InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noua agenda maritima pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca a fost adoptata

10.10.2012
 

O agendă europeană privind dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă in sectoarele marin și maritim a fost adoptată astăzi de către miniștrii europeni pentru politica maritimă și de Comisia Europeană, reprezentată de președintele José Manuel Barroso și comisarul Maria Damanaki in cadrul unei conferințe organizate la Limassol de președinția cipriotă. La cinci ani de la lansarea politicii maritime integrate a UE, statele membre și Comisia au reafirmat faptul că o abordare dinamică și coordonată a afacerilor maritime imbunătățește dezvoltarea economiei "albastre" a UE, asigurand in același timp sănătatea mărilor și a oceanelor.
Declarația propune o agendă marină și maritimă pentru a sprijini strategia Europa 2020. După cum a subliniat Comisia in inițiativa sa recentă legată de creșterea albastră privind posibilitățile de creștere marină și maritimă sustenabilă), ordinea de zi se axează pe sectoarele maritime promițătoare unde există un potențial ridicat pentru crearea de noi locuri de muncă și creștere economică. Aceste sectoare sunt: energia regenerabilă marină, acvacultura, biotehnologia albastră, turismul litoral și exploatarea minieră a fundului mării.
Miniștrii au invitat, de asemenea, statele membre și instituțiile europene să creeze condițiile necesare pentru ca economia albastră să poată oferi: sprijin pentru cercetare și cunoștințe privind mediul marin, formare in domeniul maritim, cooperare rentabilă cu privire la supravegherea maritimă, o mai bună planificare a spațiului maritim, precum și punerea in aplicare a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: "Mările și oceanele pot contribui in mod decisiv la redresarea economică a Europei. Mesajul clar al declarației de astăzi este că trebuie să exploatăm potențialul economiei albastre a Europei".
Maria Damanaki, comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, a subliniat că "pentru ca tendințele legate de creștere și oportunități in economia maritimă să devină o realitate, avem nevoie de participarea tuturor - instituțiile, statele membre și regiunile, industria, IMM-urile și societatea civilă. Faptul că suntem capabili să lucrăm impreună pentru a obține cele mai bune rezultate este un semn de maturitate, iar politica in domeniul maritim este modul ideal pentru stimularea economiei albastre in Europa."
Context
De ce este nevoie de o agendă maritimă UE pentru creștere și crearea de locuri de muncă? De ce acum?
Economia albastră este importantă pentru Europa. Valoarea adăugată brută a acesteia este estimată la aproximativ 500 de miliarde EUR, valoare care va crește pană la aproximativ 600 de miliarde EUR in 2020. In aceeași perioadă, numărul persoanelor angajate in economia albastră se așteaptă să crească de la 5,4 milioane la 7 milioane. La aceasta se adaugă faptul că 75% din comerțul extern al Europei și 37% din comerțul intraeuropean se desfășoară pe mare. Oceanele, mările și zonele costiere ale Europei sunt, și vor continua să fie, elemente vitale ale economiei Europei.
Europa trebuie să profite de toate oportunitățile de a oferi creștere economică și locuri de muncă durabile pentru a putea ieși din actuala criză financiară și economică. Marea oferă o serie de oportunități. UE dispune de o serie de instrumente care pot aduce o valoare adăugată la ceea ce fac deja statele membre și industria.
Cum au fost selectate cele cinci sectoare maritime vizate?
Comisia a elaborat o imagine cuprinzătoare a dimensiunii economice și a ocupării forței de muncă din sectoarele marin și maritim din Europa; de asemenea, aceasta a analizat in mod realist tendințele respectivelor sectoare in anii următori și domeniile in care există oportunități deosebite pentru inovare și noi locuri de muncă.
In urma studiului a reieșit că cel mai important sector maritim, ca valoare adăugată brută și ocupare a forței de muncă, este turismul din zonele costiere și maritim, care se preconizează că va crește cu 2 - 3 % pană in 2020; totodată, se preconizează că turismul de croazieră va crea 100 000 de noi locuri de muncă pană in 2020, comparativ cu 2010. Avand in vedere că se așteaptă ca in viitorul apropiat capacitatea instalată a energiei oceanelor la nivel mondial să se dubleze an de an, comercializarea tehnologiilor legate de valuri și maree se va imbunătăți printr-o reducere a costurilor tehnologiei. Conform estimărilor, se preconizează că cifra de afaceri anuală la nivel mondial a sectorului de extracție a minereurilor marine va crește de la aproape zero pană la 5 miliarde EUR in următorii 10 ani și pană la 10 miliarde EUR pană in 2030. Acvacultura din UE ar putea contribui la o dietă sănătoasă dacă ritmul de creștere din afara UE ar putea fi egalat. In următorul deceniu, cu aproximație, sectorul biotehnologiei albastre ar trebui să devină un furnizor pentru piețele produselor de masă, inclusiv cosmetice, produse alimentare, produse farmaceutice, produse chimice și biocombustibili.
Care este etapa următoare?
In urma adoptării Declarației de la Limassol, se vor lansa o serie inițiative ale Comisiei care vor analiza și vor dezvolta potențialul de creștere in domeniile identificate, inclusiv comunicări privind turismul maritim și din zonele de coastă, energia oceanelor, biotehnologia albastră și extracția minereurilor marine, precum și orientări strategice privind acvacultura. Toate inițiativele vor fi intreprinse in consultare cu statele membre și părțile interesate pertinente.
Informații suplimentare:
Site-ul web al afacerilor maritime:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_ro.htm