InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Ocuparea fortei de munca si situatia sociala in UE

07.10.2013
 

Potrivit Buletinului trimestrial al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă și situația socială, deși incepe să se intrevadă o redresare economică fragilă in Uniunea Europeană, persistă divergențe intre țări, in special in zona euro. Buletinul subliniază și faptul că piața forței de muncă și condițiile sociale răman critice, iar creșterea favorabilă incluziunii va necesita noi investiții strategice și reforme structurale.

Comisia a abordat aceste divergențe in Pachetul privind ocuparea forței de muncă din aprilie 2012, in recomandările specifice adresate fiecărei țări cu scopul de a soluționa problema segmentării piețelor forței de muncă, de a indemna la adoptarea unor reforme fiscale favorabile ocupării forței de muncă, de a asigura servicii publice mai eficiente in domeniul ocupării forței de muncă și de a adapta invățămantul și formarea profesională la necesitățile angajatorilor, in cadrul Garanției pentru tineret și al echipelor de acțiune destinate să ajute statele membre să iși redirecționeze cheltuielile din fondurile structurale ale UE către măsuri de combatere a șomajului in randul tinerilor și de facilitare a liberei circulații a lucrătorilor, cum ar fi reforma rețelei de căutare de locuri de muncă EURES. Aceste măsuri vor fi completate prin dezvoltarea dimensiunii sociale a Uniunii economice și monetare (UEM), printr-o mai bună monitorizare și evaluare a dezechilibrelor potențiale din domeniul social și al ocupării forței de muncă, care constituie tema unei comunicări care urmează să fie adoptată de Comisie la 2 octombrie.

Deși există semnale care indică o redresare timidă, buletinul trimestrial evidențiază faptul că piața forței de muncă și condițiile sociale răman foarte problematice:

§  Rata È™omajului in randul tinerilor a atins niveluri fără precedent - 23 %, in medie, pentru intreaga UE È™i 63 % in Grecia.

§  Șomajul de lungă durată a crescut in majoritatea statelor membre, atingand un nivel record in UE in ansamblul său. Șomajul structural È™i neconcordanÈ›ele dintre ofertă È™i cerere in ceea ce priveÈ™te atat calitatea, cat È™i cantitatea forÈ›ei de muncă sunt in creÈ™tere.

§  Pierderea netă de locuri de muncă a coincis cu o creÈ™tere a numărului locurilor de muncă precare - numărul locurilor de muncă cu jumătate de normă, in special involuntare, a crescut chiar dacă ponderea contractelor de muncă temporare a scăzut in UE, intrucat acestea au fost cel mai grav afectate de restructurări.

§  Sărăcia a crescut in UE incepand din 2007. Veniturile gospodăriilor sunt in declin È™i, in prezent, 24,2 % din populaÈ›ia UE este expusă riscului de sărăcie sau de excluziune. Copiii sunt afectaÈ›i in mod deosebit, deoarece atat È™omajul È™i numărul gospodăriilor fără venituri din muncă, cat È™i numărul lucrătorilor săraci au crescut.

§  Alte investiÈ›ii sociale È™i reforme necesare

§  Politicile active privind piaÈ›a forÈ›ei de muncă, cum ar fi subvenÈ›iile pentru angajări, reducerea impozitelor pentru lucrătorii slab remuneraÈ›i, sprijinul personalizat pentru căutarea unui loc de muncă È™i formarea profesională, sunt esenÈ›iale in acest stadiu al redresării incipiente, putand să faciliteze accesul la locuri de muncă, să prevină È™omajul de lungă durată È™i să impiedice absolvenÈ›ii instituÈ›iilor de invățămant să renunÈ›e la căutarea unui loc de muncă. CreÈ™terea numărului de persoane care lucrează contribuie la creÈ™terea echilibrului bugetar È™i a puterii de cumpărare a gospodăriilor, permiÈ›and o redresare continuă a producÈ›iei economice.

§  Trebuie depuse eforturi deosebite pentru a implementa"GaranÈ›ia pentru tineret", adoptată de Consiliul de MiniÈ™tri al UE in aprilie 2013 È™i aprobată de Consiliul European din 27/28 iunie . Pentru multe țări, acest lucru va necesita reforme structurale, cum ar fi consolidarea serviciilor publice de ocupare a forÈ›ei de muncă, crearea de parteneriate solide intre autoritățile publice responsabile cu ocuparea forÈ›ei de muncă È™i cu educaÈ›ia, precum È™i creÈ™terea investiÈ›iilor in programe de formare profesională È™i de ucenicie. In lunile următoare, statele membre trebuie să iÈ™i prezinte planurile naÈ›ionale de implementare a "GaranÈ›iei pentru tineret".

§  In plus, statele membre ar trebui să continue să iÈ™i modernizeze sistemele naÈ›ionale de protecÈ›ie socială pentru a spori eficienÈ›a resurselor disponibile È™i pentru a obÈ›ine un impact maxim in ceea ce priveÈ™te incluziunea socială È™i economică. Sistemele de protecÈ›ie socială ar trebui să răspundă nevoilor cetățenilor in momentele critice din viaÈ›a lor. Comisia a oferit indrumări privind ameliorarea investiÈ›iilor sociale in Pachetul privind investiÈ›iile sociale din februarie 2013, care cuprinde recomandări specifice pentru soluÈ›ionarea problemei copiilor săraci È™i a persoanelor fără adăpost

Divergențele din zona euro subminează UEM

Ultimul raport trimestrial subliniază divergențele persistente dintre țări, in special in cadrul zonei euro:

§  In sudul È™i la periferia zonei euro, rata È™omajului a atins o medie de 17,3 % in 2012, față de 7,1 % in nordul È™i in centrul zonei euro.

§  In medie, proporÈ›ia tinerilor care nu sunt nici incadraÈ›i profesional, nici intr-un program educaÈ›ional sau de formare profesională a ajuns la 22,4 % in sud È™i la periferie, față de 11,4 % in nord È™i in centru.

§  Sărăcia a crescut in două treimi dintre statele membre, dar nu È™i in cealaltă treime.

Divergențele economice și sociale reprezintă provocări majore pentru UEM. Performanțele slabe la nivelul pieței muncii și la nivel social nu prejudiciază numai statele membre afectate in mod direct, ci efectele acestora se extind și asupra țărilor cu performanțe mai bune, prin reducerea cererii globale, scăderea productivității și creșterea ratelor dobanzilor, legate de instabilitatea politică și de scăderea increderii in moneda euro și in UE.

O UEM solidă, cu o dimensiune socială, are nevoie de o mai bună monitorizare și evaluare a principalelor dezechilibre potențiale din sectorul ocupării forței de muncă și din sectorul social ale statelor membre. Această măsură ar putea fi coroborată cu o coordonare mai puternică a politicilor in domeniul ocupării forței de muncă și a politicilor sociale pentru a asigura reacții prompte și eficace la aceste provocări, in interesul intregii UEM. Recomandarea privind "Garanția pentru tineret" și decizia, luată de comun acord, de a lansa Inițiativa privind ocuparea forței de muncă in randul tinerilor, cu un buget de 6 miliarde EUR, sunt exemple de astfel de acțiuni colective care se concentrează asupra soluționării unei provocări ocupaționale și sociale majore, care afectează in mod disproporționat anumite părți ale UEM.

 

Sursa:CE