noile prevederi legislative vor cere băncilor să publice profiturile incasate, taxele plătite și subvențiile primite in fiecare țară, precum și cifrele de afaceri și numărul de angajați. Din 2014, aceste date vor fi comunicate Comisiei Europene, iar din 2015, vor fi publice in totalitate.

Băncile vor fi supravegheate de autoritățile competente din statele membre, in colaborare cu Autoritatea Bancară Europeană (EBA), ale cărei puteri de supraveghere vor fi extinse.

Regulamentul și Directiva

Pachetul de reforme este compus din Regulamentul cerințelor de capital (CRR) și din a patra ediție a Directivei privind cerințele de capital (CRD IV).
CRR introduce primul set de reguli de prudență pentru bănci in UE și va fi aplicat direct tuturor băncilor din statele membre in scopul de a asigura respectarea deplină, in toate statele membre, a standardelor internaționale Basel III.
CRD IV permite statelor membre o anumită flexibilitate, de exemplu in ceea ce privește dreptul de a cere băncilor din statul respectiv să pună in rezervă mai mult capital decat se cere in legislație, de exemplu pentru a proteja băncile in cazul scăderii dramatice a prețurilor proprietăților.

Ce urmează?

Noile reguli trebuie aprobate formal de Con