InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noua Lege a IMMurilor din Romania adoptata de Camera Deputatilor

14.04.2014
 

In data de 8 aprilie 2014, au fost adoptate de Camera Deputatilor cu 318 voturi pentru si ,,0" impotriva modificarile la Legea IMM-urilor . Aceste modificari aduse Legii 346/2004, cunoscuta ca Legea IMM-urilor, au drept scop transpunerea in legislatia romaneasca a celor 10 principii prevazute de initiativa Comisiei Europene "Small Business Act"(SBA). Masurile de operationalizare a acestor principii sunt menite sa confere valoare adaugata mediului de afaceri la nivel comunitar. Principalul scop al acestei noi masuri legislative este de a asigura sanse egale tuturor IMM-urilor si a ameliora cadrul juridic si administrativ pe intreg teritoriul UE.

 

Modificarea  Legii nr. 346/2004 va avea ca principale rezultate:

Implementarea integrala a principiilor SBA si masuri de operationalizare a acestora, evitand astfel discriminarea IMM-urilor din Romania, comparativ cu IMM-urile din tarile in care SBA se aplica.

Principalele prevederi:

1.      Testul IMM se efectueaza de catre initiatorul actului normativ, inainte de demararea procesului de avizare a acestuia si consta in efectuarea unui sondaj cu privire la potentialele efecte generate in activitatea intreprinderilor mici si mijlocii la introducerea noilor reglementari. Evaluarea rezultatelor Testului IMM, trebuie sa conduca la identificarea corectiilor care se impun in definitivarea proiectului de act normativ. Cu aceasta ocazie, devine obligatorie consultarea organizatiilor reprezentative ale intreprinderilor mici si mijlocii privind continutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact si a Testului IMM.

2.      Dispozitii speciale referitoare la achizitiile publice in cazul IMM-urilor care subcontracteaza parti din contracte. Va exista obligatia includerii de prevederi privind termenele si modalitatea de plata a subcontractantilor. in acest fel se va evita   amanarea platilor de catre primii contractori a celor care presteaza (subcontractanti) in mod efectiv lucrarile sau livreaza bunurile, in majoritatea cazurile fiind IMM-uri. Acestea vin in completarea dispozitiilor care dispun ca IMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50 % pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.

3.      Asigurarea a 0,4% din PIB.

4.      Principiul numarului constant, insemnand introducerea unor noi sarcini administrative (obligatii de raportare/conformare) pentru intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa aiba loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente.Definirea tuturor regulilor s-a realizat prin respectarea principiului "Ganditi mai intai la scara mica".

5.      Asigurarea premiselor necesare pentru operationalizarea in Romania a strategiei UE 2020 privind construirea economiei inteligente, sustenabile si inclusive. Prin completarile introduse, se va acorda sprijin intreprinderilor mici si mijlocii prin facilitarea accesului la fondurile externe nerambursabile, prinproiectarea si implementarea unor programe destinate IMM-urilor, precum:

  • fond de microfinantare a IMM-urilor axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de varf si introducerea noilor tehnologii;
  • programe speciale de cercetare, dezvoltare si consultanta privind managementul, marketingul, networkingul, investitiile in IMM-uri, in vederea furnizarii de solutii pragmatice pentru cresterea functionalitatii si performantelor firmelor pe piata interna si internationala;
  • fond pentru cofinantarea realizarii de produse ecologice:
  • fond pentru minigranturi pentru microintreprinderi;
  • program pentru organizarea in fiecare regiune a tarii, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finantate din fonduri europene, care sa valorifice si conditiile specifice fiecarei zone;
  • fond capital de risc in vederea finantarii infiintarii de start-up-uri inovative.

      6. Asigurarea dezvoltarii continue a sistemului educational de promovare a culturii si competentelor antreprenoriale prin sprijinirea parteneriatului intre mediul de afaceri si sistemul educational in organizarea de cursuri de formare antreprenoriala si profesionala.

      7. Prin asigurarea cadrului legal, se creaza premisele pentru acordarea de stimulente pentru crearea de locuri de munca.  in acest sens, se va pune in evidenta in mai mare masura  potentialul IMM-urilor de a contribui la cresterea gradului de ocupare avand in vedere ca:

       a) in Romania, in jur de 60% din numarul de salariati din economie lucreaza in cadrul IMM-urilor (aproximativ 2,5 milioane angajati in peste 700.000 de IMM-uri) si

       b) IMM-urile creaza cela mai multe noi locuri de munca in economia Romaniei.

      8. Pentru facilitarea accesului IMM-urilor la informatie, legea prevede centralizarea informatiilor privind toate programele si masurile de sustinere aplicabile IMM-urilor, implementate de diferite autoritati publice, inclusiv cele din Fonduri structurale, reducerea considerabila a efortului acestora de documentare, contribuind substantial la informarea lor privind sursele pentru sustinerea sectorului IMM-urilor.

 

Modificarile Legii nr.346/2004 , asigura cadrul legal si sunt in acord cu cele 10 principii si masurile prevazute pentru operationalizarea acestora de catre statele membre, prin initiativa Comisiei "Small Business Act for Europe" - COM (2008) 394 final, precum si prin Programul de Guvernare.

Modificarile legii pot fi gasite pe site-ul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism www.imm.gov.ro

Noua Lege a IMM-urilor se prezinta in cifre astfel:

  • Diversificarea surselor de finantare pentru programele destinate IMM-urilor, pentru asigurarea a0,4% din PIB;
  • Impact asupra a peste700.000 de IMM-uri;
  • 60% din numarul de salariatidin economie (aproximativ2,5 milioane angajatiintra sub incidenta modificarilor noii legi).

 

Sursa: DIMMMAT