InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

O Europa care protejeaza: Comisia solicita luarea de masuri decisive privind prioritatile in materie de securitate

10.10.2018
 

 

Comisia Europeană a  prezentat un raport cu privire la progresele inregistrate către o uniune a securității efectivă și reală, invitand Parlamentul European și Consiliul să iși finalizeze de urgență activitățile privind inițiativele prioritare din domeniul securității.

Pentru a menține dinamica pozitivă stabilită de liderii UE la reuniunea informală din Salzburg, prezintă inițiativele in materie de securitate care vor fi decisive pentru finalizarea uniunii securității inainte de viitoarele alegeri pentru Parlamentul European din mai 2019. In acest sens, raportul reprezintă o contribuție la discuțiile din cadrul Consiliului European din 18-19 octombrie cu privire la securitatea internă.

In ultimii 3 ani, Comisia a luat măsuri decisive pentru a inăspri normele in domeniul securității in interiorul UE și la frontierele sale externe. In discursul său din 2018 privind starea Uniunii, președintele Juncker a anunțat că se vor lua măsuri suplimentare pentru protejarea cetățenilor europeni - atat in mediul online, cat și in cel offline. Cu toate acestea, tentativele de atacuri teroriste, utilizarea armelor chimice pe străzile unui stat membru și, mai recent, atacul cibernetic contracarat asupra sediului unei organizații internaționale pun in evidență faptul că acum, mai mult decat oricand, Europa rămane o țintă și demonstrează importanța din ce in ce mai mare a consolidării securității și rezilienței noastre comune.

Accelerarea lucrărilor privind dosarele prioritare din domeniul securității

Chiar dacă a fost aprobată o serie de propuneri legislative elaborate de Comisie, există in continuare multe dosare importante care trebuie să fie definitivate de urgență, inainte de alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019. Prin urmare, Comisia solicită să se accelereze această activitate și să se adopte cu celeritate dosarele rămase, in special dosarele identificate in Declarația comună, precum și noile măsuri propuse de președintele Juncker in discursul său din 2018 privind starea Uniunii:

  • Protejarea cetățenilor europeni in mediul online: un set amplu de măsuri menite să mărească reziliența cibernetică a UE și să sporească capacitățile sale de securitate cibernetică a fost prezentat in septembrie 2017 și a fost urmat luna trecută de o serie de propuneri destinate in mod specific să protejeze securitatea alegerilor noastre. Avand in vedere operațiunile cibernetice ostile care au avut loc recent, este imperativ ca toate propunerile legislative să fie definitivate cu prioritate. In plus, pentru a se asigura faptul că platformele internet nu sunt utilizate in mod nociv pentru difuzarea in spațiul online a unor conținuturi cu caracter terorist, noile norme propuse, in special obligația de a se elimina conținutul cu caracter terorist in termen de o oră, ar trebui să fie aprobate de Parlamentul European și de Consiliu inainte de alegerile din mai 2019.
  • Interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE: asigurarea unei cooperări mai inteligente și mai eficiente a sistemelor de informații ale UE in materie de securitate, migrație și gestionare a frontierelor reprezintă un element esențial al eforturilor Comisiei de a elimina lacunele in materie de securitate a informațiilor. Propunerea privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE, prezentată in decembrie 2017, ar trebui să fie aprobată de Parlamentul European și de Consiliu inainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019. In mod similar, ar trebui să se finalizeze rapid procesul de modernizare a diferitelor sisteme de informații ale UE, cum ar fi Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), Eurodac și Sistemul de informații privind vizele (VIS).
  • Combaterea criminalității transfrontaliere:pentru a ajuta poliția și autoritățile judiciare să urmărească piste online și la nivel transfrontalier, ar trebui ca propunerile Comisiei privind dovezile electronice să fie aprobate inainte de alegerile din mai 2019. De asemenea, Comisia invită Consiliul European, in cooperare cu Parlamentul European, să extindă aria de competență a Parchetului European (EPPO) pentru a include investigarea infracțiunilor de terorism transfrontaliere.
  • Consolidarea frontierelor UE:securitatea internă a UE depinde de modul in care gestionăm frontierele noastre externe și, prin urmare, propunerile de consolidare a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a normelor UE in materie de returnare și a Agenției Uniunii Europene pentru Azil vor oferi, impreună, instrumentele necesare pentru o gestionare mai eficientă a frontierelor externe.

Pentru a sprijini eforturile statelor membre de a spori securitatea in cadrul UE, Comisia a alocat, pentru perioada 2018-2019, suma de 70 de milioane EUR in cadrul Fondului pentru securitate internă (FSI), destinată finanțării măsurilor specifice in materie de securitate, inclusiv pentru: combaterea radicalizării (5 milioane EUR); combaterea amenințărilor CBRN, restricționarea accesului la explozivii artizanali și protejarea spațiilor publice și a infrastructurii critice (9,5 milioane EUR); și sprijinirea punerii in aplicare a normelor existente, cum ar fi registrul UE cu numele pasagerilor UE (1,5 milioane EUR). Această sumă se adaugă celor 100 de milioane EUR puse la dispoziție in cadrul Acțiunilor Urbane Inovatoare, inclusiv pentru protecția spațiilor publice .