InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noul regulament European privind produsele biocide amelioreaza protectia sanatatii umane si a mediului

02.09.2013
 

Un nou regulament privind produsele biocide, care se aplică de la 1 septembrie, va crește semnificativ siguranța și va simplifica procedura de autorizare a produselor biocide utilizate și introduse pe piață in UE. Biocidele sunt produse chimice utilizate pentru eliminarea organismelor dăunătoare, cum ar fi paraziții și microorganismele nocive (cu alte cuvinte mucegaiuri și bacterii), și includ produsele insectifuge, dezinfectanții și substanțe chimice industriale cum ar fi vopselele antivegetative pentru nave și conservanții pentru materiale.
Noul regulament reprezintă o realizare majoră pentru piața internă, acesta făcand posibilă solicitarea unei autorizații valabile in intreaga UE pentru produsele biocide, care va permite reprezentanților sectorului de profil să iși lanseze direct produsele pe piață in intreaga UE. Economiile totale pe care se estimează că le va realiza sectorul de profil prin această procedură mai simplă și mai eficientă de autorizare a produselor, de partajare a datelor și de indeplinire a cerințelor privind datele se ridică la 2,7 miliarde EUR intr-un interval de 10 ani.
De asemenea, noile dispoziții au ca rezultat reducerea numărului de teste pe animale deoarece prevăd obligativitatea partajării datelor și incurajează o abordare mai flexibilă și mai inteligentă a testării. O platformă informatică special creată (denumită "Registrul produselor biocide"), folosită in prezent pentru depunerea cererilor și pentru inregistrarea deciziilor, va fi de acum utilizată și pentru difuzarea de informații către public.
Noul regulament va reprezenta, de asemenea, primul text legislativ in care este integrată noua definiție dată de Comisie nanomaterialelor.
In conformitate cu acest regulament, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) va acorda sprijin științific și tehnic Comisiei și statelor membre. Printre atribuțiile agenției se numără emiterea de avize privind aprobarea substanțelor active și autorizarea produselor biocide la nivelul Uniunii. Se așteaptă ca numărul total de avize emise de ECHA să crească de la 80 in 2014 la 300 in 2020.
Context
Directiva 98/8/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive a fost adoptată in 1998. Potrivit acestei directive, statele membre aveau obligația de a transpune normele respective in legislația lor națională pană la 14 mai 2000. Directiva privind produsele biodestructive vizează armonizarea pieței europene a produselor biocide și a substanțelor active ale acestora. In același timp, aceasta vizează asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru oameni, animale și mediu.
Noul Regulament privind produsele biocide (UE) nr. 528/2012 a fost adoptat la 22 mai 2012 și se aplică de la 1 septembrie 2013. Acesta abrogă și inlocuiește directiva anterioară.
De la adoptarea acestui act, Comisia Europeană a adoptat numeroase măsuri de punere in aplicare, destinate să permită o aplicare corespunzătoare a regulamentului.

Sursa:CE

Fisiere atasate

Document PDF
l_16720120627ro00010123.pdf
l_16720120627ro00010123.pdf
2,15 MBytes
02.09.2013 14:32