InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Ocuparea fortei de munca: Comisia imbunatateste reteaua EURES pentru mobilitatea fortei de munca

26.11.2012
 

Comisia Europeană a adoptat o decizie privind modernizarea și imbunătățirea EURES, rețeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă. Decizia va contribui la creșterea mobilității lucrătorilor din statele membre și va pregăti calea pentru o veritabilă piață europeană a forței de muncă. Reforma EURES are scopul de a-i ajuta pe cei aflați in căutarea unui loc de muncă să intre in legătură cu
angajatori care caută anumite competențe, de a se concentra pe sectoare și profesii care se confruntă cu o lipsă de personal calificat și de a sprijini programe de mobilitate destinate tinerilor.
In ciuda nivelurilor ridicate ale șomajului (peste 25 de milioane de persoane din UE), există incă o lipsă de personal calificat și posturi dificil de acoperit. Intr-adevăr, numărul de posturi neocupate este in creștere de la jumătatea anului 2009, in special in zonele cu creștere rapidă, cum ar fi tehnologiile informației și comunicațiilor și economia ecologică.
Eures este o rețea de căutare de locuri de muncă activă, formată din 31 de servicii europene de ocupare a forței de muncă din statele membre ale UE, țările SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și Elveția. Noua decizie a Comisiei va ajuta EURES să răspundă in mod direct unor nevoi economice specifice. Drept urmare, EURES va corela in mod proactiv locurile de muncă vacante cu persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă sau care doresc să iși schimbe locul de muncă. De asemenea, le va oferi angajatorilor un acces mai bun la o rezervă de candidați unde pot găsi competențele de care au nevoie pentru a se dezvolta și a-și extinde afacerile.
In urma reformei, EURES se va concentra mai mult asupra tinerilor, care au o disponibilitate mai mare pentru mobilitate și va include forme de angajare care combină munca și oportunitățile de invățare, precum stagiile de ucenicie. In fine, portalul web EURES va fi regandit pentru a crea instrumente online de corelare a cererii și ofertei ușor de folosit și va oferi acces la informații privind piața forței de muncă axate pe competențe.
Reforma va crește numărul partenerilor care oferă servicii de mobilitate prin intermediul EURES și va institui cooperarea intre organizațiile de plasare publice și private pentru a acoperi un procent și mai mare din posturile vacante (in prezent, acest procent variază intre 30 și 40% din totalul posturilor vacante).
Decizia urmează să fie pusă in aplicare de Comisie și de statele membre pană la data de 1 ianuarie 2014. Pană la momentul respectiv, toate țările participante vor trebui să desemneze servicii specializate care să organizeze reforma, să colaboreze cu noi parteneri și să dezvolte serviciile specifice necesare.
Context
Libera circulație a lucrătorilor le permite resortisanților din UE să caute un loc de muncă intr-o altă țară din UE, să lucreze in țara respectivă fără a avea nevoie de permis de muncă, și să se bucure de un tratament egal cu cel al resortisanților țării gazdă in ceea ce privește accesul la locurile de muncă, condițiile de lucru și prestațiile sociale.
In prezent, cetățenii UE care trăiesc intr-un alt stat membru decat cel a căror naționalitate o au constituie doar 3,1% din forța de muncă a UE. Numărul a crescut cu aproape 60% incepand din 2005, in principal datorită extinderilor din 2004 și 2007. In ansamblu, se estimează că fluxurile de mobilitate de după extinderi au contribuit la creșterea PIB-urilor țărilor din UE-15 cu aproximativ 1% in perioada 2004-2009. Cu toate acestea, criza economică a dus la o scădere a fluxurilor de mobilitate in țările UE; in perioada 2009-2011, fluxurile de mobilitate in interiorul UE s-au redus cu o treime, in comparație cu perioada 2006-2008.
Portalul EURES privind mobilitatea forței de muncă este deja un unicat in UE: este gratuit și oferă informații privind condițiile de viață și de muncă din toate țările participante, in 25 de limbi. Site-ul web primește 4 milioane de vizite pe lună, stabilește lunar 150 000 de contacte intre persoanele in căutarea unui loc de muncă și angajatori, generand aproximativ 50 000 de angajări pe an, și găzduiește in medie 750 000 de CV-uri in orice moment dintr-o anumită lună. Există sute de evenimente care au loc in toată Europa, a căror listă poate fi consultată in calendarul evenimentelor EURES.