InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Ocuparea fortei de munca si situatia sociala in UE

07.10.2013
 

Potrivit Buletinului trimestrial al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă și situația socială, deși incepe să se intrevadă o redresare economică fragilă in Uniunea Europeană, persistă divergențe intre țări, in special in zona euro. Buletinul subliniază și faptul că piața forței de muncă și condițiile sociale răman critice, iar creșterea favorabilă incluziunii va necesita noi investiții strategice și reforme structurale.

Comisia a abordat aceste divergențe in Pachetul privind ocuparea forței de muncă din aprilie 2012, in recomandările specifice adresate fiecărei țări cu scopul de a soluționa problema segmentării piețelor forței de muncă, de a indemna la adoptarea unor reforme fiscale favorabile ocupării forței de muncă, de a asigura servicii publice mai eficiente in domeniul ocupării forței de muncă și de a adapta invățămantul și formarea profesională la necesitățile angajatorilor, in cadrul Garanției pentru tineret și al echipelor de acțiune destinate să ajute statele membre să iși redirecționeze cheltuielile din fondurile structurale ale UE către măsuri de combatere a șomajului in randul tinerilor și de facilitare a liberei circulații a lucrătorilor, cum ar fi reforma rețelei de căutare de locuri de muncă EURES. Aceste măsuri vor fi completate prin dezvoltarea dimensiunii sociale a Uniunii economice și monetare (UEM), printr-o mai bună monitorizare și evaluare a dezechilibrelor potențiale din domeniul social și al ocupării forței de muncă, care constituie tema unei comunicări care urmează să fie adoptată de Comisie la 2 octombrie.

Deși există semnale care indică o redresare timidă, buletinul trimestrial evidențiază faptul că piața forței de muncă și condițiile sociale răman foarte problematice:

§  Rata șomajului in randul tinerilor a atins niveluri fără precedent - 23 %, in medie, pentru intreaga UE și 63 % in Grecia.

§  Șomajul de lungă durată a crescut in majoritatea statelor membre, atingand un nivel record in UE in ansamblul său. Șomajul structural și neconcordanțele dintre ofertă și cerere in ceea ce privește atat calitatea, cat și cantitatea forței de muncă sunt in creștere.

§  Pierderea netă de locuri de muncă a coincis cu o creștere a numărului locurilor de muncă precare - numărul locurilor de muncă cu jumătate de normă, in special involuntare, a crescut chiar dacă ponderea contractelor de muncă temporare a scăzut in UE, intrucat acestea au fost cel mai grav afectate de restructurări.

§  Sărăcia a crescut in UE incepand din 2007. Veniturile gospodăriilor sunt in declin și, in prezent, 24,2 % din populația UE este expusă riscului de sărăcie sau de excluziune. Copiii sunt afectați in mod deosebit, deoarece atat șomajul și numărul gospodăriilor fără venituri din muncă, cat și numărul lucrătorilor săraci au crescut.

§  Alte investiții sociale și reforme necesare

§  Politicile active privind piața forței de muncă, cum ar fi subvențiile pentru angajări, reducerea impozitelor pentru lucrătorii slab remunerați, sprijinul personalizat pentru căutarea unui loc de muncă și formarea profesională, sunt esențiale in acest stadiu al redresării incipiente, putand să faciliteze accesul la locuri de muncă, să prevină șomajul de lungă durată și să impiedice absolvenții instituțiilor de invățămant să renunțe la căutarea unui loc de muncă. Creșterea numărului de persoane care lucrează contribuie la creșterea echilibrului bugetar și a puterii de cumpărare a gospodăriilor, permițand o redresare continuă a producției economice.

§  Trebuie depuse eforturi deosebite pentru a implementa"Garanția pentru tineret", adoptată de Consiliul de Miniștri al UE in aprilie 2013 și aprobată de Consiliul European din 27/28 iunie . Pentru multe țări, acest lucru va necesita reforme structurale, cum ar fi consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, crearea de parteneriate solide intre autoritățile publice responsabile cu ocuparea forței de muncă și cu educația, precum și creșterea investițiilor in programe de formare profesională și de ucenicie. In lunile următoare, statele membre trebuie să iși prezinte planurile naționale de implementare a "Garanției pentru tineret".

§  In plus, statele membre ar trebui să continue să iși modernizeze sistemele naționale de protecție socială pentru a spori eficiența resurselor disponibile și pentru a obține un impact maxim in ceea ce privește incluziunea socială și economică. Sistemele de protecție socială ar trebui să răspundă nevoilor cetățenilor in momentele critice din viața lor. Comisia a oferit indrumări privind ameliorarea investițiilor sociale in Pachetul privind investițiile sociale din februarie 2013, care cuprinde recomandări specifice pentru soluționarea problemei copiilor săraci și a persoanelor fără adăpost

Divergențele din zona euro subminează UEM

Ultimul raport trimestrial subliniază divergențele persistente dintre țări, in special in cadrul zonei euro:

§  In sudul și la periferia zonei euro, rata șomajului a atins o medie de 17,3 % in 2012, față de 7,1 % in nordul și in centrul zonei euro.

§  In medie, proporția tinerilor care nu sunt nici incadrați profesional, nici intr-un program educațional sau de formare profesională a ajuns la 22,4 % in sud și la periferie, față de 11,4 % in nord și in centru.

§  Sărăcia a crescut in două treimi dintre statele membre, dar nu și in cealaltă treime.

Divergențele economice și sociale reprezintă provocări majore pentru UEM. Performanțele slabe la nivelul pieței muncii și la nivel social nu prejudiciază numai statele membre afectate in mod direct, ci efectele acestora se extind și asupra țărilor cu performanțe mai bune, prin reducerea cererii globale, scăderea productivității și creșterea ratelor dobanzilor, legate de instabilitatea politică și de scăderea increderii in moneda euro și in UE.

O UEM solidă, cu o dimensiune socială, are nevoie de o mai bună monitorizare și evaluare a principalelor dezechilibre potențiale din sectorul ocupării forței de muncă și din sectorul social ale statelor membre. Această măsură ar putea fi coroborată cu o coordonare mai puternică a politicilor in domeniul ocupării forței de muncă și a politicilor sociale pentru a asigura reacții prompte și eficace la aceste provocări, in interesul intregii UEM. Recomandarea privind "Garanția pentru tineret" și decizia, luată de comun acord, de a lansa Inițiativa privind ocuparea forței de muncă in randul tinerilor, cu un buget de 6 miliarde EUR, sunt exemple de astfel de acțiuni colective care se concentrează asupra soluționării unei provocări ocupaționale și sociale majore, care afectează in mod disproporționat anumite părți ale UEM.

 

Sursa:CE