InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Pachetul de actiuni al CE in constatarea neindeplinirii obligatiilor al lunii iunie: principalele decizii

15.06.2017
 

Prezentare generală pe domenii de politică

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neindeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană (denumită in continuare "Comisia") urmărește acționarea in justiție a statelor membre care nu și-au indeplinit obligațiile ce le revin in temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, in beneficiul cetățenilor și al intreprinderilo

 

Actiuni adresate Romaniei:

 

Calitatea aerului: Comisia indeamnă ROMÂNIA să asigure monitorizarea adecvată a calității aerului pe intreg teritoriul său

Comisia trimite Romaniei o scrisoare de punere in intarziere in legătură cu deficiențele semnificative in ceea ce privește monitorizarea poluării aerului. Poluarea atmosferică reprezintă un risc important pentru sănătatea publică, provocand mai mult de 25 000 de decese premature pe an in acest stat membru. Acest prim avertisment include rețeaua de monitorizare a unei game largi de zone și aglomerări, precum și toți principalii poluanți, inclusiv dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile in suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon și ozonul, arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice. O monitorizare adecvată este o cerință fundamentală pentru verificarea conformității cu diferitele standarde ale UE in ceea ce privește calitatea aerului. Legislația UE privind calitatea aerului inconjurător și un aer mai curat pentru Europa le impune statelor membre să evalueze calitatea aerului pe intreg teritoriul lor și să ia măsuri pentru a limita expunerea cetățenilor la poluanți. Romania nu a reușit să creeze o rețea de monitorizare care să respecte standardele și cerințele UE in vederea evaluării eficiente și a imbunătățirii calității aerului.

 

Comisia solicită BELGIEI și ROMÂNIEI să aplice normele UE referitoare la conturile de plăți

Comisia solicită Belgiei și Romaniei să trimită detalii cu privire la modul in care Directiva privind conturile de plăți (Directiva 2014/92/UE) este transpusă in legislația lor națională, obligație care trebuia indeplinită pană la 18 septembrie 2016. Directiva conferă tuturor rezidenților legali din UE dreptul de a deține un cont de plăți de bază la un tarif rezonabil, indiferent de locul de reședință. De asemenea, ea imbunătățește transparența comisioanelor aferente conturilor de plăți și facilitează comparația și schimbarea conturilor de plăți. Solicitarea Comisiei ia forma unor avize motivate; dacă statele membre in cauză nu iau măsuri in termen de două luni, cazurile respective pot fi inaintate Curții de Justiție a UE.

 

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1577_ro.htm