InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Obiectivele educationale ale Uniunii Europene

20.04.2011
 

Deşi, pană in prezent, UE a atins numai unul din cele cinci obiective educaţionale stabilite in 2003, raportul Comisiei arată că, pană in 2020, indicatorii de referinţă pot fi indepliniţi.

UE a atins unul din cele cinci obiective stabilite pentru 2010: numărul absolvenţilor de studii in matematică, ştiinţă şi tehnologie a crescut cu 15%. Insă, in ciuda progreselor inregistrate, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a atinge obiectivele referitoare la prevenirea abandonului şcolar timpuriu, ameliorarea competenţelor de citire şi scriere, creşterea numărului absolvenţilor de liceu şi participarea adulţilor la programul de invăţare de-a lungul vieţii.

De asemenea, raportul Comisiei subliniază faptul că ţările din UE pot atinge noii indicatori de referinţă stabiliţi in 2009 pentru 2020 dacă investesc suficient in educaţie şi dacă acordă prioritate reformelor in acest sector.

Doi dintre noii indicatori de referinţă sunt priorităţi pe agenda UE, fiind totodată obiective majore ale Strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi creare de locuri de muncă.

Indicatori de referinţă privind educaţia pentru 2020 - progrese inregistrate:

- reducerea ratei de abandon şcolar sub 10%: din 2003 pană in prezent, numărul tinerilor care părăsesc băncile şcolii după sau inainte de absolvirea ciclului gimnazial a scăzut, ajungand la 14%
- creşterea procentului de absolvenţi de studii universitare in varstă de 30-34 de ani la 40 %: in perioada 2000-2009, s-a inregistrat o creştere de aproximativ 10 puncte procentuale, ajungand in prezent la 32,3%
- cel puţin 95% dintre copii să fie inscrişi in ciclul de invăţămant pre-şcolar: in prezent, procentajul este de 92,3% - numai 9 state membre indeplinesc deja acest obiectiv, insă majoritatea dintre ele evoluează in această direcţie şi doar cateva inregistrează performanţe slabe
- ameliorarea competenţelor in materie de citire, matematică şi ştiinţe in randul tinerilor in varstă de 15 ani: pană in 2020, ar trebui să se inregistreze o scădere a numărului celor care intampină dificultăţi in această privinţă, de la 20% (in prezent), la mai puţin de 15%
- creşterea nivelului de participare a adulţilor in sistemul de invăţare de-a lungul vieţii la 15%: s-a constatat o uşoară scădere a participării adulţilor la acest program (sub 10% in 17 state membre).

UE a luat deja măsuri pentru a ajuta statele membre să obţină rezultatele aşteptate. In 2010, a fost lansat programul Tineretul in acţiune , menit să modernizeze sistemele educaţionale, să promoveze mobilitatea studenţilor şi să combată şomajul in randul tinerilor. La inceputul acestui an, UE a iniţiat două planuri separate privind combaterea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea educaţiei pre-şcolare.