InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Parlamentul European a declarat anul 2013 Anul European al cetatenilor

24.10.2012, sursa: Parlamentul European
 

Parlamentul a desemnat anul 2013 drept Anul european al cetățenilor, pentru a favoriza o mai bună cunoaștere a drepturilor legate de cetățenia europeană. Pe durata intregului an vor fi organizate diferite evenimente, pentru a le explica cetățenilor europeni drepturile de care beneficiază atunci cand decid să studieze, să lucreze, să iși inceapă o afacere sau să iși primească pensia in alt stat membru.


Anul viitor va avea loc cea de-a douăzecea aniversare a cetățeniei europene. Fiecare cetățean al Uniunii Europene se bucură de o serie de drepturi garantate de tratatele UE, printre care dreptul de a se deplasa și a locui liber intr-un alt stat membru, dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale sau europene, precum și dreptul de a adresa petiții Parlamentului European.


De multe ori cetățenii UE nu cunosc aceste drepturi, iar scopul Anului european va fi tocmai acela de a educa publicul larg și in special tinerii și de le arăta cum pot profita de aceste drepturi.


"Pe timp de criză economică, politică și socială, cu doar 20 de luni inainte de următoarele alegeri europene, este absolut esențial să punem cetățenia europeană și democrația participativă in centrul agendei politice", a comentat Antigoni Papadopoulou (S&D, CY), raportoarea din partea Parlamentului pentru această legislație. "Tocmai acesta este scopul Anului european al cetățenilor 2013: de a marca cea de-a douăzecea aniversare a instaurării cetățeniei europene prin Tratatul de la Maastricht și de a da un suflu nou dezbaterii privind cetățenia europeană", a adăugat ea.


Rezoluția a fost adoptată cu 518 voturi pentru, 63 impotrivă și 19 abțineri.


Activitățile organizate in cadrul Anului european al cetățenilor se vor axa pe explicarea drepturilor legate de deplasarea și viața in alte state membre UE: recunoașterea academică și a calificărilor profesionale, drepturile pasagerilor și ale consumatorilor, accesul la asistență medicală și la servicii de securitate socială transfrontaliere, precum și accesul la programe cum ar fi Erasmus, care permite tinerilor să studieze in străinătate.


Printre diferitele evenimente se numără și audieri, conferințe și campanii de informare și educare. De asemenea, vor fi create platforme in cadrul cărora autoritățile de la nivel european, național, local, dar și alte organizații publice și din societatea civilă, vor putea să iși impărtășească experiențele.