InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

O singura voce pentru promovarea intereselor energetice ale Uniunii Europene pe plan extern

08.09.2011
 

In contextul actual in care piețele energetice mondiale sunt in continuă schimbare, securitatea energetică a UE presupune o coordonare adecvată in interiorul Uniunii și adoptarea unei poziții ferme și solide pe plan extern. Comisia a adoptat astăzi o comunicare pe tema securității aprovizionării cu energie și a cooperării internaționale, in care prezintă pentru prima dată o strategie amplă pentru relațiile externe ale UE in sectorul energiei. Abordarea detaliată de Comisie are in centrul său imbunătățirea coordonării intre statele membre pentru identificarea și realizarea in practică a priorităților clare ale politicii energetice externe.
Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat in legătură cu acest subiect: "Politica energetică a UE a cunoscut progrese reale in ultimii ani. Uniunea trebuie să extindă acum realizările vastei sale pieÈ›e energetice interne dincolo de graniÈ›ele sale pentru a asigura aprovizionarea cu energie a Europei È™i a promova parteneriatele internaÈ›ionale in acest sector. De aceea, Comisia propune astăzi o abordare coerentă a relaÈ›iilor din domeniul energiei cu țările terÈ›e. Aceasta presupune imbunătățirea coordonării interne, pentru ca UE È™i statele sale membre să poată acÈ›iona impreună È™i să se exprime cu o singură voce".
Alături de această comunicare, Comisia a propus o decizie de creare a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale din domeniul energiei incheiate intre statele membre și țări terțe. Procedura de notificare deja aplicabilă acordurilor din sectorul gazelor va fi astfel completată și extinsă la toate formele de energie. Mecanismul va oferi totodată un instrument care va permite schimbul de informații la nivelul UE inainte și după negocierile cu țările terțe. Obiectivul mecanismului propus este de a consolida poziția de negociere a statelor membre in relația cu țările terțe, asigurand totodată securitatea aprovizionării, funcționarea corectă a pieței interne și certitudinea juridică necesară realizării de investiții.
Context
Procentul energiei importate in UE - in prezent 80% pentru petrol și 60% pentru gaze - este in continuă creștere. Deciziile luate la nivel național și acordurile statelor membre cu țări terțe au un impact considerabil asupra dezvoltării infrastructurii energetice și a aprovizionării cu energie a Uniunii Europene in ansamblu. Interesele UE trebuie mai bine promovate in relațiile cu țările de tranzit și cu cele producătoare de energie. Totodată, datorită noilor tipare ale cererii și ofertei de pe piețele energetice globale și concurenței sporite pentru resurse, UE trebuie să iși valorifice forța sa cumulată in relațiile externe din domeniul energiei.
In concordanță cu Strategia Energie 2020, comunicarea prezentată astăzi propune intărirea dimensiunii externe a politicii energetice a UE prin creșterea transparenței intre statele membre in ceea ce privește acordurile energetice cu țări terțe și printr-o mai bună coordonare in momentul abordării țărilor partenere, al definirii poziției in cadrul organizațiilor internaționale și al stabilirii unor parteneriate energetice ample cu principalele țări partenere.
Strategia enumeră 43 de acțiuni concrete, printre care și următoarele:
•Statele membre vor avea obligaÈ›ia de a face schimb de informaÈ›ii in legătură cu acordurile internaÈ›ionale incheiate cu țări terÈ›e in sectorul energiei. Sunt incluse aici È™i acordurile aflate in curs de negociere. De la caz la caz, Comisia poate furniza o opinie cu privire la conformitatea acestor acorduri cu legislaÈ›ia europeană È™i cu obiectivele Uniunii in materie de securitate a aprovizionării.
•Acordurile energetice cu țări terÈ›e vor putea fi negociate È™i la nivelul UE, atunci cand acest lucru este necesar pentru a atinge obiectivele fundamentale ale Uniunii. Este cazul negocierii acordului cu Azerbaidjan È™i Turkmenistan cu privire la un gazoduct trans-caspic, pentru care a fost solicitat un mandat specific al Consiliului.
•UE va propune un nou parteneriat pentru proiecte legate de sursele regenerabile de energie cu țările din sudul Mediteranei.
•UE va promova in cadrul discuÈ›iilor multilaterale, inclusiv in cadrul AgenÈ›iei InternaÈ›ionale a Energiei Atomice (AIEA), elaborarea unor standarde internaÈ›ionale obligatorii in domeniul securității nucleare È™i iÈ™i va stabili ca obiectiv extinderea evaluărilor de securitate nucleară la țările vecine.
•Politica de dezvoltare a UE va acorda o atenÈ›ie sporită obiectivului de facilitare a accesului la energie sustenabilă pentru țările cel mai puÈ›in dezvoltate È™i in curs de dezvoltare.
Informații suplimentare
Mai multe informații despre dimensiunea externă a politicii energetice a UE și propunerea Comisiei sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm