InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Ocuparea fortei de munca: Comisia propune imbunatatirea aplicarii drepturilor lucratorilor la libera circulatie

29.04.2013
 

Comisia Europeană a propus o serie de măsuri care să asigure o mai bună aplicare a legislației UE in domeniul dreptului persoanelor de a lucra in alt stat membru, pentru a-i ajuta astfel pe cetățeni să iși exercite drepturile in practică. In prezent, indiferent dacă legislația națională este conformă sau nu cu normele UE, există in continuare problema necunoașterii acestor norme de către angajatorii din sectorul public și privat. Necunoașterea sau neințelegerea normelor este o sursă majoră de discriminare pe motive de naționalitate. La randul lor, cetățenii consideră că nu știu la cine să apeleze in statul membru gazdă, atunci cand se confruntă cu probleme legate de dreptul lor la liberă circulație. Scopul propunerii Comisiei este de a depăși aceste dificultăți și de a contribui la prevenirea discriminării lucrătorilor pe baza naționalității, oferind soluții practice.
László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: "Libera circulație a lucrătorilor este un principiu cheie al pieței unice a UE. Avand in vedere că in acest moment nivelurile șomajului sunt cu mult mai ridicate in anumite state membre față de altele, este cu atat mai important să ajutăm persoanele care doresc să lucreze in altă țară a UE să poată face acest lucru cu ușurință. Mobilitatea forței de muncă este avantajoasă pentru toată lumea: ea aduce beneficii atat economiilor statelor membre, cat și lucrătorilor in cauză. Această propunere va ajuta lucrătorii să depășească dificultățile cu care se confruntă atunci cand doresc să lucreze in altă țară din UE."
Dacă va fi aprobată de Parlamentul European și de Consiliu, propunerea va contribui la asigurarea unei aplicări efective și eficiente a legislației existente. Statele membre vor trebui:
• să creeze puncte de contact naționale care să ofere informații, asistență și consiliere, astfel incat lucrătorii migranți din UE și angajatorii să fie mai bine informați cu privire la drepturile lor
• să ofere căi de atac adecvate la nivel național
• să permită sindicatelor, ONG-urilor și altor organizații să demareze proceduri administrative sau judiciare in numele lucrătorilor individuali in caz de discriminare
• să asigure o informare mai bună a lucrătorilor migranți din UE și a angajatorilor in general.

Context
In prezent, 9,5 milioane de persoane, adică 3 % din piața forței de muncă din UE, locuiesc și muncesc in alt stat membru. Alte 1,2 milioane de persoane locuiesc intr-o țară din UE, dar lucrează in alta. Insă, adeseori, persoanele care doresc să lucreze in altă țară nu beneficiază de protecție și de informații in statul membru gazdă și se pot confrunta cu dificultăți in ceea ce privește accesul la un loc de muncă sau la avantaje sociale sau in ceea ce privește condițiile lor de lucru. Conform unui sondaj Eurobarometru din septembrie 2011, 15 % din cetățenii UE nu iau in calcul posibilitatea de a lucra in alt stat membru deoarece consideră că există prea multe obstacole in acest sens. Printre aceste obstacole se numără:
• condițiile de recrutare diferite
• condițiile de naționalitate pentru accesul la anumite posturi
• condițiile de lucru diferite in practică (precum remunerarea, perspectivele de carieră și gradul)
• problemele legate de accesul la avantaje sociale care sunt supuse unor condiții mai ușor de indeplinit de către cetățenii respectivului stat decat de către cetățenii UE (de exemplu, condiția rezidenței)
• faptul că experiența și calificările profesionale dobandite in alte state membre nu sunt luate in considerare sau sunt luate in considerare in mod diferit.
Pe langă consecințele profesionale și personale pe care aceste obstacole le au asupra persoanelor respective, ele afectează negativ și integrarea acestora pe piața muncii și in societatea țării gazdă.
Dreptul cetățenilor UE de a lucra intr-un alt stat membru, prevăzut la articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), include dreptul de a nu fi discriminat pe motive de naționalitate in ceea ce privește accesul la locurile de muncă, remunerarea și alte condiții de muncă. Regulamentul (UE) nr. 492/2011 detaliază drepturile care derivă din libera circulație a lucrătorilor și definește domeniile specifice in care este interzisă discriminarea pe motive de naționalitate, in special in ceea ce privește:
• accesul la locuri de muncă
• condițiile de muncă
• avantajele sociale și fiscale
• accesul la formare
• afilierea la organizații sindicale
• accesul la locuințe
• accesul la educație pentru copii.
Atat articolul 45 din TFUE, cat și Regulamentul (UE) nr. 492/2011 sunt direct aplicabile in statele membre, insă noua propunere urmărește să imbunătățească și să consolideze modul in care ele sunt aplicate in practică. Propunerea vizează atingerea acestui obiectiv prin stabilirea unui cadru general comun de dispoziții și măsuri adecvate pentru facilitarea unei aplicări mai bune și mai uniforme a drepturilor conferite de legislația UE lucrătorilor și membrilor familiilor lor care iși exercită dreptul la libera circulație. Independent de această propunere, Comisia, in calitate de gardian al tratatului, va continua totodată să demareze, dacă este necesar, proceduri in constatarea neindeplinirii obligațiilor impotriva statelor membre in caz de neconformitate a legislației naționale cu tratatul și cu regulamentul menționat.
Mobilitatea forței de muncă in UE aduce beneficii nu numai lucrătorilor implicați, ci și economiilor statelor membre. Ea aduce foloase țărilor gazdă, deoarece permite companiilor să iși ocupe posturile libere, care altfel ar rămane neocupate (nu există dovezi care să demonstreze că lucrătorii migranți le iau locurile de muncă celor din țara gazdă), și in acest fel să producă bunuri și să presteze de servicii pe care altminteri nu le-ar putea oferi. Ea oferă avantaje și țărilor de origine ale migranților, deoarece le permite lucrătorilor care altfel ar avea mai puține șanse să muncească să iși găsească locuri de muncă și să asigure sprijin financiar familiilor lor din țară, precum și să dobandească o experiență și competențe de care nu ar fi dispus in caz contrar. Apoi, atunci cand lucrătorii migranți se intorc in țara lor de origine, ei beneficiază de această experiență.
De exemplu, un studiu realizat in 2011 pe tema migrării din opt state membre noi (Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Slovenia și Slovacia) a indicat că PIB-ul Irlandei a crescut cu 3 %, iar cel al Regatului Unit cu 1,2 % in perioada 2004-2009 ca urmare a lucrătorilor migranți din aceste opt state membre.